اوراق قرضه فصل دوم


وبلاگ معلم جامعه شناسی در زمینه سوالات علوم اجتماعی متوسطه طراحی شده است.وسعی بر این شده مجموعه سوالات جامع در این زمینه برای همکاران بزرگوار ودانش آموزان عزیز جمع آوری شود.

تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " ماهیت اوراق قرضه " می باشد که در حجم 43 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته های حسابداری، مدیرت مالی و حقوق در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

اوراق قرضه چیست؟

ماهیت اوراق قرضه

ویژگی‌های اوراق قرضه

انواع اوراق قرضه

رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

شرایط لازم برای صدور اوراق قرضه

ریسک و بازده اوراق بهادار

ویژگی های اوراق مشارکت

تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت

اوراق قرضه (Bond) چیست؟

صادرکننده (فروشنده اولیه) و خریداران اوراق قرضه چه کسانی هستند؟

سررسید های اوراق قرضه چگونه هستند؟

اوراق قرضه کوتاه مدت یا Treasury bill

اوراق قرضه میان مدت یاTreasury Note

اوراق قرضه بلندمدت یاTreasury Bond

چرا شاخص اوراق قرضه به جای قیمت آن، بازدهی(Yield) است؟

بهترین جایگزین اسلامی "اوراق قرضه" چیست؟

جایگزین اسلامی اوراق قرضه

صکوک در گستره جهانی

تأمین مالی صکوک چگونه انجام می‌شود؟

صکوک اجاره پر طرفدار‌تر از صکوک مشارکت

سرمایه گذاری چیست ؟

ریسک نظام مند(سیستماتیک) به چه معناست؟

ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی

ابزارهای ویژه تامین مالی

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

حقوق معاملات اعتباری اوراق بهادار

سخن ناشر
فهرست اجمالی مطالب
مقدمه
بخش نخست: کلیات، ماهیت حقوقی، الگوها و اطراف رابطه خرید اعتباری
فصل نخست: کلیات
مبحث نخست: مفهوم و متعلقات خرید اعتباری
گفتار نخست: مفهوم اعتبار و خرید اعتباری
گفتار دوم: اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
بند نخست: اوراق بهادار قابلِِ خرید اعتباری
بند دوم: مبنای تحدید اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
الف) مفهوم و مصادیق اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
ب) عناوین و ابزارهای مالی خارج از اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
بند سوم: تأثیر احصاء اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
مبحث دوم: انواع تأمین مالی خرید اعتباری از حیث محل تخصیص
گفتار نخست: تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی
گفتار دوم: تأمین مالی از محل منابع نهاد مالی
بند نخست: تحدید دامنه تأمین مالی خصوصی در بازار سرمایه
بند دوم: اعطای اعتبار توسط نهاد مالی در قالب خصوصی
الف) اختیار کارگزاری‌ در تأمین مالی از محل منابع خود
ب) اختیار شناسایی سود از محل اعتبار اعطایی به مشتریان
مبحث سوم: اصول حاکم بر خرید اعتباری اوراق بهادار
گفتار نخست: شکل‌گرایی در خرید اعتباری اوراق بهادار
بند نخست: اصل مستند بودن به مقررات
بند دوم: انجام معامله توسط نهاد مالی
بند سوم: اصل تخصیص (اختصاص اعتبار به اوراق بهادار)
بند چهارم: اصل تحدید و التزام به الزامات مالی و حرفه‌ای
الف) کفایت سرمایه
ب) نصاب‌های مقرر
۱- سقف اعتبار
۲- ترمیم و تعدیل مانده حساب و رعایت نصاب‌ تضامین
گفتار دوم: اصل رقابت و منع رفتارهای غیررقابتی
گفتار سوم: اصل ریسک‌پذیری
گفتار چهارم: اصل نظارت و حفظ سلامت سرمایه‌گذاری
مبحث چهارم: مزایا و مخاطرات خرید اعتباری اوراق بهادار
گفتار نخست: مزایا
گفتار دوم: مخاطرات و ریسک‌ها
بند نخست: ریسک نکول و نابرابری
بند دوم: ریسک عملیاتی و ریسک بازار (رقابت)
بند سوم: ریسک اعتباری
بند چهارم: ریسک‌ قوانین و مقررات
بند پنجم: ریسک شریعت (عدمِانطباق با شریعت)
بند ششم: ریسک معاملاتی و ریسک تقلب و سوءاستفاده
بند هفتم: ریسک توقف و ورشکستگی
بند هشتم: ریسک تورم و ریسک نقدشوندگی
فصل دوم: ماهیت و جایگاه معاملات اعتباری اوراق بهادار
مبحث نخست: از منظر اقتصادی
گفتار نخست: بانکداری سایه
بند نخست: مفهوم
بند دوم: بازار پولی باواسطه و بی‌واسطه
الف) بازار پولی باواسطه
ب) بازار پولی بی‌واسطه
بند سوم: سابقه موضوع در کشورهای دیگر
بند چهارم: مزایا و چالش‌ها
الف) مزایا
ب) چالش‌ها
بند پنجم: اوراق قرضه فصل دوم بررسی معامله اعتباری به‌عنوان مصداق بانکداری سایه در ایران
بند ششم: آثار هنجاری و نظارتی ناظر به تحقق بانکداری سایه از مجرای معاملات اعتباری
