مقدمه ای بر آموزش بورس


فراموشی آثار و اندیشه امام خمینی در تغییرات آموزشی حوزه

پایگاه خبری جماران: مدیریت حوزه علمیه قم به صورت رسمی برنامه آموزشی سطح عالی حوزه را با تغییراتی در متون آموزشی اعلام کرد. این اقدام مدیریت حوزه با واکنش های انتقادی تعداد زیادی از علما و اساتید واقع شده که افت سطح علمی طلاب با فراگیری متون جدید دغدغه مهم این منتقدین بوده است.

اما در یادداشت پیش رو انتقاد به مدیران و برنامه ریزان تغییرات در حوزه علمیه، از نظر غفلت و بی توجهی آنها نسبت به اندیشه و آثار علمی فاخر امام خمینی است و اینکه چرا میان عمل آنان با سخن‌ شان فاصله زیادی وجود دارد؟!

«حوزه علمیه» مرکز تعلیم و تعلم علوم اسلامی، نهادی که بر اساس تعالیم قرآن و آموزه های پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) شکل گرفت و در طول تاریخ حیات خود و در جغرافیایی گسترده، هم دارای فراز و فرود بوده، و هم رشد و توسعه را در کارنامه خود دارد.

هدف و رسالت اصلی و عالی عالمان اسلامی و حوزه های علمیه، فهم روشمند و استوار معارف و احکام اسلام از سرچشمه زلال قرآن و سنت بوده است و از همین منبع بی بدیل، در سیری تدریجی و تکاملی؛ علوم اسلامی تولد و توسعه یافتند؛ یعنی علوم حدیث، علوم قرآن و در رأس آنها علم تفسیر ـ و تفاسیر متعدد قرآن ـ علم کلام، علم فقه و . ، شاخه ها و جویبارهای دانش و دانایی بوده و می باشند که برگ برگ تاریخ حوزه های علمیه را به وجود آوردند. به صورت مشخص در حوزه های علمیه شیعه، تحصیل و فراگیری علم دو مقطع دارد و مقصد مهم تعلیم و تعلم، در این دو مقطع تعریف شده است؛ دوره آموزش و علم آموزی «متن محور» و دوره علم آموزی «مسئله محور». دوره متن محور، خود سه مرحله دارد؛ مرحله مقدمات، مرحله سطح حائل و مرحله سطح عالی. در مقطع مسئله محور که در ادبیات حوزوی «مقطع خارج» نامیده می شود، مسائل، محققانه و با استناد به ادله مربوطه و نیز با بررسی دیدگاهها و نظریات صاحب نظران آن دانش مورد کند­و­کاو و بررسی اجتهادی و تخصصی قرار می گیرد.

در برنامه آموزشی حوزه های علمیه برای مقطع متن مجور در دوره های مختلف کتابهایی، بیشتر شبیه «وضع تعیّنی» مورد قبول و اقبال بزرگان و محققان حوزه قرار می گرفت و محور تعلیم و تعلّم می گردید. در این سیره مستمره، گرچه به بُعد علمی این متون و عالم پرور بودن برنامه آموزشی اهتمام شده؛ ولی این کتابها از نگاه تخصصی «متون آموزشی» محسوب نمی شدند؛ به همین خاطر در قرن اخیر در حوزه های نجف و قم تلاشهای فراوانی برای تهیه متون آموزشی توسط برخی از عالمان بزرگوار و یا مدارس و مجموعه هایی صورت گرفت که پرداختن تفصیلی به آنها مجال خود را می طلبد، ولی حوزویان با «المنطق» و «اصول الفقه» مرحوم شیخ محمدرضا مظفر و «المعالم الجدیده» و «حلقات فی الاصول» شهید سیدمحمدباقر صدر و «تحریر المعالم» و «الرسائل الجدیده» مرحوم مشکینی تا متونی که در رشته های متعددی از علوم اسلامی، مرحوم عبدالهادی فضلی نوشته و پیشنهاد کرده و یا زیر نظر مرحوم علامه سیدمرتضی عسکری کتابهایی تهیه شده و از صرف ساده، تا کتاب های تهیه شده برای ادبیات عرب و یا اصول فقه مانند «الموجز» و «الوسیط» که مجموعاً ترکیبی از تألیف و تحریر و تلخیص بوده اند، آشنا هستند.

این مقدمه تقدیم گردید تا ناظر به بخشنامه / برنامه ابلاغی مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر حذف و اضافه متون آموزشی در مرحله سطح عالی؛ مطالبی تقدیم گردد. ولی پیشاپیش معروض می دارد که چنانکه به اشاره یادآوری گردید؛ به نظر نگارنده: فقدان متون آموزشی تخصصی که دارای مؤلفه ها و امتیازات لازمه باشد، نقصی در برنامه آموزشی حوزه های علمیه است که رایج بودن آثار ارزشمند علمی از بزرگان از فقهاء و اصولیون(رضوان الله علیهم) آن را جبران نمی کند. حوزه های علمیه منطقاً باید به مانند دیگر نهادها و مراکز تعلیم و تعلم برای مقطع متن محور، متون آموزشی مناسب داشته باشد، چرا که حساب متون آموزشی با منابع علمی از یکدیگر جدا است و نباید متعلّم در سنین و سالهای تحصیل، گرفتار متون پیچیده و سنگین برترین عالمان آن رشته ها باشد و بعضاً با متون رمزی و گیج کننده مواجه باشد.

