اهمیت حرکات اصلاحی


اهمیت حرکات اصلاحی

تحقیق حرکات اصلاحی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و داری ۱۲۸ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک تحقیق حرکات اصلاحی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۷- وضعیت بدنی استاندارد

۸- تعریف ارگونومی

مزایای وضعیت بدنی مطلوب

علائم و نشانه‌های قابل رویت وضعیت بدنی نامطلوب

عواض وضعیت بدنی نامطلوب

علل عمومی وضعیت بدنی نامطلوب یا پاسچر ضعیف

رهنمودهایی برای بهبود پاسچر یا وضعیت بدنی

عدم تعادل عضلانی

ساختار ستون فقرات و اندامها

سیستم اسکلتی انسان

اهمیت بررسی ستون فقرات و ناهنجاریهای آن

نحوه شکل‌گیری ستون فقرات

ساختار ستون فقرات

میزان استقامت ستون فقرات

استفاده از شاخص‌ دلماس جهت بررسی وضعیت ستون فقرات

بررسی تعامل عضلات ، مفاصل و خط ثقل بدن

استفاده از خط شاقولی برای تشخیص ناهنجاریهای بدن

ناهنجاریهای شایع ستون فقرات

نحوه اندازه‌گیری طول اندامهای تحتانی

تست کوتاهی عضلات سوئز خاصره‌ای

تست کوتاهی عضلات چهار سر ران

تست کوتاهی عضلات همسترینگ

نحوه اندازه‌گیری قوس کمر

ناهنجارهای شایع اندام تحتانی

اهمیت بررسی ناهنجارهای اندام تحتانی

تست کوتاهی عضله کشنده پهن نیام

پای چرخیده به داخل

پای چرخیده به خارج

ناهنجاریهای شایع اندام فوقانی

اهمیت بررسی ناهنجاریهای اندام فوقانی

افزایش زاویه حمل ( کوبیتوس و الگوس )

کاهش زاویه حمل ( کوبیتوس واروس )

انگشت گردن قویی

انگشت جا تکمه‌ا ی

اصول ارگونومی در وضعیتهای نشستن – ایستادن – خوابیده – حمل اشیاء

روش نوین در ارزیابی ناهنجاریهای ستون فقرات

ارزیابی ناهنجاریهای جسمانی با استفاده از نرم افزار حرکات اصلاحی

منابع :

۱- شاهین ماشاءا… روشهای رفع خستگی در ورزشکاران ، چاپ اول ، انتشارات فردابه ، تهران دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۷۰٫

۲- دانشمندی حسن ، علیزاده ، محمد حسین . قراخانلو رضا ، حرکات اصلاحی و درمانی ، چاپ سوم ، انتشارات جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی ، ۱۳۸۱٫

۳- دانشمندی حسن ، بررسی میزان و علل ناهنجاری‌های اندام تحتانی دانش آموزان ۱۲-۱۵ ساله تهران ، رساله مدرسی تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸٫

۴- الهی بهرام ، آناتومی اندام فوقانی ، تحتانی و مفاصل ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات جیحون ، ۱۳۸۰٫

۵- نوربخش ، سید تقی و همکاران . معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندامها ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات ماجد ۱۳۷۱٫

۶- اعلمی هرندی ، بهادر ، اصول ارتوپدی و شکسته بندی چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات شفق ، ۱۳۷۰٫

۷- بهرامی ، فرج ا… ، ورزشهای اصلاحی ، انتشارات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تهران دانشگاه تربیت معلم .

۸- مظفری ، سید امیر احمد ، ورزشهای اصلاحی ، جزوه درسی انتشارات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران ، دانشگاه تربیت معلم ، ۱۳۶۲٫

۹- هالیس اف فیت ، تربیت بدنی وبازپروری ، ترجمه تقی منشی طوسی ، چاپ دوم تهران انتشارات آستان قدس ، ۱۳۶۹ .

۱۰- عزیز غلامعباس ، خسروی محمد رضا ، اطلس رنگی ناهنجاریهای پا ، پایان نامه کارشناسی ارتوپدی فنی ، تهران ، دانشکده علوم توانبخشی ۱۳۷۲ .

۱۱- گلپایگانی مسعود . بررسی ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات کارمندان دولت ، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۲ .