الف) مسئله تحت نظارت بودن و استقلال در تأمین مالی
ب) مسئله تنظیم مقررات و تعیین متولی
۱- تنظیم و نظارت مقررات‌محور
۲- تنظیم و نظارت اصول محور
۳- تنظیم و نظارت ریسک‌محور
۴- تنظیم و نظارت نهادمحور
بند هفتم: الزامات نظارتی و مقرراتی مربوط به نظارت و هدایت بازار از حیث بانکداری سایه
گفتار دوم: وام رهنی
گفتار سوم: فروش استقراضی و فروش اقساطی
بند نخست: فروش استقراضی
بند دوم: فروش اقساطی
مبحث دوم: از منظر حقوقی
گفتار نخست: رابطۀ خرید اعتباری و معاملات اعتباری
گفتار دوم: معاملات از حیث موعد پرداخت
بند نخست: بیع نقد
بند دوم: بیع نسیه
گفتار سوم: نسبت معامله اعتباری با بیع نقدی و نسیه
مبحث سوم: فرایند، نوع رابطه و ماهیت فقهی ـ حقوقی خرید اعتباری اوراق بهادار
گفتار نخست: فرایند عملیات خرید اعتباری
گفتار دوم: نوع رابطه بانکی ـ بورسی خرید اعتباری
گفتار سوم: قالب‌های فقهی ـ حقوقی خرید اعتباری اوراق بهادار
بند نخست: جعاله
بند دوم: قرض
بند سوم: مشارکت مدنی
بند چهارم: مضاربه
بند پنجم: خرید دین
بند ششم: مرابحه
بند هفتم: نمایندگی
الف) تحلیل حقوقی عمل کارگزاری
ب) تحلیل قالب نمایندگی برای خرید اعتباری اوراق بهادار
بند هشتم: میزان حجیت و مانعیت قالب‌های مصوب کمیته فقهی
مبحث چهارم: تضامین در خرید اعتباری اوراق بهادار
گفتار نخست: ماهیت تضامین از حیث نوع ضمانت
بند نخست: مفهوم تضمین و مارجین
بند دوم: نسبت تضامین اوراق بهادار و ضمان در حقوق مدنی
گفتار دوم: تحلیل ماهیت تضامین از حیث سایر نهادهای حقوقی
بند نخست: نمایندگی
بند دوم: شرط ضمن عقد
بند سوم: ودیعه
بند چهارم: وجه التزام
بند پنجم: وثیقه و رهن
بند ششم: ماده ۱۰ قانون مدنی یا عقد صلح
گفتار سوم: ضوابط مربوط به تضامین اوراق بهادار
بند نخست: اوراق بهادار قابل تعلق به‌عنوان تضمین
بند دوم: اخذ تضمین از محلی غیر از اوراق بهادار
بند سوم: امکان‌سنجی تضمین مال متعلق به غیر
بند چهارم: دامنۀ حق استیفای طلب تجاری از مشتری
بند پنجم: ترتیب مواجهه با کسری تضمین مشتری
فصل سوم: الگوی خارجی، اطراف و جنبه‌های حقوقی رابطه خرید اعتباری اوراق بهادار
مبحث نخست: خرید اعتباری در ایالات متحده
گفتار نخست: صلاحیت مقررات‌گذاری و نظارت
گفتار دوم: الزامات مربوط به اعتبار و وجه تضمین (مارجین)
مبحث دوم: اطراف و اشخاص مرتبط با خرید اعتباری اوراق بهادار
گفتار نخست: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
گفتار دوم: کارگزار و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
بند نخست: کارگزار
بند دوم: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
گفتار سوم: سرمایه‌گذار (مشتری)
گفتار چهارم: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
گفتار پنجم: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران
گفتار ششم: کمیته پایش ریسک بازار
مبحث سوم: جنبه‌های حقوقی مربوط به نقش‌آفرینی اشخاص مختلف در خرید اعتباری
گفتار نخست: ضمانت اجرای نظارت و کنترل بر معاملات اعتباری
گفتار دوم: مالکیت اوراق بهادار مربوط به خرید اعتباری
بند نخست: اختصاص مالکیت به بانک و مؤسسه اعتباری
بند دوم: اختصاص مالکیت به واسطه‌های مالی
الف) کارگزاری
ب) سپرده‌گذاری مرکزی
بند سوم: تعلق مالکیت به مشتری
بند چهارم: مقایسه آثار ناشی از مالکیت اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
الف) جنبه‌های فرعی تعلق مالکیت اوراق بهادار ناشی از خرید اعتباری به مشتری
۱- تأمین وجوه خرید اوراق بهادار
۲- اختیار عملیات (خریدوفروش اوراق بهادار)
ب) تأثیر پذیرش قالب‌های حقوقی معارض بر مالکیت اوراق بهادار
مبحث چهارم: چالش‌ها و بایسته‌های حقوقی الگوی خرید اعتباری در بازار سرمایه ایران
گفتار نخست: تحلیل حقوق اقتصادی الگوهای مربوط به خرید اعتباری در ایران
بند نخست: تداوم الگوی موجود (بدون دخالت مستقیم بانک) با رویکرد اصلاحی
بند دوم: خرید اعتباری اوراق بهادار از طریق اعطای مستقیم تسهیلات بانکی
گفتار دوم: چالش‌ها و ابهامات
بند نخست: مبنایی و ساختاری
بند دوم: کاربردی و عملیاتی
گفتار سوم: بایسته‌های حقوقی
بخش دوم: اوصاف، آثار حقوقی و مسؤولیت‌های ناشی از خرید اعتباری
فصل نخست: اوصاف قرارداد و معامله مبتنی بر خرید اعتباری
مبحث نخست: اوصاف اصلی
گفتار نخست: لازم‌الإتباع بودن
گفتار دوم: تملیکی بودن
گفتار سوم: مغابنی و معاوضی بودن
گفتار چهارم: بعضاً تبعی و وابسته به عملیات اعتباری بودن
گفتار پنجم: مرکب بودن ماهیت خرید اعتباری؟
گفتار ششم: تشریفاتی بودن