اما آن مطلب انتقادی و گلایه آمیز نسبت به مدیران و برنامه ریزان حوزه ها این است که در این تغییر و تحول پیشنهادی شما، «آثار و اندیشه امام خمینی» چه جایگاهی دارد و آیا عمل شما با سخنانتان سازگار است؟! امام خمینی جدای از شخصیت تاریخی در عرصه اجتماع و سیاست و رهبری انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، و پیش از این مراحل؛ عالمی جامع می باشد که کارنامه و جایگاه به واقع ممتازی در تحصیل، تدریس و تألیف علوم اسلامی اعم از عقلی و نقلی دارد. ایشان فیلسوفی عارف و فقیهی اصولی بوده که مسلط بر علوم حدیث و در اندیشه و آثار خود بسیار قرآن محور بوده است. حضرت امام مشخصاً در فقه و اصول علاوه بر اینکه بیش از سه دهه در حوزه های علمیه قم و نجف به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال داشته و صدها نفر از فقها و مجتهدین درمیان هزاران تن از شاگردان این حلقه های درسی، روشنی بخش محافل فقهی و اصولی حوزه ها مقدمه ای بر آموزش بورس شدند و تقریرات فراوانی از دروس استاد نوشته و بر جای گذاشتند و امام خود، یک دوره اصول فقه استدلالی را نوشته و در فقه استدلالی، هم در بخش عبادات و هم در بخش معاملات آثار فاخر به قلم خود نوشته است؛ چهار جلد «کتاب الطهاره» و یک جلد «الخلل فی الصلوه» در عبادات و «المکاسب المحرمه» در دو جلد و «کتاب البیع» در بردارنده مباحث بیع و خیارات، در پنج جلد در معاملات نوشته که نزد اساتید و محققان از جایگاه ممتازی برخوردار می باشد. چنانکه ایشان با همه اشتغالات علمی و سیاسی و اجتماعی، این توفیق را یافته که پس از شرایع و قواعد محقق و علامه حلی(رضوان الله علیهما) یک دوره فقه فتوایی امامیه را در اثر ارزشمند «تحریرالوسیله» بنویسند و علاوه بر دوره کامل فقه متعارف، افق جدید و کتاب / مبحث «المسائل المستحدثه» را نیز بر آن بیفزایند که خود یکی از نوآوری های ایشان بوده است. اکنون که دست اندکاران حوزه به فکر متون جایگزین افتادند و کتابهایی را مصوب و مطرح کردند، چرا مبحث «ولایه الفقیه» کتاب البیع ایشان جایگزین مبحث و دیدگاه مکاسب شیخ انصاری نشده است؟! این مبحث در جلد دوم کتاب البیع با احتساب «ولایه عدول المؤمنین» اندکی بیش از یکصد صفحه میشود. نکند این برنامه ریزان از مطرح شدن نظریه «جمهوری اسلامی» مستفاد از فقه مقدمه ای بر آموزش بورس سیاسی امام خمینی پرهیز داشتند و می خواستند مروج و مؤید نظریه «حکومت اسلامی» باشند که آن را در دو کتاب «اساس الحکومه الاسلامیه» و «ولایه الامر» دیدند! آیا این برگی از غربت و مظلومیت افکار امام خمینی نمی باشد؟! آیا نمی شد در این تحول، کتاب «بدائع الدرر فی قاعده لاضرر» حضرت امام را پیشنهاد کرد که کتابی منظم و روشمند، حاوی مبانی اندیشه سیاسی ـ با تبیین شئون سه گانه پیامبر اکرم(ص) ـ و نیز توأم با نوآوری آن فقیه محقق می باشد؟

و یا نمی شد کتاب نغز و پرمغز «طلب و اراده» که حاوی مباحث اساسی کلامی و معارف ناب عقلی ـ فطری می باشد و با حجم کم، حامل معانی و معارف وسیع و بلندی است، پیشنهاد شود؟

و یا قواعد فقهیه بخش پایانی کتاب «الاستصحاب» ایشان که برای اهتمام به «قواعد فقهیّه» در فرایند اجتهاد، لازم و بسیار مغتنم می باشد؟ چنانکه با شیوه ای که در پیش گرفته شد و از میان آثار نوشته شده اساتید و اعلام متون جدید گزینش شده، از دوازده جلد تألیف تحقیقی امام خمینی در فقه عبادات و فقه معاملات میشد بخش های برجسته مانند مبحث «غیبت» در فقه الاخلاق و یا «غنا» در فقه هنر و یا «معونه الظالم» و «الولایه من قبل الجائر» در فقه السیاسه را گزینش و پیشنهاد داد؛ هکذا در مقدمه ای بر آموزش بورس فصل مربوط به «بیع و خیارات» می توان از کتاب بسیار تحقیقی «بیع» ایشان چنین انتخاب و پیشنهادی را داشت و یا برای اینکه تحصیل طلاب در مقطع سطح عالی تک ساحتی نگردد، مناسب بوده از «کتاب الطهاره» حضرت امام بحث ها و بخش هایی گزینش و به محافل تحصیل و تدریس پیشنهاد گردد تا طلاب جوان با مباحث حدیث شناسی ـ از رجال و درایه ـ و قواعد فقهیه و اقوال و نظرات فقها در مسائل مورد بحث و نیز تدقیق و تحقیق ایشان بهره گیرند.

این نکته نیز ناگفته نماند که وقتی اساتید مسلط به مباحث اجتهادی و محیط به آثار و آراء حضرت امام، این متون را تدریس نمایند، ناگزیر به آراء و نوآوری های ایشان که در سالهای پایانی عمر با برکتشان ابراز کردند و به قلم آوردند، خواهند پرداخت و حوزه های فقاهت و اجتهاد، دو بُعد «جواهری» و «پویا» بودن فقه را از این استاد بزرگ فقاهت فراخواهند گرفت و با این چشم انداز، حوزه و حوزویان در کنار حفظ اصالت ها و میراث سلف صالح، متوجه نیازها و پرسش ها و چالش های عصر و نسل خود خواهند شد و فقه مکتب اهل بیت به واقع «فقه زندگی» خواهد شد و برای «مسائل مستحدثه» و نوپدید پاسخ خواهد داشت و زندگی مؤمنان از ابهام و اضطراب رها خواهد گشت و فقه با تلقی و تعریف امام خمینی رخ خواهد نمود؛ چرا که آن فقیه اصولی محقق، فقه را قانون زندگی می دیده است «هو قانون المعاش و المعاد و طریق الوصول إلی قرب الرب بعد العلم بالمعارف» (الاجتهاد و التقلید، ص 10)

و بر این معنا تأکید داشته که «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(صحیفه امام، ج 21، ص 289)

گلایه و انتقاد از برنامه ریزان و مدیران حوزه علمیه این است که چرا در این عرصه ها که عرصه های عمل و اثرگذاری دراز مدت می باشد اندیشه و آثار علمی ارزشمند امام خمینی مورد نسیان می باشد و آقایان در غفلت قرار دارند و به مانند عرصه های عمومی سخنرانی یا دید و بازدید و مصاحبه ها که از امام سخن به میان می آورند و خود را و فضا و فرصت موجود را مدیون مجاهدات علمی و عملی و اخلاص و ایثار امام می دانند، به هنگام «عمل» این همه قصور که خدا کند تقصیر نباشد، رخ می دهد؟! راستی داوری منصافه و دور از افراط و تفریط نسبت به این عملکرد چه باید باشد؟!