۱۲- جولیوس فاست ، بیماری‌های پا ، ترجمه نصرت ا… رئیسی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات کلبه ، ۱۳۶۳٫

۱۳- سخنگویی یحیی ، جزوه درسی انتشارات توانبخشی ، تهران ، دانشگاه علوم پزشکی اران ، ۱۳۶۹٫

۱۴- سخنگویی یحیی ، کتاب حرکات اصلاحی ، تهران ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل تربیت بدنی پسران ، پاییز ۱۳۷۹٫

۱۵- دانشمندی حسن و همکاران ، حرکات اصلاحی و درمانی ، چاپ اول ، دانشگاه گیلان ، جهاد دانشگاهی ، ۱۳۷۲٫

۱۶- علیمرادیان ، شاهرخ ، جزوه بهداشت و ورزش ، جزوه درسی منتشر شده تهران ، ۱۳۶۷٫

۱۷- طباطبایی محمود ، استخوان شناسی ، چاپ دوم تهران ، انتشارات ایران ارشاد ، ۱۳۶۸٫

۱۸- احدی کاظم ، بیماریهای مفاصل و استخوانها ،چاپ اول، تهران ،جهاد دانشگاهی ، ۱۳۶۵٫

۱۹- اعلمی هرندی ، بهادر ، معاینه فیزیکی اندامها و ستون فقرات ، چاپ ششم ، تهران ، جهاد دانشگاهی ، ۱۳۶۴٫

۲۰- وفائی خانجانی ، محمد تقی . دردهای زانو ، پایان نامه کارشناسی فیزیوتراپی . تهران ، دانشکده توان بخشی و رفاه اجتماعی ، ۱۳۵۹٫

۲۱- دانشمندی حسن . کفش نامناسب و عوارض ناشی از آن ، فصلنامه ورزشی ، شماره دوم ، تهران ، دفتر تحقیقات سازمان تربیت بدنی ایران ، ۱۳۶۶ .

۲۲- گائینی عباس . ورزشهای اصلاحی ، دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی تهران ، وزارت آموزش و پرورش ، ۱۳۶۶٫

۲۳- امیری ایرج و یزدانی نسب محمد رضا ، بیماریها و ناهنجاری‌های مادر زادی پا ، رساله‌ی تحقیقی تهران .دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۶۷٫

۲۴- قراخانلو . رضا ، بررسی میزان و علل ناهنجاری ستون فقرات در دانش آموزان پسر تهران ، رساله کارشناسی ارشد ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸٫

۲۵- قنبری ، عباس تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی جلد اول ، انتشارات سازمان تربیت بدنی ، تهران ، علامه طباطبائی ، ۱۳۶۷٫

۲۶- بست جان ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری ، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، تهران ، انتشارات رشد .

۲۷- هنری حبیب ، بررسی و شناخت ناهنجاری‌های وضعیتی دانش آموزان ورزشکار پسر سراسر کشور ، رساله کارشناسی ارشد ، تهران ، دانشگاه تهران ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۲٫

۲۸- عبدالملکی علیرضا ، یکصد تست کلینیکی ، چاپ دوم ، انتشارات مفتون همدانی ، ۱۳۷۵٫

تعریف مفاهیم

۱- تعریف حرکات اصلاحی :

حرکات اصلاحی به مجموعه حرکات کششی و تقویتی اطلاق می‌شود که انجام آنها ، ضمن تقویت عضلات و یا ایجاد کشش در ‌آنها ، باعث تغییر شکل در جهت اصلاح مفاصل و عضلات و در نتیجه وضعیت بدنی می‌شود.

در کودکان دبستانی و نوجوانان دوره راهنمایی در سنین رشد هستند و هنوز صفحه رشد (اپیفیز ) استخوانهایشان بسته نشده و قابل انعطاف است ، حرکات ورزشی – اصلاحی بیشترین تاثیر را در اصلاح وضعیت قامتی دارد ، لذا توجه به حرکات اصلاحی در این سنین از اهمیت خاصی برخوردار است .

خطی فرضی است که از مرکز ثقل بدن در جلو مهره دوم خارجی عبور می کند خط ثقل بدلیل تاثیر در وضعیت تعادل بدن از جایگاه ویژه‌ای در مطالعه و ارزیابی برخوردار است .

۳ – مرکز ثقل یا مرکزجاذبه بدن :

مرکز جاذبه بدن در جلو مهره دوم خارجی قرار دارد و از محل تلاقی سه صفحه اصلی آناتومیکی حاصل می شود که این صفحات عبارتند از صفحه تاجی ، صفحه سهمی و صفحه افقی ( عرضی ) .

در ناحیه‌ای که این سه صفحه یکدیگر را قطع می‌کنند برآیند نیروهای وارده صفر است . در صورتیکه اختلالی در ساختار بدون بوجود آید مرکز ثقل از محل خود جابجا شده و باعث وارد شدن فشارهای غیر طبیعی به بدن می‌شود .

۴- صفحه شطرنجی :

چهارچوبی است که از وسط آن خط شاقولی عبور داده شده و عرض و طول آن قیطان‌های نازکی به فاصله ۵ سانتی‌متر از یکدیگر قرار دارند ، با استفاده از این وسیله و تست مربوطه به آن به نام « نیویورک » می‌توان بسیاری از ناهنجاریهای ساده اسکلتی را تشخیص داد .

۵- خط شاقولی :

خطی است که در وسط صفحه شطرنجی قرار دارد و با تنظیم آن بر نقاط شاخص بدن ، تغییر شکلهای وضعیتی بدن را می‌توان تشخیص داد .