بند نخست: وصف تشریفاتی خرید اعتباری
بند دوم: وجوه و مسائل مربوط به تشریفاتی بون خرید اعتباری اوراق بهادار
الف) اثر دریافت اعتبار یا فرصت خرید اعتباری
ب) جایگاه سفارش خریدوفروش
۱- روش‌های سفارش
۱-۱- حضوری
۱-۲- غیرحضوری (مبتنی بر فرایند الکترونیک)
الف ـ سفارش اینترنتی و آنلاین (برخط)
ب ـ سفارش تلفنی با استفاده از مرکز تماس
۲- موقعیت و ماهیت حقوقی سفارش
پ) موضوعیت انعقاد قرارداد خرید اعتباری؟
ت) تنظیم قرارداد خرید اعتباری؛ از ماهیت خصوصی یا حرفه‌ای، تا نهاد متولی
۱- حدود آزادی اراده در تنظیم قرارداد خرید اعتباری اوراق بهادار
۲- متولی تنظیم و ابلاغ قرارداد خرید اعتباری اوراق بهادار
ث) تأثیر عدول از ضوابط راجع به خرید اعتباری بر معامله
مبحث دوم: دواعی و اوصاف غیراصلی
گفتار نخست: اهمیت داشتن شخصیت طرف
گفتار دوم: عموماً و نوعاً کوتاه مدت بودن
فصل دوم: آثار خرید اعتباری و خاتمه آن
مبحث نخست: اثر تعهدات
گفتار نخست: نسبت به طرفین اصلی
بند نخست: مشتری
بند دوم: نهاد مالی (کارگزار)
الف) کارگزار اعتباردهنده
ب) کارگزار ناظر
گفتار دوم: نسبت به اشخاص مرتبط
بند نخست: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
بند دوم: سایر مقامات بازار
الف) کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
ب) بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران
پ) سازمان بورس و اوراق بهادار
مبحث دوم: خاتمه معامله اعتباری
گفتار نخست: ایفای تعهد (وفای به عهد)
گفتار دوم: انحلال قرارداد
گفتار سوم: اتمام قرارداد و رابطه اوراق قرضه فصل دوم قراردادی
گفتار چهارم: تسویه و پایاپای
فصل سوم: مسؤولیت‌های ناشی از خرید اعتباری اوراق بهادار
مبحث نخست: مسؤولیت‌ها و دعاوی حقوقی
گفتار نخست: مسؤولیت‌های حقوقی
بند نخست: مسؤولیت قراردادی
بند دوم: مسؤولیت مدنی
گفتار دوم: دعاوی حقوقی و مرجع صلاحیت دار
بند نخست: مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی حقوقی راجع به خرید اعتباری
بند دوم: دعاوی و مسائل حقوقی مرتبط با خرید اعتباری
الف) عدمتسویه بدهی مربوط به خرید وفروش اوراق بهادار
ب) معامله فضولی مبتنی بر قرارداد خرید اعتباری
پ) عدم استفاده مشتری از موقعیت اعتباری یا اتمام قرارداد خرید اعتباری
ت) فریز سهام مشتری
بند سوم: تحلیل موضوعی آثار حقوقی مربوط به دعاوی
الف) مسئله مطالبه متعلقات و هزینه‌های مالی
ب) مسئله سقف اعتبار و تأثیر حقوقی عدول از آن
پ) چالش نهاد مالی در استفاده از حق فریز
ت) تأثیر فعالیت بدون انعقاد قرارداد خرید اعتباری بر مسؤولیت حقوقی طرفین
ث) مسؤولیت حقوقی ناشی از فروش سهام مشتری بدهکار توسط کارگزار دیگر
مبحث دوم: مسؤولیت انتظامی و کیفری
گفتار نخست: مسؤولیت انتظامی و تخلفات انضباطی
بند نخست: مسؤولیت انتظامی
بند دوم: مرجع صلاحیت دار رسیدگی به تخلفات راجع به خرید اعتباری
الف) مرجع صلاحیت دار رسیدگی به تخلفات در بورس‌ها (رسیدگی تالی)
ب) مرجع صلاحیتدار رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار (رسیدگی عالی)
۱- كميته رسيدگي به تخلفات
۲- هيأت رسيدگي به تخلفات
۳- هيأت مديره سازمان
بند سوم: فعالیت‌های مستوجب مسؤولیت انتظامی
الف) فریز غیرقانونی سهام مشتری یا سوءاستفاده کارگزار از حق فریز
ب) عدم رعایت سقف اعتبار
پ) خرید اعتباری برای اشخاص وابسته
ت) عدم رعایت نصاب قابل قبول برای نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده
ث) تخصیص اعتبار بدون انعقاد قرارداد
ج) تخصیص اعتبار به مشتریان بیش از ده درصد حقوق صاحبان سهام
چ) خرید اعتباری برای مشتریانی که مانده بدهی تجاری آنها بیش از مانده حساب تضمین است
ح) مبادرت به فعالیت خارج از موضوع اساسنامه
خ) تخصیص اعتبار جهت موضوعی غیر از اوراق بهادار قابل معامله در بورس یا فرابورس
د) سوءاستفاده از کد معاملاتی، نام و رمز عبور مشتری از حیث خدمات الكترونيكي مالی
ذ) عدم رعایت ضوابط پذیرش مشتریان
ر) اعطای اعتبار بدون اخذ تضامین کافی
ز) عدم اعلام اخطار کسری حساب تضمین
بند چهارم: تنبیهات و ضمانت اجراهای انضباطی
بند پنجم: تحلیل موضوعی ضوابط مبتنی بر مسؤولیت انتظامی
الف) مسؤولیت انتظامی کارگزاری یا بازاریاب
ب) تأثیر و تأثّر مسؤولیت انتظامی کارگزاری و مدیران و کارکنان آن
پ) احتمال اثرپذیری دیگران از محکومیت انضباطی متخلف و تضییع حقوق ذی‌نفعان و مرتبطان
ت) الزام به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اصلاحی
گفتار دوم: مسؤولیت کیفری
منابع