البته چنانکه در همین مسئله، اساتید و أعلام زیادی به ابراز نارضایتی پرداختند و ملاحظات و حواشی زیادی بر اقدام دست اندرکاران بیان کردند؛ بدنه حوزه و قشر نخبه از فضلا و اساتید منتظر ابلاغ و دستورالعمل آقایان نمی مانند و آثار فاخر و آراء و نظریات راهگشای فقیه اصولی و فیلسوف عارف و بزرگ مربی و معلم اخلاق عصر خود، امام خمینی(س)، جای خود را باز خواهد کرد و همچنانکه اکنون در حلقه هایی از دروس خارج آراء و نظریات اصولی ایشان مستمراً مورد توجه اساتید است و دروس خارج فقه متعددی با محوریت تحریرالوسیله برگزار می گردد و در حلقه های درسی دروس عقلی، کتاب فاخر شرح دعاء سحر و مصباح الهدایه از سوی بعضی از اساتید عرفان نظری تدریس میشود و یا اساتیدی دروس هفتگی اخلاق خود را متن آداب الصلوه ایشان قرار داده اند و امید می رود که این اقبال و استقبال روز افزون شود؛ اما خطاب این انتقاد و گلایه متوجه دست اندرکاران و مسئولان حوزه است که آثار و اندیشه امام خمینی کجای برنامه ریزی شما قرار دارد و آیا شما این مسئولیت را بر دوش خود حس نمی کنید که حوزه علمیه در این دوره لازم است با اندیشه و افکار راهگشای امام خمینی آشنا شود و البته در فضای آزاد و علمی و تحقیقی، آثار و آراء ایشان در کنار افکار و انظار دیگر أعلام، راهنمای طلاب جوان و پاسخگوی نیازها و پرسش های زمانه و زندگی انسان امروز باشد؟ آیا نباید ابهام میان سخن و عمل خود را چاره کنید؟ امیداست همت و شجاعت اصلاح این نقیصه بزرگ برای متصدیان امور فراهم آید و آنان بتوانند دوگانگی میان قول و فعل خودرا «اصلاح» کنند و حوزه های علمیه و جامعه اسلامی را هرچه بیشتر و روشمندتر با افکار و اندیشه سازنده و راهگشای امام خمینی(س) آگاه و از آن بهره مند نمایند.

سامانه رتبه بندی معلمان

سامانه رتبه بندی معلمان

سامانه رتبه بندی معلمان rtb.medu.ir از تاریخ 26 مرداد 1401 به منظور اجرای طرح نظام رتبه بندی معلمان با هدف افزایش کیفیت نظام آموزشی کشور شروع به کار کرده است. برای ثبت نام در این سامانه ابتدا باید وارد سایت شده و سپس به تکمیل فرم های مربوط به شایستگی های تخصصی و حرفه و تجربه پرداخت.

برای مشاوره سامانه رتبه بندی معلمان

برای مشاوره سامانه رتبه بندی معلمان

رتبه بندی معلمان سال هاست مطالبه تعداد زیادی از فرهنگیان کشور ایران بود، با این حال موانع زیادی بر سر راه اجرایی شدن این طرح که بر اساس سند تحول بنیادین نوشته شده، وجود داشت. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم که یکی از وعده های انتخاباتی آن اجرای نظام رتبه بندی بود، این موانع تا حدودی رفع شده و هم اکنون طرح رتبه بندی معلمان در حال اجرا می باشد. این طرح با هدف بهبود کیفیت نظام آموزشی کشور صورت گرفت و به طور غیر مستقیم بر روی حقوق دریافتی معلمان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

برای ورود به سامانه رتبه بندی معلمان کلیک کنید.

سامانه رتبه بندی معلمان

سایت رتبه بندی معلمان به نشانی rtb.medu.ir می باشد که به منظور اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان راه اندازی شده است.

در مقاله پیش رو بناست که به معرفی سامانه رتبه بندی معلمان rtb.medu.ir بپردازیم و نحوه ثبت نام و ورود به این سایت را آموزش دهیم. برای ثبت نام سامانه رتبه بندی معلمان به نشانی rtb.medu.ir لازم است فرم هایی تکمیل شده و مدارکی در آن بارگذاری شود. لذا در این مقاله مراحل تکمیل فرم ها و بارگذاری مدارک ذکر شده است.

سامانه رتبه بندی معلمان rtb.medu.ir

یکی از موضوعات بحث برانگیز سال های اخیر در حوزه آموزش و پرورش که موافق و مخالفان زیادی نیز داشت، رتبه بندی معلمان بود. طرح رتبه بندی معلمان که سال هاست مطرح است و هم اکنون با اجرایی شدن این طرح به گفته مسئولان ذیربط 806 هزار معلم مشمول این طرح خواهند شد. طبق قانون رتبه بندی معلمان، این طرح به منظور افزایش کیفیت فرایند تعلیم و تربیت و استقرار نظام پرداخت ها بر مبنای تخصص و عملکرد رقابتی معلم ها انجام می شود.

اکنون مطالبه فرهنگیان کشور به تحقق پیوسته و سامانه رتبه بندی معلمان rtb.medu.ir در تاریخ 26 مرداد 1401 به منظور اجرای طرح نظام رتبه بندی معلمان شروع به کار کرده است. تمامی فرایندهای نظام رتبه بندی فرهنگیان از بارگذاری مدارک گرفته تا ثبت اعتراضات از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت. سامانه های مختلفی برای ارائه خدمات به فرهنگیان راه اندازی شده که یکی از آن ها سامانه جامع منابع انسانی آموزش و پرورش است که به منظور یکپارچه سازی و انجام سریع امور مربوط به منابع انسانی آموزش و پرورش در سال 1398 راه اندازی شده است.

برای جلوگیری از ایجاد اختلال و مشکل فنی در سامانه رتبه بندی معلمان به نشانی rtb.medu.ir جدول زمان بندی برای ثبت نام در این سامانه تعیین شده است و علاوه بر آن مهلت ثبت نام نیز تمدید خواهد شد، بدین جهت مشمولان اعم از معلمان رسمی و پیمانی می توانند با خیالی آسوده اقدام به ثبت نام در این سامانه نمایند. در ادامه این مقاله به ثبت نام سایت rtb.medu.ir خواهیم پرداخت.

ثبت نام سامانه رتبه بندی معلمان rtb.medu.ir

همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، برای ثبت نام سامانه رتبه بندی معلمان به نشانی rtb.medu.ir جدول زمان بندی بر اساس رقم آخر کد ملی تعیین شده است و ثبت نام از چهارشنبه 26 مرداد 1401 آغاز شد. پس از ثبت نام و بارگذاری مدارک در این سامانه که پیش بینی شده است یک و نیم ماه طول می کشد، بررسی های لازم انجام و نتایج اعلام خواهد شد.

طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش به دلیل آن که ممکن است برخی افراد در این مرحله به دلایل مختلف امکان ثبت و تکمیل اطلاعات را نداشته باشند؛ مقرر شد برای افراد جامانده از بازه زمانی اول، فوت شدگان شاغل و بازنشسته از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد، نیرو‌های جدیدالاستخدام از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد و افراد مشمول تبصره ۴ ماده ۳ آئین نامه (مهرآفرین و . ) از ۲۵ مهر تا ۱۳ آبان ۱۴۰۱ دسترسی به سامانه رتبه بندی جهت ثبت و تکمیل اطلاعات فراهم شود.

برای ورود به این سامانه از لینک هایی که در مقدمه مقاله گذاشته شده است، استفاده نموده و به طور مستقیم وارد سایت مذکور شوید. پس از آن با وارد کردن نام کاربری (کدملی)، رمز عبور و عبارت امنیتی می توانید وارد سامانه شده و ثبت نام سایت رتبه بندی معلمان را انجام داده و مدارک لازم را بارگذری نمایید.

در صورتی که رمز ورود خود به سامانه rtb.medu.ir را فراموش کرده باشید، می توانید از طریق قسمتی که در عکس زیر مشخص شده است به بازیابی رمز خود اقدام نمایید. رمز دوم ورود به سامانه همان رمز سامانه نقل و انتقالات فرهنگیان (profile.medu.ir) است.

سامانه رتبه بندی معلمان

پایگاه اطلاعات پرسنلی prs.medu.ir یکی از سامانه ها مبتنی بر خدمات الکترونیکی است که توسط سازمان آموزش و پرورش در دهه اخیر راه اندازی شده است. در این سامانه پرسنل با ورود به پنل کاربری خود و یا ثبت نام اولیه در این سامانه از امکانات آن بهره مند شوند که در مقاله زیر نحوه استفاده از سامانه توضیح داده شده است.

بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان rtb.medu.ir

پس از آنکه در زمان مقرر بر اساس کد ملی وارد سامانه رتبه بندی معلمان rtb.medu.ir حال باید مدارک مورد نیاز برای ثبت نام را در سامانه ثبت نمایید. مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات راهنمای آموزشی 44 صفحه ای برای بارگذاری مدارک در سایت رتبه بندی معلمان تدوین و منتشر کرده است.

بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان تا پایان روز پنج شنبه 31 شهریور ماه تمدید شد.

1 ورود به سامانه رتبه بندی معلمان rtb.medu.ir

2 ورود به منوی بارگذاری مدارک

3 انتخاب گزینه «فرم ها» و به ترتیب پر کردن فرم های شایستگی های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تجربه

همانطور که هنگام بارگذاری مدارک مشاهده نمودید، تمامی فرم هایی که مربوط به خود اظهاری می شود را به ترتیب و بر طبق مصادیق رفتاری که اعلام شده است بایستی مقدمه ای بر آموزش بورس مقدمه ای بر آموزش بورس با عناوین عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط و کم پر نمایید. در قسمت شایستگی های تخصصی مدرک تحصیلی نمایش داده می شود و چنانچه معلمان تا قبل از 31 شهریور 1400 مدرک دیگری را به دست آورده باشند، باید مستندات آن را بارگذاری نمایند.

بیشتر بخوانید: سایت وزارت آموزش و پرورش

فرم ثبت نام در سامانه رتبه بندی معلمان rtb.medu.ir

برای ثبت نام در سامانه رتبه بندی معلمان بایستی فرم ها به صورت اینترنتی تکمیل شود و بدین جهت هنگام ثبت نام در این سایت، معلمان نیاز به اطلاعات مربوط به شایستگی های تخصصی از قبیل: سابقه کاری، اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی، دستاورد ها، خلاقیت و نوآوری علمی، تالیف و تدوین کتب، مقالات علمی چاپ شده و. دارند.

فرم شایستگی های حرفه ای که در مرجله بعد از شایستگی های تخصصی باید تکمیل گردد شامل: کسب مقام در مسابقات، رویداد ها و جشنواره ها، طرح های آموزشی، مشارکت در کارگروه ها و شوراها، یادگیری مداوم خلاقیت و نوآوری می شود و در قسمت تجربه نیز سنوات خدمت، سابقه تدریس به همکاران، دریافت تقدیر نامه، دوره ضمن خدمت فرهنگیان تکمیل می گردد. ارزشیابی عملکرد سالیانه که در انتهای فرم ثبت نام در سایت رتبه بندی معلمان به نشانی rtb.medu.ir مشاهده می شود غیرقابل ویرایش است.

پس از اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش، داوطلبان پذیرفته شده باید برای شرکت در دوره مهارت آموزی ثبت نام خود را از طریق سامانه ثبت نام دوره مهارت آموزی آموزش و پرورش انجام داده و در دوره های یکساله تربیت معلم شرکت نمایند. در مقاله زیر نحوه ثبت نام در سامانه و کاربرد های آن نوشته شده است.

تاثیر رتبه بندی در حقوق معلمان

طرح رتبه بندی معلمان به منظور افزایش کیفیت نظام آموزشی کشور صورت گرفته است. در این راستا معلمان باییستی تلاش کنند وضعیت خود را در شاخص هایی که پیش از این ذکر شد و شامل شایستگی های تخصصی و حرفه ای می شود را ارتقا دهند تا رتبه آن ها در بر طبق نظام رتبه بندی بهبود یابد. این رتبه بندی شامل 5 سطح است و پایه حقوق پرداختی نیز بر اساس سطحی که معلمان قرار دارند متفاوت خواهد بود.

تاثیر رتبه بندی در حقوق معلمان در جدول زیر آورده شده است.

رتبه حقوق پایه (ریال) درصد افزایش حقوق مبلغ حقوق نهایی (ریال)
1 56,000,000 45 81,200,000
2 56,000,000 55 86,800,000
3 56,000,000 65 92,400,000
4 56,000,000 75 98,000,000
5 56,000,000 95 109,200,000

میز خدمت الکترونیکی آموزش و پرورش از جمله سایت هایی است که اقدام به ارائه خدمات غیر حضوری مختلف به دانش آموزان، کارکنان آموزش و پرورش و عموم مردم می کند. در این سامانه می توان به سامانه های استانی میز خدمت آموزش و پرورش نیز دسترسی داشت. در مقاله زیر نحوه ورود به سامانه و خدمات آن ذکر شده است.

کارشناسان سامانه مشاوره هیوا آماده اند تا اطلاعات لازم در خصوص سامانه رتبه بندی معلمان را در اختیار داوطلبان گذاشته و آن ها را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا راهنمایی نمایند. همچنین از طریق عضویت در کانال تلگرامی و یا اینستاگرامی هیوا می توانید آخرین اخبار مرتبط با این حوزه را دریافت نمایید.