۶- وضعیت قرارگیری بدنی طبیعی وغیر طبیعی ( هنجار و ناهنجار )

منظور از این دو واژه انطباق وضعیت بدنی فرد با معیارهای استاندارد است . طبیعی به معنای همسانی وضعیت بدنی با معیارهای موجود در منابع علمی ، و غیر طبیعی به معنای تفاوت وضعیت بدنی با این معیارها است به عبارت دیگر غیر طبیعی به معنای تفاوت آزمودنی با تست نیویورک و معیارهای موجود زیبایی شناسی است .

۷- وضعیت بدنی استاندارد ( شاخص ):

نوعی از وضعیت بدنی است که حداقل مقدار فشار و کشیدگی ( استرس واسترین ) را بر مفاصل و اهمیت حرکات اصلاحی عضلات فرد وارد کرده و حداکثر کارائی بدنی را به همراه دارد کمترین میزان مصرف انرژی وجلوگیری از بروز خستگی زودرس و عدم اختلال عملکرد ارگانهای داخلی و کلیه بخش‌های بدن ، آمادگی برای انجام حرکات مختلف و در نهایت عملکرد مناسب بدن از مزایای این وضعیت است .

این وضعیت بیش از ‌آنکه یک وضعیت متداول باشد یک وضعیت ایده آل است و در آن مرکز ثقل بخشهای مختلف بدن مانند سر ، بالا تنه ، لگن خاصره و پا در یک راستا قرار می‌گیرند و مقدار نیروی اعمال شده توسط عضلات بدن در مقابل فشار جاذبه به تعادل رسیده بگونه‌ای که فرد کمترین میزان مصرف انرژی را در آن وضعیت دارد .

۸- ارگونومی :

تعریف ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از دو کلمه ارگو به معنی کار و ( نومی ) به معنی قاعده وقانون مشتق شده است و در لغت به معنای « قوانین طبیعی کار » است . مهندسی فاکتورهای انسانی نام مترادف دیگری است که به علت تعریف مفهومی ویژه ارگونومی به آن اطلاق می‌شود ، طبق تعریف به جای تناسب انسان با کار ، ارگونومی کوششی است در جهت تناسب کار با انسان ، هدف از این علم بهبود نحوه انجام کار ، روش‌های انجام کار ، و وسایل کار و منطبق کردن آنها با خصوصیات بدن و روان انسان است .

۹- تست نیویورک :

ابزار اندازه‌گیری استاندارد شده‌ای که توسط دانشگاه ایالتی واشنگتن تدوین شده و وضعیت طبیعی و تغییر شکل‌های بدنی فرد را از دید جانبی ، خلفی و روبرو مورد ارزیابی قرار می‌دهد .

مزایای وضعیت بدنی مطلوب :

۱- تنفس آسانتر و کاملتر

۲- احساس ا جرای آسان حرکات

۳- درد وفشار کمتر در عضلات ومفاصل

۴- وسعت دامنه حرکتی مفاصل

۵- احساس مطلوب در زندگی

۶- افزایش اعتماد به نفس

۷- ظاهر زیبا و اندام متوازن

۸- عملکرد بهینه ارگانهای داخلی مانند سیستم تنفسی و گردش خون و …

۹- افزایش انگیزه برای تشویق دیگران به وضعیت صحیح بدنی

۱۰- موزونی حرکات

۱۱- کاهش کاراستاتیک بدن

۱۲- تجمع کمتراسید لاکتیک

علائم و نشانه‌های قابل مشاهده وضعیت بدنی نامطلوب ( پاسچر ضعیف ) :

برخی از علائم قابل مشاهده ناشی از وضعیت‌های نامطلوب قامتی عبارتند از : شانه‌های نامتعادل و گرد شده ، ستون فقرات تابدار ، سرکج یا سر به جلو ، شکم برآمده ، زانوی عقب رفته ، پشت صاف ، پشت کج ، پشت گرد ، لگن مایل ، لگن بیش از حد به جلو یا به عقب چرخیده ، پاهای به داخل یا به خارج چرخیده ، پای ضربدری ، پای پرانتزی .

عوارض وضعیت نامطلوب بدن :

در نتیجه وضعیت ضعیف بدنی ممکن است در افراد مختلف عوارضی مشاهده شوند . سردرد ، کمردرد ، پائین آمدن آستانه خستگی عضلات ، خستگی عضلانی ، مفاصل دردناک ودر حال تخریب ، راه رفتن بد شکل ، کاهش دامنه حرکتی مفاصل ، افزایش فشار به عضلات و مفاصل ، افسردگی ، خستگی ، عدم اعتماد به نفس ، عدم تعادل عضلانی ، اختلال در خواب ، آرتروز ، افزایش سطح اسید لاکتیک خون ، افزایش وام اکسیژن ( مقدار اکسیژن مصرفی شود که در دوره برگشت به حال اولیه و در مدت زمانی برابر ، بیش از مقدار زمان عادی به مصرف برسد ) ، تاخیر مرحله برگشت ، افزایش کار استاتیک بدن ، اهمیت حرکات اصلاحی سرخوردن دیسکهای ستون فقرات ، قاعدگی دردناک از جمله این عوارض هستند .