رشد اوراق قرضه (حوادث) فاجعه‌آمیز اموال، در فصل اول سال ۲۰۲۲

باثبت رکورد سالیانه انتشار اوراق قرضه(حوادث) فاجعه آمیزاموال، این وضعیت در فصل اول سال ۲۰۲۲ ادامه یافت، به‌طوری که حامیان مالی نزدیک به ۳ میلیارد دلار ازمعامله های سنتی را روانه بازار کردند.

به گزارش چابک آنلاین ، اوراق قرضه(حوادث)فاجعه آمیز فصل اول سال 2022 وگزارش بازار اوراق بهادار بیمه‌ای، بیش از 3.5 میلیارد دلار سرمایه مخاطره آمیز منتشر شده درسه ماهه اول سال ۲۰۲۲ را بررسی می کند.

درمجموع،درانتشار 10 اوراق قرضه (حوادث) فاجعه آمیز اموال در سه ماهه اول،مبلغی کمتراز3 میلیارد دلار معامله شد.

این نوع معامله ها،84 درصدازانتشار فصل اول سال 2022 را به خود اختصاص داده و میزان ریسک (حوادث) فاجعه آمیزاموال با رشد 15 درصدی نسبت به 2.6 میلیارد دلارسال گذشته، کماکان ازرکورد ثبت‌شده در سال 2020 کمتر است.

اگر13 معامله خصوصی اوراق بهادار بیمه‌ای را به این معاملات اضافه نماییم،مجموع معامله های فصل اول سال 2022 به حدود 3.2 میلیارد دلار افزایش یافته و آنرا به سومین فصل اول فعال تاریخ این بازار برحسب سرمایه ریسکی (حوادث) فاجعه آمیز اموال منتشر شده، بدل می کند.