سوالات متداول

1- ✔️ رتبه بندی معلمان در چه سایتی انجام می شود؟

✔️ سامانه رتبه بندی معلمان به منظور اجرایی کردن طرح رتبه بندی فرهنگیان راه اندازی شده که آدرس سایت و لینک مستقیم آن در متن مقاله آورده شده است.

2- ✔️ ثبت نام در سامانه رتبه بندی معلمان به چه صورت است؟

✔️ ثبت نام در سامانه رتبه بندی معلمان با تکمیل فرم ها و بارگذاری مدارک انجام می شود که توضیحات تکمیلی در این مورد در متن مقاله موجود است.

3- ✔️ ثبت نام در سامانه رتبه بندی معلمان تا چه تاریخی انجام می شود؟

✔️ همانطور که در متن مقاله ذکر شده است، ثبت نام در سامانه از 26 مرداد 1401 شروع و تا 9 شهریور ادامه دارد.

امام جمعه یزد: اربعین حرکتی در مسیر توسعه تمدن اسلامی است/ایمان، علم و ولایتمداری سه اصل تداوم انقلاب

امام جمعه یزد گفت: حرکتی در مسیر توسعه تمدن اسلامی است و به همین دلیل است که دشمنان با آن مخالفت می کنند.

امام جمعه یزد: اربعین حرکتی در مسیر توسعه تمدن اسلامی است/ایمان، علم و ولایتمداری سه اصل تداوم انقلاب

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با بیان اینکه خداوند ناظر بر همه اعمال ماست و نباید در محضر خدا، نافرمانی خالق متعال کنیم، اظهار داشت: خداوند متعال مومنان را به ایمان و تقوا دعوت کرده و همه انبیاء نیز برای این آمدند که ایمان را در وجود انسان نهادینه کنند.

وی افزود: همه ما مقهور بزرگی و عظمت خدا هستیم و اگر قرار باشد به کمال برسیم، اولین قدم، شناخت خدای متعال است و اولین مقدمه ای بر آموزش بورس قدمی که انسان باید برای خودسازی و ساختن جامعه بردارد، ایمان به خداست.

ناصری عنوان کرد: برای اینکه انسان راه سعادت و مسیر رشد و کمال را طی کند و در آخرت خدا به او جایگاه بزرگی بدهد و زندگی ابدی او همراه با سعادت باشد، نیاز به ایمان قوی است زیرا ایمان انسان را به عمل صالح می کشاند.

خطیب جمعه یزد بیان کرد: اگر انسان ایمان نداشته باشد، به خودش واگذار می شود و در این صورت همه قدرت ها از او سلب می شود و بی معنا و بی مقصود و مجهول الهویه می شود.

ناصری یادآور شد: ایمان به خدا سن و سال نمی شناسد و از زمانی که انسان دارای قدرت درک و فهم می شود، باید ایمان به خدا در نهاد او شکل بگیرد و این وظیفه ای است که خدا بر عهده والدین و مربیان گذاشته است.

*معصیت خیانت انسان به نفس خویش است

وی عنوان کرد: همه ما از خدا آمده ایم و همه باید به سوی خدا برویم و شایسته است که با سربلندی در محضر خدا حاضر شویم و مومنی که ایمان قلبی دارد، خدا به او آرامش و امنیت درونی می دهد و اعمال ما رنگ و بوی خدایی می دهد و چنین انسانی در محضر خدا سرافکنده نیست.

ناصری ادامه داد: معطر شدن به عطر خدا بهترین عطر و آراسته شدن و به زیور الهی زیباترین زیبایی هاست اما امروز دنیای کفر تلاش می کند که ما را از عبادت و اطلاعات خدا خارج کند اما اگر مومن در ایمان خود اخلاص داشته باشد و حرکات او خدایی باشد، از مسیر درست خارج نمی شود.

امام جمعه یزد با اشاره به حکایتی از ابوذر غفاری عنوان کرد: کسی که معصیت می کند، اولین خیانت را به خود روا می دارد.

*روحیه انقلابی نباید در جامعه کمرنگ شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب و امام خمینی(ره) بارها اعلام کردند که حفظ انقلاب و داشتن روحیه انقلابی از اوجب واجبات است، افزود: نباید اجازه دهیم روحیه انقلابی در جامعه کمرنگ شود زیرا این انقلاب دریچه ای به سوی تشکیل حکومت حضرت مهدی(عج) است.

ناصری ادامه داد: این انقلاب شکل گرفت و امام و مردم همه کمک کردند که این انقلاب واقعیت پیدا کرد و به یک حقیقت بزرگ در دنیا تبدیل شد که اگر این انقلاب حفظ شود، مقدمه حرکت و انقلاب امام زمان(عج) آغاز شده است.

وی تصریح کرد: خداوند متعال این انقلاب را دوست دارد و این مهم از حمایت‌های الهی به رغم توطئه ها و دسیسه های بزرگ دشمنان، مشهود است بنابراین حفظ آن واجب است و همه باید دست به دست هم بدهند و هر کاری از دستشان بر می آید، انجام دهند تا این انقلاب حفظ شود.

ناصری تاکید کرد: حرکت‌ها و برنامه های ما نباید به نحوی باشد که منجر به تحریف و کمرنگ شدن انقلاب شود زیرا این همان چیزی که دشمن به دنبال آن است.

*لزوم حرکت در مسیر تاب آوری انقلاب اسلامی

وی با اشاره به سخنان رهبری بیان کرد: باید همچون گذشته با تاب آوری به انقلاب تداوم ببخشیم و این مهم از تاکیدات امامین انقلاب است بنابراین رفتار و گفتار ما تضمین کننده استمرار انقلاب باشد.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه تاب آوری انقلاب اسلامی، الزاماتی نیاز دارد، عنوان کرد: همه ما باید بتوانیم در مقابل دشمن و آسیب های او پایداری کنیم و این پایداری و تاب آوری در زمینه های مختلف از جمله تحریم های اقتصادی، نظامی باید تقویت شود.

ناصری با اشاره به اینکه امروز بسیاری از کشورهای دنیا به دلایل اقتصادی از پا درآمده اند، عنوان کرد: ایمان مردم به پشتوانه انقلاب اصیل اسلامی، آنها را در برابر همه تحریم ها مقاوم کرده و نه تنها از این شرایط خودمان سرافراز بیرون آمدیم بلکه ناجی بسیاری از کشورهای منطقه نیز بوده ایم.