علل عمومی وضعیت بدنی نامطلوب :

علتهای رایج ایجاد وضعیت بدنی غیر طبیعی و نامطلوب عبارتند از عدم تعادل عضلانی ، نگهداشتن بدن در وضعیت‌های بد و ضعیف در هنگام کار و استراحت، آسیبهای قلبی ، بارداری ، ضعف عضلانی ، تنگی نفس و مشکلات تنفسی مانند آسم ، کفشهای پاشنه بلند ، ابتلاء به برخی از بیماریها ، داشتن وزن اضافی ، قد بلند ، افزایش سن ، عادت‌های نادرست ، الگوهای غلط حرکتی ، پوشاک نامناسب (مثل کفش‌های تنگ و نوک باریک ) ، حالت‌های روحی روانی مانند افسردگی یا خجالتی بودن ، کم تحرکی و ….

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.

حرکات اصلاحی اسکولیوز

حرکات اصلاحی مناسب اسکولیوز شامل تمرینات قدرتی ، استقامتی ، تنفسی و کششی است. درمان اسکولیوز با ورزش و حرکات اصلاحی دارای اهمیت خاصی است.در زیر به اهمیت حرکات اصلاحی برخی از حرکات اصلاحی اشاره می شود.

۱- فرد جلوی آینده تمام قد می نشیند و وضعیت صحیح نشستن را تمرین می کند.

۲- طویل کردن تنه در حالت نشسته( افزایش ارتفاع تنه)

این تمرین نه تنها به انعطاف پذیری ستون مهره ها کمک می کند، بلکه در اصلاح تغییر شکل و بهبود قدرت عمل عضلات نیز موثر است.

۳- فرد می نشینید و به سمت جلو خم می شود.دست ها را نیز به سمت جلو می کشد.این حرکت موجب بهبود تحرک در ستون مهره ها و بهبود انعطاف پذیری می شود.این تمرین برای اصلاح تغییر شکل اسکولیوز موثر است.

-فرد جلوی آینه تمام قد راه می رود و وضعیت بدنی خود را مشاهده می کند.در هنگام راه رفتن شانه ها باید در یک سطح باشند.

۵-فرد از میله بارفیکس آویزان می شود.این عمل منجر به تأثیر جاذبه روی ستون مهره ها و کشیده شدن آن ها می شود.

۶- فرد رو به شکم می خوابد و دست ها را به سمت جلو ، در امتداد سر قرار می دهد.سپس سعی می کند دست ها را به جلو اهمیت حرکات اصلاحی بکشد و طول تنه را افزایش دهد.

حرکات اصلاحی در افتادگی شانه

حرکات اصلاحی در افتادگی شانه | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

افتادگی شانه ناهنجاری‌ای است که ظاهر ناخوشایند دارد. بهتر است برای اطمینان از این موضوع، مستقیم روبه‌روی آینه ایستاده و وضعیت شانه‌هایتان در حالت عادی را بررسی کنید و ببینید آیا دچار افتادگی یا عدم تقارن هستید.اصلاح افتادگی شانه برای هر فردی حائز اهمیت میباشد.

افتادگی شانه یا عدم تقارن شانه علت‌های بسیار زیادی می‌تواند داشته باشد:

  • جابه جا کردن وسایل و کیف سنگین
  • فعالیت، نشستن و خوابیدن ها با فرم بدنی اشتباه
  • فقط از یک دست یا یک سمت بدن برای نوشتن استفاده کردن

البته مشکل افتادگی شانه ها می تواند به استخوان هایتان هم مربوط شود که به وسیله حرکات اصلاحی افتادگی شانه برطرف میشود.

به‌عنوان مثال اگر دچار کژ پشتی یا اسکولیوز (انحراف ستون مهره ها) باشید نیز ممکن است به مرور زمان شانه‌هایتان حالت افتاده پیدا کرده یا نامتقارن شود.

بیشتر بدانید:

سندروم کتف بالدار چیست؟

سندرم تونل کارپال یا به اختصار CTS

چه عضلاتی باعث بروز افتادگی شانه می‌شوند؟

عضلات سفت:

عضلاتی هستند که شانه را به سمت جلو می‌کشند. مانند ماهیچه زیرترقوه، عضله تحت کتفی، عضله پشتی بزرگ و ماهیچه گرد بزرگ. این عضلات نیاز به کشش و رهاسازی دارند.

عضلات ضعیف :

عضلاتی هستند که در وضعیت ساکن، شانه را به سمت عقب نمی‌کشند. مانند عضله ذوزنقه‌ای، ماهیچه لوزی شکل، عضلات گرداننده شانه و ماهیچه دالی. این عضلات نیاز به تقویت دارند.