ازمجموع 33 سهم اوراق منتشره که شامل طیف وسیعی ازمعامله های متمرکز (حوادث) فاجعه آمیز اموال است (مبتنی بر قانون a144 و به صورت خصوصی) عامل فعال‌کننده، خطر و تنوع منطقه ای قوی بودند.

درحالیکه معامله های ساختار یافته با فعال شدن حالت غرامت در اولین فصل انتشار در سال جاری میلادی، غالب بوده و 60 درصد را به خود اختصاص داده است.

عامل فعال‌کننده شاخص زیان صنعت نیز به طور گسترده در فصل اول با 9 سهم از اوراق، سبب رشد این ساختار مبتنی برعامل فعال‌کننده شده و مقدار آن تقریباً 1 میلیارد دلار گزارش شد.

درکنار دو عامل فعال‌کننده رایج بکاررفته در این دوره، یک معامله اوراق بهادار بیمه‌ای که به صورت خصوصی انجام شده، کمی تنوع درعامل فعال‌کننده پارامتریک به انتشار فصلی، اضافه کرده که با یک معامله با استفاده از ساختار نسبت مزایای پزشکی همراه شده است.

همانطورکه گزارشها نشان می دهد، سرمایه گذاران همچنین از خطرات و تنوع جغرافیایی در فصل اول سال 2022 استقبال کردند.

در ایالات متحده، طوفان‌های نام‌گذاری‌شده، خطر سیل، زلزله، آب و هوای نامساعد و خطر آتش‌سوزی جنگل در فصل اول دیده شده است.

درهمین حال،‌ انتشار اوراق برای محافظت در برابر قرار گرفتن در اوراق قرضه فصل دوم معرض زلزله کانادا نیز فراهم شده است.

قرار گرفتن در معرض زمین‌لرزه ژاپن نیز مانند خطر طوفان و سیل این کشور، در این دوره مشخص شده است.

هرچند که طیف وسیعی از معامله های خصوصی یا اوراق قرضه (حوادث) فاجعه آمیز به تنوع ریسک (حوادث) فاجعه آمیز اموال و کمتر شناخته‌شده ایالات متحده اضافه شدند.

درخارج از عرصه (حوادث) فاجعه آمیز اموال که در عین کوچک بودن، شاهد انتشار بیشتر و بیشتر آن هستیم، شرکت بیمه اتکایی متقابل با مسئولیت محدود پول‌ری از تمدید اوراق قرضه خطر تروریسم در بریتانیا حمایت کرد و شرکت ایتنا آخرین قرارداد خطرات مراقبت سلامت خود را صادر کرد.

بنابراین، روی‌هم‌رفته، شروع سال میلادی جدید، یک بازار پررونق را برای اوراق قرضه (حوادث) فاجعه‌آمیز و اوراق بهادار بیمه‌ای رقم زده است.

داده ها نشان می دهد که انتشار درحال حاضر جلوتر از سال گذشته است و اینکه (سال گذشته) به عنوان یک سال رکورددار برای بازار به ثبت رسیده است.

علاوه بر این، در حال حاضر فهرست معامله ها، چندین انتشار جدید را نشان می دهد که برای ماه آوریل برنامه ریزی شده است و با توجه به اینکه معمولا فصل دوم سال شلوغ ترین زمان برای بازار است، رصدکردن سطوح در نیمه سال جالب خواهد بود.اوراق قرضه فصل دوم

با توجه به اینکه همه نمودارها واشکال بصری آماری بازاراوراق قرضه (حوادث) فاجعه آمیز به‌روز هستند، بنابراین می توان داده‌های انتشارآخرین سه ماهه را نیز درآن لحاظ کرد.

قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

معنی ‌قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه ‌مصوب 1348.7.2 ‌فصل اول - تعاریف و کلیات ‌ماده 1 - اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد.
‌ماده 2 - اوراق قرضه اوراق بی‌نام یا بانامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های عمرانی یا دفاعی انتشار می‌یابد.
‌ماده 3 - عامل فروش سازمانی است که به نمایندگی وزارت دارایی اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع و فروش و باز پرداخت می‌نماید.
‌ماده 4 - بهای اسمی اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که در متن آنها نوشته و از طرف وزارت دارایی تضمین شده و پس از‌سررسید قابل پرداخت است.
‌ماده 5 - بهای روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که این اسناد و اوراق بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار خرید‌و فروش می‌شوند.
‌ماده 6 - بهره اسمی بهره‌ای است که در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون نوشته و از طرف وزارت دارایی تضمین شده و پس از‌سررسید قابل پرداخت است.
‌ماده 7 - بهره واقعی بهره‌ای است که بر اثر نوسانات بهای روز اسناد یا اوراق ممکن است بیشتر یا کمتر از بهره اسمی نصیب دارندگان آنها شود.
‌ماده 8 - انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون عبارت است از واگذاری اسناد و اوراق مزبور در مقابل وجوهی که عاید خزانه‌داری کل‌می‌شود.
‌ماده 9 - میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اسناد خزانه به پیشنهاد خزانه‌داری کل و موافقت وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
‌ماده 10 - میزان اسناد خزانه در گردش هیچ وقت نباید از (10).(1) هزینه‌های مصوب در بودجه کل کشور (‌ هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌بودجه کل کشور) تجاوز کند.
‌ماده 11 - وجوه حاصل از انتشار اسناد خزانه به عنوان تنخواه گردان مورد استفاده خزانه‌داری کل واقع خواهد شد.
‌ماده 12 - میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه وسیله هیأتی مرکب از رییس کل یا قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران و‌رییس دفتر مرکزی بودجه و خزانه‌دار کل بررسی و به وزیر دارایی پیشنهاد می‌شود اخذ تصمیم نهایی به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب نخست وزیر‌خواهد بود.
‌ماده 13 - میزان اوراق قرضه در گردش هیچ وقت نباید از جمع درآمدهای عمومی و درآمدهای برنامه (‌بدون احتساب وامها) که در سال مالی قبل‌وصول شده تجاوز نماید.
‌ماده 14 - اسناد خزانه و اوراق قرضه به امضای وزیر دارایی و خزانه‌دار کل منتشر خواهد شد.
‌فصل دوم - طرز انتشار و باز پرداخت و باز خرید ‌ماده 15 - اسناد خزانه به مدتهای 3 ماه و 6 ماه و یک سال خواهد بود.
‌ماده 16 - اوراق قرضه به مدتهای یک تا ده سال به صورت مختلف طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون منتشر خواهد شد.
‌ماده 17 - اسناد خزانه و اوراق قرضه بی‌نام پس از سر رسیدهای مقرر در وجه حامل قابل پرداخت است.
‌ماده 18 - خرید اولیه و نقل و انتقال بعدی اوراق قرضه بانام باید در دفتر عامل فروش اولیه ثبت شود.
‌ماده 19 - اوراق قرضه بانام و بی‌نام پس از انتشار طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون قابل تبدیل به یکدیگر هستند.
‌ماده 20 - وزارت دارایی عاملیت توزیع و فروش و بازپرداخت اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون و پرداخت بهره آنها را به بانک مرکزی‌ایران واگذار می‌کند و بانک مزبور می‌تواند در تمام موارد مذکور به اشخاص دیگر عاملیت بدهد.
‌ماده 21 - پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه موضوع این قانون مشمول مرور زمان نیست و دارندگان آنها می‌توانند هر موقع بعد از سر‌رسید به هر یک از عاملین مراجعه و آنها را به وجه نقد یا اسناد خزانه و اوراق مزبور بهره‌ای تعلق نخواهد گرفت.
‌ماده 22 - اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعی که قبل از اجرای این قانون منتشر شده است بر اساس قوانین مربوط از محل اعتبارات‌منظور در بودجه کل کشور (‌حسب مورد از محل درآمدهای عمومی یا برنامه) یا از محل وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه موضوع این قانون قابل‌پرداخت است.
‌به اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعی مذکور در فوق بعد از دو سال از تاریخ تصویب این قانون بهره تعلق نخواهد گرفت.
‌ماده 23 - وزارت دارایی موظف است وجوه لازم جهت پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را حسب مورد از محل فروش‌اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد.
‌ماده 24 - بانک مرکزی ایران می‌توانند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون را قبل از سر رسید معین به بهایی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی‌آنها بر حسب وضع بهره در بازار به حساب خود بازخرید کند یا بفروشد.
‌فصل سوم - تعهدات دستگاههای دولتی و خصوصی ‌ماده 25 - از تاریخ اجرای این قانون بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت هواپیمایی ملی ایران و سازمان‌گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و مؤسساتی که حداقل 50 درصد از سرمایه آنها متعلق به دولت‌است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها و سازمان بیمه‌های اجتماعی موظفند قسمتی از وجوهی که به هر عنوان برای بازنشستگی -‌ پس‌انداز یا پرداختهای پایان خدمت در حسابهای مربوط وارد و ثبت می‌شود طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون به اسناد خزانه و اوراق قرضه تبدیل‌نمایند.
‌ماده 26 - از تاریخ اجرای این قانون شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی موظفند قسمتی از سپرده‌ها و ذخایر خود را طبق‌آیین‌نامه اجرایی این قانون به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه نگاهداری نمایند.
‌ماده 27 - بانک مرکزی ایران موظف است به وسیله بازخرید اسناد خزانه و اوراق قرضه در بازار بهای روز آنها را در سطحی تثبیت نماید که تفاوت‌بهره واقعی آنها از نرخ بهره اسمی مربوط از یک درصد تجاوز نکن د.
‌ماده 28 - میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت که به موجب قوانین خاص منتشر گردد‌به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون تعیین می‌شود.
‌فصل چهارم - طرز اجراء ‌ماده 29 - وزارت دارایی می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای بانک مذکور و همچنین عاملین فروش عمده اسناد خزانه و اوراق قرضه بر‌حسب وضع بازار و مقتضیات روز حق عاملیتی قائل شود.
‌ماده 30 - وزارت دارایی موظف است لااقل در هر سه ماه یک بار آمار مربوط به اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را برای عموم آگهی نماید.
‌ماده 31 - با اجرای این قانون قانون انتشار اسناد خزانه مصوب بهمن ماه 1343 و تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 و قانون اصلاح تبصره 33‌قانون بودجه سال 1346 کل کشور لغو می‌شود.
‌ماده 32 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس‌شورای ملی و در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