ی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای قوی از پا درآمده اند، افزود: شرایط ایران کاملا متفاوت است و میزان تاب آوری مردم بسیار بالاست که این ارزشمند و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و اینها حاصل حمایت های الهی و تدابیر رهبری و امام راحل است.

خطیب جمعه یزد تاکید کرد: دشمنان امروز فشار خود را به حداکثر رسانده اند اما دولتمردان ما نیز مقاوم هستند و مردم نیز همواره حامی نظام و انقلاب بوده اند و با افزایش تاب آوری خود در این عرصه ایستاده اند.

*انقلاب بدون ایمان دچار آسیب های جدی می شود

وی توجه به سه اصل را ضامن تداوم انقلاب دانست و اظهار داشت: در این مسیر، ایمان به خدا نباید ضعیف شود زیرا انقلاب ما یک انقلاب الهی است و امام خمینی(ره) نیز روحیه خدایی و ایمان را در مردم تقویت کرد که آنها انقلاب کردند و امروز ایمان مردم نباید ضعیف شود زیرا اگر غیر از این باشد، دچار آسیب های جدی خواهیم شد.

ناصری با بیان اینکه دشمن برای ترویج فساد و فحشا، بی حیایی و بی حجابی تمام تلاش خود را به کار گرفته است، افزود: مردم باید با حفظ و تقویت ایمان خود، اجازه ندهند دشمنان به هدف خود دست یابند.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ایمان باید از دوران کودکی در دانش آموزان تقویت شود، بیان کرد: تغییر سبک آموزش از 100 سال پیش نیز به همین دلیل اتفاق افتاد و این سبک باید تغییر شود.

وی یکی دیگر از اصول تداوم انقلاب را توجه به علم دانست و گفت: مدیران ما امروز باید به دنبال تقویت علم باشند زیرا با استفاده از سلاح علم می توانیم تاب آوری خود را در زمینه های مختلف در برابر دشمن افزایش دهیم.

ناصری، اطاعت از ولایت فقیه را نیز از اصول تداوم انقلاب برشمرد و گفت: باید همراه ولایت باشیم و در کنار تقویت تاب آوری و تقویت علم، حامی واقعی ولایت فقیه باشیم که همه این موارد مستلزم استقلال و اقتدار کشور ماست.

*اربعین حرکتی جهانی و متعلق به همه دوستداران امام حسین(ع) است

وی در مورد اربعین نیز بیان کرد: اربعین یک حرکت جهانی است و متعلق به یک یا دو کشور نیست و از آنجا که حرکت امام حسین(ع) یک حرکت الهی و جهانی بود، امروز مراسم اربعین نیز یک حرکت جهانی است.

ناصری با اشاره به ویژگی های قیام امام حسین(ع) اظهار داشت: ظلم ستیزی، خدامحوری، مقابله با فحشا از ویِژگی های اصلی این قیام بود که کسانی که امروز در این مسیر حرکت می کنند، باید ویژگی های این قیام بزرگ را در خود تقویت کنند.

امام جمعه یزد ادامه داد: پیاده روی اربعین، زیارت همراه درایت و عرفان است و کسانی که در این مراسم شرکت می کنند، آمده اند بگویند اگر در کربلا نبودیم، اکنون هستیم و آماده ایم که مسیر امام حسین(ع) و آرمان های ایشان را ادامه دهیم.

وی تاکید کرد: دشمنان تلاش بسیار می کردند که این حرکت عظیم را متوقف کنند و این تلاش آنها ادامه دارد زیرا اینها فهمیده اند که این حرکت، مقدمه ای برای ظهور و مقدمه ای برای آماده کردن ملت ها برای توسعه تمدن اسلامی است.

رمزگشایی از پیام های آزادسازی زندانیان آمریکایی در چهارچوب معمایِ احیای برجام

سرویس سیاسی - همزمان با آزاد شدن چهار نفر از زندانیانِ آمریکایی و در عین حال، آزاد شدن چهار زندانی ایرانیِ در بند در آمریکا و البته آزاد شدن مقادیری از منابع مالی بلوکه شده کشورمان در خارج از ایران، تحلیل‌ها و گمانه زنی‌های مختلفی در مورد پیام‌های احتمالی این تحول برای معادله احیای برجام و روند آتی مذاکرات وین مطرح می‌شود. دراین راستا، فرارو در گفتگو با کارشناسان حوزه سیاست خارجی، به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از فرارو - اخیرا در تحولی قابل توجه، خبرِ آزادسازی چهار زندانی آمریکایی در ایران (و البته آزاد شدنِ چهار زندانی ایرانی در خاک آمریکا) و همچنین آزاد شدن مقادیرِ قابل توجهی از منابع مالی مسدود شده ایران که ظاهرا قرار است از کانال یکی از کشور های منطقه، به دست ایران برسد، گمانه زنی ها و تحلیل های مختلفی را در مورد ابعاد گوناگون این موضوع و پیام های خاص آن برای مذاکرت اتمی وین برانگیخته است.

در این راستا، برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که این قِسم اقدامات را باید جدایِ از روند مذاکرات وین و معادله احیای برجام دانست و در نقطه مقابل، شمار دیگری از تحلیلگران معتقدند که این قبیل اقدامات را بایستی مقدمه ای جهت اعلام نهاییِ حصول توافق میان ایران و غرب (و به طور خاص با آمریکا) در دوره قبل از انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا ارزیابی کرد. مساله ای که نمود های عینی خود را پس از برگزاری انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا نشان خواهد داد. با این همه، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، حدس و گمان ها و تحلیل ها در این رابطه ماهیتی متنوع دارند.

در این راستا، فرارو در گفتگو با "رحمان قهرمانپور"، استاد علوم سیاسی و کارشناس سیاست خارجی و "سید جلال ساداتیان"، سفیر سابق ایران در انگلستان و تحلیلگر سیاست خارجی ، به بررسی ابعاد مختلف مساله مذکور پرداخته است.

مشروح گفتگو با رحمان قهرمانپور و سید جلال ساداتیان را در ادامه مطالعه فرمایید.