حرکات اصلاحی افتادگی شانه

  • ۲۰ تا ۳۰ دقیقه از وقت خود را به انجام تمرینات گفته شده در پایین اختصاص دهید.
  • ۲ بار در هفته این تمرینات را انجام دهید.

حرکات اصلاحی در افتادگی شانه | متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

کشش فشرده‌سازی کتف :

این حرکت سبب قدرتمند شدن ماهیچه‌های کتف و در نهایت پیشگیری از افتادگی شانه ها می‌شود.

همینطور به آگاه شدن شما در اصلاح افتادگی شانه و شانه‌هایتان کمک می‌کند.

به صورت کشیده بنشینید. شانه‌ها را از گوش‌ها فاصله بدهید و با فکر این‌که یک مداد را میان دو کتف گذاشته اید،

شانه‌ها را فشار دهید. ۱۰ ثانیه در این وضعیت بمانید و ۱۰ بار این کار را انجام دهید. در طول روز ۳ الی ۴ بار این تمرین را تکرار کنید.

کشش روی دیوار :

این حرکت نه‌تنها سبب قدرتمند شدن ماهیچه‌های کمر (که وظیفه نگهداری از شانه‌ها را دارند) می‌شود،

بلکه گسترهٔ حرکتی شانه‌ها را به مغز یادآوری می‌کند. فراموش نکنید که هرچه ماهیچه‌های کمر قدرتمندتر باشد، افتادگی شانه هم کمتر اتفاق می افتد.

از پشت به یک دیوار تکیه دهید. آرنج‌ها را خم کرده و پشت دست‌تان را مماس با دیوار بگذارید. به‌آهستگی دست‌ها را بالای سر ببرید و مواظب باشید تا آرنج‌ها و دست‌ها از دیوار جدا نشوند.

اکنون با حفظ همین وضعیت، دست‌ها و آرنج را روی دیوار به طرف پایین بکشید. تنها دست‌ها و آرنج‌ها را تا جایی بالا و پایین ببرید که تماس آنها با دیوار قطع نشود. این حرکت را ۱۰ بار و به‌آرامی انجام دهید.

حرکت ورزشی سوپرمن :

تمرین سوپرمن قسمت فوقانی و تحتانی کمر شما را درگیر می‌کند. این به شما کمک می‌کند تا با کمردرد مقابله کنید و از خم شدن ستون فقرات پیشگیری می‌کند و افتادگی شانه شما هم اصلاح می‌شود.

روی تشک یوگا روی شکم، رو به پایین دراز بکشید. دست ها و پاها را دراز کنید و گردن خود را عادی نگه دارید.

تنه خود را ثابت نگه دارید و دست‌ها و پاها را به طرف بالا به طرف سقف بلند کنید. تلاش کنید با بدن خود شکل “U” به وجود بیاورید.

این حالت را به مدت 5 ثانیه نگه دارید، دست‌ها و پاها را پایین آورده و به وضعیت نخست بازگردید. 10 بار تکرار کنید.

تقویت عضلات بالابرنده کتف :

برای انجام این حرکت اصلاحی ابتدا صاف بایستید و شانه‌های خود را در یک تراز نگه داید. برای این تمرین می‌توانید از وزنه‌های 2.5 کیلویی استفاده کنید.

وزنه‌ها را در دست خود بگیرید و تلاش کنید شانه‌ها را به طرف بالا بکشید. چند ثانیه در این حالت بمانید.

کشش قدرتی :

انجام دادن این حرکت به قدرتمند شدن ماهیچه‌های پشت شانه و در نتیجه تنظیم درست محل قرارگیری شانه‌ها، کمک بزرگی می‌کند.

بالا آوردن شانه :

این حرکت شبیه شراگ در بدنسازی است و با تقویت عضلات شانه تا مقدار زیادی به تغییر حالت شانه کمک خواهد کرد.

صاف بایستید و دستهایتان را در کنار بدن بگذارید. عضلات شانه خود را منقبض کرده و تا نزدیک گوش ها بالا بیاورید.

چند ثانیه در همین وضعیت بمانید و آنگاه عضلات شانه را رها کنید. این حرکت را حداقل ۳۰ ثانیه پشت سرهم تکرار کنید.

بهترین زمان برای حرکات اصلاحی چه سنی است؟

بهترین زمان برای تشخیص ناراستایی‌های بدنی و الگوهای حرکتی نادرست پیش از بلوغ بوده که این سن برای دختران هشت تا ۱۰ سالگی و برای پسران ۱۰-۱۲ سالگی است.

حرکات اصلاحی - ورزش

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، بسیاری از ناراستایی‌های بدنی در صورتی که علت اسکلتی نداشته باشند بر اثر تکرار عادت‌های نادرست حرکتی به وجود می‌آیند و سنین زیر بلوغ از این جهت حائز اهمیت است که بسیاری از مهارت‌های مورد نیاز زندگی روزمره مثل ایستادن، راه رفتن، دویدن و. در این سنین آموخته می‌شوند.