مطالب مرتبط

قانون اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

‌قانون اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه ‌مصوب 1350.3.22 ‌ماده واحده - مواد 16 و 27 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهر ماه 1348 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ‌الف

قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی

‌قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی ‌مصوب 1346.4.15 ‌ماده واحده - به بانک کشاورزی ایران اجازه داده می‌شود برای احتیاجات اعتباری جهت امور کشاورزی و عمرانی کشور اوراق بهاداری به نام اوراق‌قرضه بانک

قانون انتشار اسناد خزانه

‌قانون انتشار اسناد خزانه ‌مصوب 1343.11.1 ‌ماده 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اوراق بهاداری به نام اسناد خزانه بر طبق شرایط مندرج و برای تأمین هدفهای مقرر در این قانون

قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

‌قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ‌ماده واحده - دولت مکلف است تا آخر سال 1367 نسبت به فروش کلیه سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا

قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایرانی از پرداخت مالیات

‌قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایرانی از پرداخت مالیات ‌مصوب 2535.2.9 ‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون بهره متعلق به اوراق قرضه شرکتهای سهامی ایران که سهام آن به

قانون اصلاح تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 کل کشور ( در مورد اوراق قرضه)

‌قانون اصلاح تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 کل اوراق قرضه فصل دوم کشور (‌در مورد اوراق قرضه) ‌مصوب 1347.8.14 ‌ماده واحده: ‌الف - تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌تبصره 33

جعبه لام تا کام

تبلیغات توضیحی

اقتصاد رفتاری بررسی روشهای تاثیرگذار بر رفتار کاربران
مردم همیشه به دنبال چیزهایی هستند که نمیتونن اونارو داشته باشن، و با به سادگی نمیتونن اون رو به دست بیارن.

سوالات جامعه شناسی متوسطه

بخش دوم فصل سوم بازار سرمایه محل ارتباط عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه

 چگونگی شکل گیری بورس :

اغلب مردم پس انداز هایی دارند و مایل هستند آنها را در اموری به کار گیرند که عایدی مناسبی داشته باشد ولی امکانات ،

سرمایه و تخصص انجام این کار را ندارد از طرفی صاحبان واحدهای تولیدی و مراکز تجاری نیز برای تأسیس اینگونه واحدها

و گسترش دادن فعالیت های خود به منابع مالی نیازمند هستند پس می بایست محلی برای ارتباط بین عرضه کنندگان

سرمایه تقاضاکنندگان سرمایه به وجود میآمد تا منافع هر دو طرف تامین گردد .

 درگذشته افراد منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری ها را به اشکال زیر تامین میکردند :

2 -مال های به دست آمده از ارث

3 -قرض گرفتن از افراد دارای اعتبار یا بانکها

 شیوه مناسبی که امروزه جهت تامین منابع مالی استفاده می گردد صدور اوراق بهادار است .

 چگونگی تامین مالی از طریق صدوراوراق بهادار:

در این روش مراکز تجاری و بازرگانی به جای اینکه از بانک وام بگیرم وام را به طور مستقیم از مردم دریافت میکنند .

 پیامد مطلوب تامین منابع مالی از طریق صدور اوراق بهادار این است که : انگیزه مردم برای سرمایهگذاری را

 تامین مالی از طریق صدور اوراق بهادار باعث افزایش انگیزه مردم جهت سرمایهگذاری میشود زیرا :

در این حالت مردم در سرمایه و سود شرکت ها شریک می شوند.

 ارتباط بین عرضه کنندگان سرمایه وتقاضاکنندگان سرمایه از طریق بازار سرمایه یا نهاد بورس انجام میشود.

 بورس عبارت است از:

مرکز مطمئن که بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار کرده و زمینه جمعآوری و به کارگیری سرمایه

های مالی را فراهم می آورد و کار قیمت گذاری و خرید و فروش برخی از کاالها و اوراق بهادار در آن انجام می گیرد.

 بورس کاال عبارت است از: بازاری که در آن کاال یا کاالهای معینی مورد معامله قرار می گیرد.