آزادسازی زندانیان آمریکایی و متعاقبا آزاد شدنِ مقداری از منابع مالی ایران، لزوما ارتباطی با معادله احیای برجام ندارد، مقدمه ای بر آموزش بورس زیرا جز موانع اصلی در این رابطه نبوده است

"رحمان قهرمانپور"، تحلیلگر و کارشناس حوزه سیاست خارجی در ابتدا در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی شماری از زندانیان آمریکایی در ایران و متعاقبا آزاد شدن مقادیری از منابع مالی بلوکه شده کشورمان در خارج از ایران که به تازگی اتفاق افتاده، حاوی معنای خاصی برای مذاکرات وین و روند احیای برجام است؟ گفت: «به نظر من خیر، الزاما آزادسازی برخی زندانیان آمریکایی که اخیرا توسط کشورمان اتفاق افتاده، ارتباطی با معادله احیای برجام و مذاکرات وین ندارد. دلیل اصلی این مساله نیز این است که دو طرف توافق کرده اند که موضوع زندانیان، در یک چهارچوب "انسان دوستانه" بررسی شود. هر چند می توان این تحرک را به مثابه نشانه ای مثبت در نظر گرفت با این حال همانطور که پیشتر نیز گفتم، الزاما به معنای رفع جدیِ موانع موجود در مسیر احیای برجام تلقی نمی شود. در این رابطه باید توجه داشته باشیم که مساله زندانی های دو تابعیتی، جز موانع و چالش های اصلی و اساسی در مسیر احیای برجام نبوده است. با این حال، می تواند اثر مثبتی بر جوِ کلی حاکم بر مذاکرات داشته باشد.»

این کارشناس سیاست خارجی در پاسخ به این پرسش که دلیل این مساله که گمانه زنی ها و بعضا تناقض گویی هایی در مورد آزادسازی برخی منابع مالی ایران در ازای آزاد شدن زندانیان آمریکایی مطرح می شود چیست؟ گفت: «آن چیزی که آمریکایی ها رد کرده اند، این بوده که آن ها در ازای آزادیِ زندانیان خود در ایران، خودشان پولی را پرداخت نخواهند کرد. این بدان معناست که آمریکا پولی برای آزادی زندانیان خود که اخیرا توسط ایران آزاد شده اند، نداده است. با این حال، آزاد سازی منابع را رد نکرده و در این ماجرا تناقضی نیست. در این رابطه، خبرگزاری رویترز نیز یک گزارش کار کرده و از سویی، باید توجه داشت که بخشی از این منابع مالی پیشتر در یک حساب واریز شده بود، اما امکان برداشتِ آن وجود نداشت. اکنون قرار شده که این منابع به بانک مرکزی قطر منتقل شود و سپس امکان برداشت ایران فراهم شود. از این منظر، آنچه آمریکایی ها رد کرده اند، این مساله بوده که گفته اند ما خودمان پولی را به ایران نمی دهیم، اما آزاد شدنِ منابع مالی خودِ ایران را رد نکرده اند.»

رحمان قهرمانپور در پاسخ به این سوال که به چه دلیل ابتکار هایی از این دست، پیشتر و در زمانی که هنوز مذاکراتِ احیای برجام در دست انجام بود صورت نگرفتند و در واقع، از نقشِ تسهیل کننده آن ها در زمانی که مذاکرات در اوج خود بود استفاده نشد؟ گفت: «پیش از این هم ایران جهت آزادسازی و مبادله زندانیان اقدام کرده بود با این حال به این دلیل که پولِ واریز شده برای کشورمان از قابلیت برداشت برای ایران برخوردار نبود، این موضوع نیز به تاخیر اقتاد. در این رابطه ایران گفته بود که تا زمانی که منابع مالی به دست این کشور نرسد، فرآیند آزادسازی نیز اتفاق نخواهد افتاد. از این رو مایلم به این نکته اشاره کنم که پیشتر نیز دو سه مرتبه در زمان آقایان ظریف و عراقچی، این مساله مطرح شده بود با این حال به موانعی برخورد کرد که اکنون آن موانع با میانجی گری برخی کشور های منطقه و به طور خاص قطر رفع شده اند و اکنون شاهد آزادسازیِ برخی منابع مالی کشورمان در چهارچوب مبادله زندانیان آمریکایی هستیم.»

این کارشناس حوزه سیاست خارجی در مورد سرنوشت معادله احیای برجام گفت: «به نظر می رسد که قبل از انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا، تحول خاصی اتفاق نیفتد، زیرا دموکرات ها ارزیابی این را داشته اند که اگر بخواهند در شرایط فعلی و تنها چند هفته قبل از برگزاری انتخابات میاندوره ای کنگره، با ایران به توافق دست یابند، این احتمال وجود دارد که دستِ جمهوریخواهان تقویت شود و به طور خاص ترامپیست ها موقعیت بهتر و گسترده تری را جهت حمله به دموکرات ها پیدا کنند. از این رو، دولت بایدن در مورد معادله مذاکرات وین و روند احیای برجام، کاملا دست به عصا حرکت می کند و به نظر می رسد که تا قبل از انتخابات میاندوره ای کنگره، تحول خاصی اتفاق نیفتد».

قهرمانپور تصریح کرد: «با این همه، جهت صحبت در مورد سرنوشت نهایی معادله احیای برجام، به نظر من باید محتاط باشیم، زیرا هر چه زمان می گذرد، کار نیز سخت تر می شود و باید در نظر داشت که بر اساس نظرسنجی هایی که در آمریکا انجام می شود، این نکته روشن شده که جمهوریخواهان دست برتر را دارند و بدون تردید پیروزی آن ها در این انتخابات و تقویت موضع و جایگاهشان در مجالس سنا و نمایندگان آمریکا، جدای از اینکه معادله مذاکرات وین را پیچیده تر خواهد کرد، چالش های قابل توجهی را برای خودِ دولتِ بایدن نیز به وجود می آورد. با این همه، باید منتظر ماند و دید که اگر سناریوی موفقیت جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای کنگره به وقوع پیوست، آیا آن ها می توانند با یک توافق با ایران کنار بیایند یا خیر. به طور کلی باید توجه داشت که هر چه زمان بگذرد، تعداد عوامل و متغیر هایی که می توانند در قامت "مانع"، در روند مذاکرات کنشگری کنند نیز بیشتر خواهد شد.»


تحولات اخیر در چهارچوب آزادی زندانیان آمریکایی و آزاد شدن برخی از منابع مالی ایران، مقدمه ای جهت اعلام توافق میان ایران و غرب پس از برگزاری انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا است

"سید جلال ساداتیان" سفیر سابق کشورمان در انگلستان و کارشناس حوزه سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که آیا آزادشدنِ برخی زندانیان آمریکایی در کشورمان در روز های اخیر و متعاقبا آزاد شدنِ مقادیری از منابع مالی مسدود شده ایران در خارج، پیام و سیگنالی مشخص را برای روند مذاکرات وین و معادله دستیابی به یک توافق در این رابطه به همراه دارد یا خیر؟ گفت: «ما در فراز و نشیبی که اطلاعات و اخبار را در قالب معادله مذاکرات وین و روند احیای برجام در ماه های اخیر دریافت کرده ایم، بعضا با برهه هایی رو به رو بوده ایم که امید هایی دال بر ایجاد گشایش در روند مذاکرات ایجاد شده و البته مقاطعی را نیز شاهد بوده ایم که گویی برجام به نقطه پایانی خود رسیده است. در مقطع فعلی، به نظر می رسد که ایران و آمریکا توافق کرده اند که اعلامِ توافق را به بعد از انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا موکول کنند.»