۸ عادت‌ روزانه‌ای که شکل بدن را تغییر می‌دهند

بر اساس این مطلب که از سوی محمد خرمی مقدم، کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی تهیه شده و در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: اگر مهارت‌های بنیادی پایه به درستی آموزش داده نشوند، می‌توانند باعث به وجود آمدن عادت‌های حرکتی نادرست شوند و تکرار این عادت‌های حرکتی نادرست موجب به وجود آمدن یک سازگاری بد در سیستم عصبی-عضلانی-اسکلتی شده و به مرور زمان راستای بدنی را از حالت مطلوب خارج می‌کند.

برای پیشگیری از تثبیت الگوهای حرکتی نادرست در قشر حرکتی مغز باید پیش از بلوغ به فکر اصلاح آنها بود، به این دلیل که اگر زمانی الگوهای حرکتی نادرست خودکار شوند، تغییر آنها زمان بسیار بیشتری را می‌طلبد و از سوی دیگر ارزیابی بدن انسان و پس از آن تمرینات اصلاحی با کمترین پوشش انجام می‌شود.

پس از سنین بلوغ، بعضی از افراد به ویژه دخترها به دلیل خجالتی بودن کمتر حاضر به ارزیابی بدنی و شرکت در تمرینات اصلاحی می‌شوند، بدین ترتیب چون اطلاعات درستی از سیستم حرکتی خود ندارند، احتمال اینکه الگوهای نادرست را فرا گیرند بیشتر شده و در سنین بالاتر اصلاح این الگوها سخت‌تر می‌شود.

مورد آخر نیز اینکه پس از به وجود آمدن ناراستایی در بدن برخی از عضلات بیش فعال شده و پس از مدتی اصطلاحا سفت می‌شوند، این عضلات برای اینکه به طور مناسبی فعالیت کرده باید خاصیت اولیه خود را بازیابی کنند که این کار معمولا با رهاسازی نورومایوفاشیال انجام می‌شود و تکنیک‌های رهاسازی معمولا توسط مربی حرکات اصلاحی انجام ‌می‌گیرد.

از آنجا که وزن فرد در برخی از تکنیک‌ها عاملی محدود کننده است، هرچه فرد سبک‌تر باشد انجام تکنیک‌های رهاسازی توسط مربی آسان‌تر می‌شود، بنابراین از آنجا که با گذر از دوران بلوغ وزن افراد نسبت به دوران پیش از آن افزایش می‌یابد، این احتمال وجود دارد که مربی را از انجام برخی از تکنیک‌های رهاسازی بازدارد، بنابراین بهترین زمان برای تشخیص ناراستایی‌های بدنی و الگوهای حرکتی نادرست پیش از بلوغ بوده که این سن برای دختران هشت تا ۱۰ سالگی و برای پسران ۱۰-۱۲ سالگی است.

معجزه حرکات اصلاحی برای دردهای مفصلی

حرکات اصلاحی

تندرستی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایۀ انسان، جنبه مثبتی از سلامتی است. این سرمایه مهم انسان متعادل از ابعاد اجتماعی، روحی، عاطفی، ذهنی، ارتباطی و جسمانی است. بعد جسمانی تندرستی یا همان وضعیت اهمیت حرکات اصلاحی جسمانی مطلوب نقش مهمی در ایجاد زندگی سالم و بانشاط ایفا می‌کند.

انجام کارهای روزمره به‌صورت اشتباه، کار مداوم و بدون استراحت در یک وضعیت ثابت و نیز عدم فعالیت بدنی باعث شده است تا اکثر افراد جامعه با ناهنجاری‌هایی در بدن و به‌ویژه ستون فقرات مواجه شوند که این ناهنجاری‌ها به‌تدریج باعث بروز دردهایی در نواحی مختلف ستون فقرات می‌گردد.

امروزه بسیاری از افراد از دیسک کمر، فتق دیسک و سیاتیک رنج می‌برند. این درد‌ها معمولاً در افراد مسن به علت بالا رفتن سن و تغییرات ایجادشده در هورمون‌ها و استخوان‌ها چیزی معمولی به شمار می‌آید درحالی‌که اگر منشاء این دردها را تشخیص دهیم در هنگام پیری و کهولت کمتر دچار این مشکلات خواهیم شد. چیزی که جلب‌توجه می‌کند این است که افراد جوان نیز به همین درد‌ها گرفتار هستند که علت اصلی آن زندگی ماشینی و کم‌تحرکی است که در زندگی ما به وجود آمده اما علت‌های دیگری نیز در به وجود آمدن آن نقش دارند.

ناهنجاری جسمانی مزید بر علت است که به‌مرور در افراد به علت شیوه غلط زندگی (خوابیدن، راه رفتن، نشستن، کار کردن و…) ایجاد می‌شودکه میتوان با حرکات اصلاحی این ناهنجاریها را به آسانی برطرف کرد.