 چگونگی نام گذاری بورس کاال: بورس به نام کاالیی که در آن معامله میشود نامگذاری می گردد .

 کاالهای مورد معامله در بورس عبارتند از : کاالهای واسطه ای و مواد خام و اولیه .

 بورس کاال محل مبادالت کاغذی آن کاالست و کاالیی در آن مبادله نمی شود.

 بورس اوراق بهادار عبارت است از: بازار رسمی و دائمی که در محلی معین تشکیل میشود و در آن اوراق بهادار

مورد معامله قرار میگیرد .

 اوراق بهادار عبارت است از: اسنادی که در فرآیند تامین منابع مالی به عنوان تضمین صادر میشود.

 اوراق بهادار به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

 سهام عبارت است از: ورقهای قابل معامله ای که نشان دهنده مالکیت دارنده آن در شرکت سهامی است و بر روی

آن اطالعاتی شامل میزان مشارکت ، تعهدات و منافع صاحب سند درج شده است .

 صاحبان سهام به نسبت سهامی که خریده اند مالک و در سود و زیان شرکت سهیم هستند.

 صادر کننده سهام ، شرکتهای سهامی هستند.

 شرکتهای سهامی به دو دسته تقسیم می شوند:

1 -یک شرکت سهامی عام

2 -شرکت سهامی خاص

 فقط شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند.

 مراحل پذیرش شرکتهای سهامی عام در بورس عبارت است از :

1 -ارسال تقاضا نامه پذیرش به همراه مدارک مورد نیاز به شرکت بورس اوراق بهادار تهران .

2 -بررسی اولیه مدارک توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و ارسال آن به هیئت پذیرش.

3 -بررسی دقیق توسط هیئت پذیرش و رد یا قبول تقاضا .

 اوراق مشارکت عبارتند از : اوراقی که دولت ، شهرداری ها ، شرکت های دولتی و خصوصی به منظور تامین اعتبار

طرح های توسعه ای و عمرانی در کشور منتشر میکنند .

 ناشران اوراق مشارکت عبارتند از : دولت ، شهرداری ها ، شرکت های دولتی و خصوصی .

 هدف از انتشار اوراق مشارکت عبارت است از : تامین اعتبار طرح های توسعه ای و عمرانی در کشور.

 تهیه دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران به بانک مرکزی است .

 گاهی اوراق مشارکت مانند سهام در بازار سرمایه خرید و فروش میشود.

تاثیر بورس بر اقتصاد جامعه

 تاثیرات بورس بر اقتصاد جامعه عبارتند از :

1 -از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد ، حجم سرمایهگذاری را در جامعه افزایش میدهد

2 -بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه ارتباط برقرار و معامالت بازار سرمایه را تنظیم میکند .

3 -با بررسی و شفاف سازی اطالعات مالی شرکتها ، قیمت گذاری سهامو اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمتها

4 -با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری آن ها در فعالیت های مفید اقتصادی باعث کاهش نرخ تورم می شود .

5 -بورس و فعالیت های مربوط به آن سرمایه های الزم اجرای پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم می آورد.

چگونه می توان در بورس سرمایه گذاری کرد ؟

 اولین اقدام برای سرمایه گذاری در بورس عبارت است از : گرفتن شناسه معامالتی با مراجعه به یکی ازکارگزاریها

 افراد در سامانه معامالتی با شناسه معامالتی شناخته می شوند.

 چگونگی سرمایه گذاری در بورس :

1 -دریافت شناسه معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاری ها .

2 -دریافت برگه درخواست خرید از کارگزار و واریز مبلغ مورد نظر به حساب کارگزار.

3 -تحویل فیش واریزی و برگه تکمیل شده به کارگزار و دریافت رسید.

4 -تحویل رسید به کارگزار و دریافت اوراق سهام خریداری شده در بورس .

 اشخاص میتوانند به صورت غیرحضوری از طریق اینترنت اقدام به خرید سهام در بورس نمایند.

 برای فروش نیز فرد باید به کارگزار مراجعه و قیمت مورد نظر را برای فروش تعین کند تا کارگزار از طرف وی

اقدام به فروش سهام نماید .

 افراد باید سرمایه های مازاد خود را به بورس بیاورند زیرا : بازار سرمایه هم محل عایدی و هم محل ریسک است .

وبلاگ معلم جامعه شناسی در زمینه سوالات علوم اجتماعی متوسطه طراحی شده است.وسعی بر این شده مجموعه سوالات جامع در این زمینه برای همکاران بزرگوار ودانش آموزان عزیز جمع آوری شود.

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستايش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گريستم، گفتند بهانه است
خنديدم، گفتند ديوانه است
دنيا را نگه داريد، می خواهم پياده شوم
( معلم شهيد دکتر علی شريعتی )اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.