ساداتیان افزود: «دلیل اصلی این مساله این است که دولتِ دموکرات آمریکا می داند و یا ارزیابی آن اینگونه است که اگر اکنون توافقِ خود با ایران را اعلام کند، این به زیان آن خواهد بود، زیرا لابی اسرائیل و جریان های حامی جمهوریخواهان در عرصه سیاست داخلی آمریکا، به زیان آن کار خواهند کرد و این مساله موجب می شود که دموکرات ها اکثریتِ شکننده ای را هم که در کنگره دارند، از دست بدهند. از این رو، دموکرات ها به دنبال این هستند که این اکثریت را از دست ندهند و حداقل تا پایان حضور دولت بایدن در قدرت، بتوانند موقعیت خود را در مجالس سنا و نمایندگان آمریکا حفظ کنند.»

این کارشناس حوزه سیاست خارجی تصریح کرد: «با این همه، به نظر من برای اینکه فضایِ حسن نیت قبل از اعلام توافق اتمی جدید را اجرایی کنند، توافق کرده اند که مقداری از منابع مالیِ ایران آزاد شود و در مقابل، ایران نیز شماری از زندانیان آمریکایی را آزاد کند. در این چهارچوب شاهد بوده ایم که شماری از مخالفانِ روند تعاملات ایران و آمریکا در قالب معادله احیای برجام نیز نسبت به این مساله واکنش نشان داده اند و بعضا با نوشتن نامه به رئیس جمهور آمریکا، از وی درخواست کرده اند که از انتقال منابع مالی به ایران جلوگیری کند.»

سفیر سابق ایران در انگلستان گفت: «با این حال، ظاهرا این مسائل چندان در مواضع آمریکایی ها اثرگذار نیست. آن ها در ظاهر مواضع سخت گیرانه ای را تا به امروز اتخاذ کرده اند، اما به ضرورتِ دستیابی به توافق با ایران نیز واقف هستند. در این چهارجوب شاهد بودیم که برخی مقام های آمریکایی به تازگی گفته اند که کشور های اروپایی همچنان به مساعی جمیله و تلاش های میانجی گرانه خود جهت حصول توافق با ایران ادامه دهد. این در حالی است که اروپایی ها در قالب معادله مذاکره با ایران منافعی را برای خود متصور بودند که به آن ها نرسیدند (حداقل تا به مقدمه ای بر آموزش بورس امروز). آن منافع چه بود؟»

این کارشناس سیاست خارجی کشورمان گفت: «به طور خاص آن ها به این نکته تاکید داشتند که با دستیابی به یک توافق با ایران، تهران از طریق خط لوله گازیِ خود به ترکیه و همچنین ارسال بخش زیادی از نفتِ ذخیره شده خود به کشور های غربی، تا حد زیادی آثار و تبعاتِ منفی وضع تحریم های انرژی از سوی اروپا و آمریکا علیه روسیه را خنثی سازد و به یک منبع جایگزینِ قوی جهت تامین انرژی برای غرب تبدیل شود. مساله ای که به ویژه با فرارسیدنِ فصول سرد سال و مشکلات غرب در بحث تامین انرژیِ مورد نیاز خود و اوج گیری احتمالی تورم در این کشورها، از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.»

سید جلال ساداتیان در پایان و در مقام جمع بندی گفت: «با این همه، اکنون بر اساس آنچه منابع خبری و دیپلماتیک گفته و می گویند، به نظرم ایران و آمریکا توافق کرده اند که اعلام توافق را به بعد از انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا موکول کنند. با این حال، در چهارچوبِ نشان دادن حسن نیت به یکدیگر، اقدام به آزادسازی زندانیان و همچنین آزادشدنِ بخشی از منابع مالیِ بلوکه شده کشورمان کرده اند.»

وزیر ارتباطات:برداشته شدن محدودیت اینترنت به عهده مرجعی است که فیلتر آن را به ما دستور داده/ جلسه ای در خصوص فیلترینگ دائمی اینستاگرام تشکیل نشده است

به گزارش جماران؛ وزیر ارتباطات گفت: برخی از پلتفرم‌های عمدتا آمریکایی در اغتشاشات نقش سازماندهی داشتند و بستری برای اغتشاشات شده بودند و بنا به صلاح دید، محدودیت‌هایی اعمال شد و برداشتن محدودیت‌ها به تشخیص مراجعی است که محدودیت‌ها را به ما ابلاغ کردند.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با رفع محدودیت ها در واتساپ و اینستاگرام گفت: برخی از پلتفرم‌های عمدتا آمریکایی در اغتشاشات نقش سازماندهی داشتند و بستری برای اغتشاشات شده بودند و بنا به صلاح دید، محدودیت‌هایی اعمال شد و برداشتن محدودیت‌ها به تشخیص مراجعی است که محدودیت‌ها را به ما ابلاغ کردند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم مشکلات عادی برای بحث کسب و کار مردم را مرتفع کنیم تا کسب و کارها بیش از این آسیب نبینند. همان طور که کسب و کارهای فیزیکی این مدت آسیب دیدند کسب و کارهای مجازی هم اثر پذیرفتند و مسئولیت با افرادی است که اغتشاش ایجاد کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت طبق قواعد جمهوری اسلامی برای ارائه خدمات اقدام کند از آن استقبال می‌کنیم و هر اپراتوری که قواعد جمهوری اسلامی را رعایت کند مخصوصاً در جاهایی که بستر اینترنت نداریم از کمک دهی و خدمات رسانی آن استقبال خواهیم کرد.

زارع پور در رابطه با اینکه گفته می‌شود محدودیت‌های اخیر در راستای اجرای طرح صیانت و مقدمه آن است، تصریح کرد: مقدمه‌ای که با آشوب شروع شود چه مقدمه‌ای است؟ این محدودیت مقارن با اتفاقات کشور است و فیلم‌هایی که طبق قواعد بین المللی هم انتشار آن ممنوع است در این فضا منتشر می‌شد و تمام خسارت‌ها بر عهده همین پلتفرم‌ها است و مرجع تصمیم گیری برای اعمال محدودیت‌ها وزارت ارتباطات نیست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.