حرکات اصلاحی چیست ؟

حرکات اصلاحی یکی از بخش‌های تربیت‌بدنی است که هدف آن پیشگیری و رفع برخی ناهنجاری‌های جسمانی توسط تمرین‌های بدنی است. به‌عبارت‌دیگر حرکات اصلاحی عبارت است از برنامه‌ای ورزشی و حرکتی که در آن با اجرای تمرین‌های خاص عملکرد و ساختمان بدن تغییر می‌کند و اصلاح می‌شود. شاید نتوان معیار ثابت و مشخصی برای وضعیت بدنی تمام افراد به‌صورت یکسان در نظر گرفت زیرا این موضوع در ارتباط با مکانیک بدن و تحت تأثیر عملکرد دستگاه‌های مختلف بدن ازجمله اسکلت و عضلات است.

اما آنچه اهمیت دارد این است که یک وضعیت بدنی مناسب‌تر خستگی کمتر و کارایی بیشتری دارد. عوامل دیگر نیز به‌صورت جزیی در ساختار جسمانی مؤثر است ازجمله ن‍ژاد، سنت و عادت‌های مختلف و حتی حالات روحی و روانی افراد که در ملل مختلف به صورت‌های گوناگون دیده می‌شود. عواملی مانند بیماری و یا خستگی نیز وضعت کلی بدن را به‌طور مقطعی تحت تأثیر قرار می‌دهند زیرا درنتیجه‌ی بیماری و خستگی توان عضلات بدن کاهش می‌یابد و نیروی وزن بدن بر نیروی انقباضات عضلانی غلبه می‌کند و وضعیت قائم بدن دچار مشکل می‌شود

حرکات اصلاحی بدن

با حرکات اصلاحی می‌توان به راحتی سلامتی اندام را تضمین نمود

۷ مزیت حرکات اصلاحی

۱. حرکات اصلاحی باعث کاهش درد می‌شوند و نتایج فوری و قابل‌توجه در کاهش درد خواهند داشت.

۲.با انجام حرکات اصلاحی، کنترل بدن خود را در هنگام درد، بدون مصرف دارو، جراحی یا … به دست خواهید آورد.

۳.عملکرد روزانه شما ارتقا خواهد یافت.

۴.احتمال خطر بروز آسیب در ورزش و تمرین را کاهش می‌دهند.

۵.با حرکات اصلاحی و تسلط بر اصول آن، می‌توانید ضعف و ایمبالانس عضلانی را تشخیص دهید.

۶.تفاوت میان حرکات باکیفیت و حرکات جبرانی (حرکات جایگزین) را مشخص می‌کند (بهبود قدرت، انعطاف‌پذیری و توان) .

۷. حرکات اصلاحی فعالیت‌های زندگی روزانه را بهبود می‌بخشند و استرس را کاهش می‌دهد.

انواع ناهنجاریهای بدنی که با حرکات اصلاحی می توان درمان کرد:

۱.اختلالات ساختمانی

۲.اختلالات کارکردی‎

در اختلالات ساختمانی‎، ساختار اسکلت وضعیت طبیعی خود را از دست می‎دهد. این نوع تغییرات با حرکات اصلاحی قابل درمان نیست و اجرای تمرین‌های‎ ورزشی برای این افراد چندان سودمند نخواهد بود.

اختلالات عملکردی‎، اختلالاتی است که فقط روی بافتهای نرم مثل عضلات و رباطها اثر می‎گذارد. این نوع‎ تغییرات دربرابر تمرین‌های اصلاحی واکنش نشان می‎دهد.

حرکت اصلاحی؛ ورزشی درمانگر

هر فردی با انجام ورزش و فعالیت بدنی اهدافی را دنبال می‌کند که این اهداف می‌تواند گسترده باشند، ولی درهرصورت ورزشکار حرفه‌ای و فردی که ورزش را باهدف سلامتی انجام می‌دهد، می‌تواند از ارتباط دوسویه بین ورزش و حرکات اصلاحی سود ببرد. بنابراین می‌توان گفت که، این حرکت ابزاری حیاتی و ارزشمند برای همه افراد با هر سن و هر توانایی است.

با برنامه حرکات اصلاحی ، شما می‌توانید بر نقص‌های تکنیکی غلبه کنید. تکنیک‌های ضعیف در بعضی از انواع حرکات باعث ایجاد آسیب و آثار سوء بر سلامتی خواهد شد. حرکت اصلاحی بر این اصل ساده استوار است که هر عضله با عضلات دیگر ارتباط دارد و سیستم عصبی بین عضلات و مفاصل به‌عنوان هماهنگ‌کننده عمل می‌کند و بین آن‌ها ارتباط برقرار خواهد کرد.

با آموزش مجدد ساختار مناسب به بدن، ساختار بدنی می‌تواند بهبود یابد و شما می‌توانید بدون هرگونه دردی آزادانه حرکت کنید.

برای ورزشکاران یا افراد فعال، حرکت اصلا حی می‌تواند عملکرد و کارایی را بهبود بخشد و احتمال بروز آسیب را کاهش دهد و به بدن اجازه خواهد داد تا از آسیب‌ رهایی یابد و زودتر بازتوانی شود و به میادین ورزشی بازگردد. ازآنجاکه حرکت اصلاحی بر ساختار بدنی بهینه، کیفیت حرکت، هماهنگی بین عضلات مرکزی بدن و عملکرد تمرکز اهمیت حرکات اصلاحی دارد، به دنبال دو هدف مهم زیر است :

۱- یک راه‌حل بلند‌مدت برای هر فردی با هر آسیب، درد یا مشکلات مفصلی و تلاش برای برطرف کردن این شرایط است.

۲- حلقه مفقوده برای هر فردی است که نیازمند بهبود حرکت، تناسب‌اندام و آمادگی بدنی، سلامتی، راحت بودن یا عملکرد ورزشی باشد.

حرکات اصلاحی و ورزشی

حرکات اصلاحی به بدن اجازه خواهد داد تا از آسیب‌ رهایی یابد و زودتر بازتوانی شود

ارزش حرکات درمانگر در سلامتی :

حرکات اصلاحی و درمانی بررسی «تعادل ساختار فیزیکی انسان و ارائه حرکات اهمیت حرکات اصلاحی و توصیه‌هایی برای بهبود و کارایی آن» است. مسئله‌ای که هنوز وجود دارد این است که حرکات اصلاحی را با حرکات فیزیوتراپی و با فعالیت‌های جسمی که برای ورزش معلولین و یا بیماران روانی انجام می‌گیرد یکی می‌دانند. به‌طورکلی استفاده از این حرکات وقتی انجام می‌گیرد که کودکان ازلحاظ جسمی و روانی کاملاً سالم هستند ولی دارای انواع ضعف‌های جسمانی و ارگانی هستند پس چنانچه به‌موقع، مخصوصاً در مراحل رشد به این ضعف‌ها توجه شود و از حرکات اصلاحی استفاده شود می‌توان چنین ضعف‌هایی را برطرف کرد و در بزرگ‌سالی از شدت یافتن آن‌ها جلوگیری کرد.، نشستن و خوابیدن و نیز وسایل مورداستفاده چون کفش، کیف، میز و صندلی، اتومبیل و اخیراً رایانه‌ها مطالعه می‌شود. درگذشته به دلیل جنبه‌های کاربردی و سودمندی‌های اجتماعی این رشته، به‌ویژه در مدارس و در سطح کودکان، نوجوانان، جوانان و اکنون به دلیل توسعه قهرمانی و ضرورت پیشگیری و اصلاح ناهنجاری‌های ورزشکاران، حرکات اصلاحی پیشرفت و تحول چشمگیری یافته است این حیطه اکنون گاه به‌منزله حرکت‌درمانی نیز شناخته می‌شود.

پس در یک نتیجه‌گیری کلی موضوع موردمطالعه در حرکات اصلاحی و درمانی بررسی «تعادل ساختار فیزیکی انسان و ارائه حرکات و توصیه‌هایی برای بهبود و کارایی آن» است. مسئله‌ای که هنوز وجود دارد این است که حرکات اصلاحی را با حرکات فیزیوتراپی و با فعالیت‌های جسمی که برای ورزش معلولین و یا بیماران روانی انجام می‌گیرد یکی می‌دانند. به‌طورکلی استفاده از این حرکات وقتی انجام می‌گیرد که کودکان ازلحاظ جسمی و روانی کاملاً سالم هستند ولی د رأی انواع ضعف‌های جسمانی و ارگانی هستند پس چنانچه به‌موقع، مخصوصاً در مراحل رشد به این ضعف‌ها توجه شود و از حرکات اصلاحی استفاده شود می‌توان چنین ضعف‌هایی را برطرف کرد و در بزرگسالی از شدت یافتن آنها جلوگیری کرد.

ارزیابی پاسچِر (حرکات اصلاحی)

حرکات اصلاحی امروزه یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین روش‌های درمانی با کمترین هزینه به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های فیزیکی در افراد می‌باشد که می‌توان آن را بر روی تمامی افراد در تمامی سنین با کمترین میزان خطر و عوارض جانبی بکار برد.

بدیهی است امروزه مشکل درد، شکایت عمده‌ی بیماران را تشکیل می‌دهد، که ناشی از شکل‌گیری ناهنجاری بدنی و متعاقب آن استرس‌های مکانیکی زیاد وارده بر عضلات و مفاصل است و منجر به ایجاد سیکل معیوب، ناهنجاری، عدم تعادل عضلانی و درد می‌گردد.

آگاهی از هزینه‌های جراحی و عوارض آن، مارا وادار می‌کند که کمی بیشتر در این زمینه تأمل و تفکر نماییم و پیش از بحرانی شدن آسیب‌های جسمانی، با صرف هزینه و زمان کمتر به‌وسیله‌ی حرکات اصلاحی و تمرین درمانی، آنها را مرتفع نماییم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.