شرایط عمومی پذیرش در بورس


حسابداری

· سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد. همچنین تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهامداران در نظر گرفته نشده باشد.

 • حداقل 20 درصد از سهام ثبت‌شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.
 • حداقل باید سه سال سابقه فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.
 • در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
 • زیان انباشته نداشته باشد.
 • براساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 30 درصد باشد.
 • اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان باشد.
 • سود عملیاتی شرکت در دو دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی آن طی این دوره‌ها مثبت باشد.
 • گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی دو دوره مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد.
 • دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، وجود نداشته باشد.
 • به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس برخوردار باشد.

شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول

متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول است:

· سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از یک‌صد میلیارد ریال کمتر نباشد.

· درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 15 درصد سرمایه ثبت شده و 750 نفر نباشد.

· بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 20 درصد باشد.

 • در دو دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم

 • سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از سی میلیارد ریال کمتر نباشد.

· درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 10 درصد سرمایه شرایط عمومی پذیرش در بورس ثبت شده و 250 نفر نباشد.

· بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 15 درصد باشد.

· در یک دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

 • حداقل دارای یک بازارگردان باشد.

فرآیند پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

1- متقاضی باید درخواست پذیرش خود را مطابق فرمت به همراه مدارک و اطلاعات زیر از طریق مشاور پذیرش به بورس ارسال کند: (دریافت قلم‌های برنا)

· مدارک مربوط به ثبت اوراق بهادار شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار )- تازمان درج نام شرکت در بورس، قابل ارائه است .

· تعهدنامه ناشران اوراق بهادار و پرسشنامه پذیرش- عمومی و اختصاصی

· صورت‌‌های مالی سالانه مربوط به حداقل دو دوره مالی اخیر (منتهی به تاریخ پذیرش) به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی

· گزارش بودجه مصوب سال مالی جاری و آتی - حسابرسی شده

· گزارش هیئت مدیره برای ارائه در مجامع عمومی حداقل دو سال مالی اخیر

· صورت‌جلسات مجامع عمومی شرکت دو سال مالی اخیر

· برنامه کسب و کار ( Business plan ) شرکت برای حداقل سه سال آینده و بر اساس ساختار پیشنهادی بورس

· کلیه آگهی‌های شرکت در روزنامه رسمی کشور (شامل تغییرات اساسنامه)

· اسامی اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت موضوع تبصره یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار براساس ساختار پیشنهادی بورس

· برنامه‌های توسعه و تکمیل شرکت در دو سال آینده به‌انضمام گزارشی که نشان‌دهنده برآورد شرکت ازهزینه‌های برنامه و منابع تأمین آنها، و توجیه‌پذیری مالی، اقتصادی و فنی باشد .

· تصویر آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات شرکت در پنج سال گذشته

· تصویر آخرین نمودار سازمانی مصوب شرکت

· گواهی تأمین پوشش‌های بیمه‌ای کافی برای اموال و دارایی‌های شرکت و تعهد به تدوام آن

· آخرین نامه مدیریت ارائه شده توسط حسابرس مستقل شرکت

· تعیین و معرفی مشاور پذیرش (تصویر قرارداد شرکت با کارگزار معرف و عرضه‌کننده سهام)- فهرست مشاوران پذیرش دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

· گزارش آخرین اقدامات انجام شده توسط مسئولین شرکت در خصوص بندهای شرط آخرین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

· مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت مبنی بر موافقت با پذیرش و عرضه اوراق بهادار آن در بورس - فرمت نمونه صورتجلسه مجمع

· تکمیل و ارسال اطلاعات حسابرسی شده مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی جاری/آتی بر اساس عملکرد واقعی دوره‌های سه ماهه، در قالب فایل Excel (مطابق فرمت) و نسخه تایپ و امضاء شده آنها

· سایر اطلاعات مؤثر به تشخیص بورس یا ناشر

2- مدارک ارسالی متقاضی پذیرش و مستندات تهیه‌شده توسط بورس در هیئت پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد. هیئت پذیرش ظرف چهل و پنج روز نظر کتبی خود مبنی بر پذیرش یا رد پذیرش اوراق بهادار را با ذکر دلایل آن به مشاور پذیرش یا ناشر اعلام می‌کند.

شرایط عمومی پذیرش در بورس

این متن را میتوانید از طریق فایل menu_header.tpl در ویرایش قالب اصلاح کنید.

شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش شرکت‌ها در بورس
گزینه‌های زیر جز شرایط ورود شرکت‌ها به بازار اول بورس ( تابلوی اصلی) است


شرایط عمومی پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران:
۱- ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۲- عدم وجود محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن
۳- وجود سهام با نام و دارای حق رای


شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های موجود در بازار اول – تابلوی اصلی:
۱- وجود حداقل شناوری سهام ۲۰%
۲- دارابودن حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال
۳- وجود حداقل ۳ سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش
۴- عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه
۵- مطلوبیت انتخاب سیستم حسابداری به لحاظ مالی و بهای تمام شده
۶- سودآوری در ۳ دوره مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش و دارا بودن چشم اندازی روشن از لحاظ سود آوری
۷- حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها ۳۰%
۸- تایید صورت‌های مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
۹- عدم وجود محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۰- صورت‌های مالی دو دوره منتهی به پذیرش، فاقد موارد مردودی یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس
۱۱- عدم وجود دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی
شرایط اختصاصی پذیرش شرکت های موجود در بازار اول- تابلوی فرعی:
۱- وجود حداقل شناوری سهام ۱۵%
۲- دارابودن حداقل سرمایه ثبت شده شرکت ۵۰۰ میلیارد ریال
۳- وجود حداقل ۳ سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش
۴- عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه
۵- مطلوبیت انتخاب سیستم حسابداری به لحاظ مالی و بهای تمام شده
۶- سودآوری در ۲ دوره مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش و ارائه چشم اندازی روشن از لحاظ سود آوری
۷- حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها ۲۰%
۸- تایید صورت‌های مای توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
۹- عدم وجود محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۰- صورت‌های مالی دو دوره منتهی به پذیرش، فاقد موارد مردودی یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس
۱۱- عدم وجود دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی

شرایط پذیرش در بازار اول بورس شرایط عمومی پذیرش در بورس اوراق بهادار چیست؟

شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش شرکت‌ها در بورس

فرآیند پذیرش – بورس اوراق بهادار

شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی بازار سرمایه همواره کوشیده …. شرایط شرایط عمومی پذیرش در بورس خاص پذیرش. سهام عادی در تابلوها. بازار اول. ردیف. شرط. بازار دوم.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮش اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان – باشگاه کارگزاری آگاه

ورود شرایط عمومی پذیرش در بورس به بازارهای فرابورس ایران در مقایسه با بورس اوراق بهادار تهران شرایط و … تهران طبق “دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران” مصوب اول دی …

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۱) – باشگاه کارگزاری آگاه

تفاوت بازارهای پایه و اول و دوم در بورس چیست ؟ – بورسینس

تفاوت بازارهای پایه فرابورس و بازارهای اول و دوم در بورس چیست ؟ … عام ثبت شده نزد سازمان بورس (در صورت عدم پذیرش در بورس/فرابورس) الزامی بوده و هرگونه معامله بدون … شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باید درخواست درج در بازار پایه را به … تابلوی ب: در این تابلو، شرکت‌ها باید همزمان دارای شرایط زیر باشند:

انواع بازار در بازار بورس و اوراق بهادار ایران … – مرجع آموزش بورس

بازار اول. در بازار اول ، معاملات سهام شرکت‌های سهامی عامی که شرایط دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس را احراز کرده باشند، انجام می‌شود.

آشنایی با دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران – …

پرسش‌های متداول پذیرش در بازار اول،دوم و SME | شرکت …

پذیرش در بازار اول، بازار دوم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران دارای چه شرایطی است؟ … چه تفاوتی در شرایط پذیرش فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ …. اولین مرحله برای آغاز فرآیند پذیرش شرکت در فرابورس ایران چیست؟

شرايط پذيرش شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران – اقتصاد ایران

شرايط پذيرش شركت‌ها در بورس شرایط عمومی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران … علاوه بر اين با تحت نظر قرار گرفتن شركت توسط سازمان بورس و سهام‌داران جديد فعاليت‌هاي انحرافي به دليل توجه …

فرابورس چیست؟مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس

اما با ایجاد فرابورس، شرکت‌ها با شرایط ساده تر می‌توانند در این نهاد پذیرش شوند و افراد … دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، فعالیت آن را در قالب چهار … نوسان سهام شرکتها و اوراق پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ۵ درصد بدون حجم …

فرق بورس با فرابورس در چیست؟ مزایای بازار فرابورس …

فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده … پذیرش شرکت‌های سهامی عام در بازار اول و بازار دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار …

بازار فرابورس چیست و چه فرقی با بورس دارد؟ (+ جدول مقایسه)

قابل ذکر است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی و عملیاتی … بورس اوراق بهادار قرار دارد، با این تفاوت که ورود به بازارهای فرابورس از شرایط و … پذیرش شرکت‌های سهامی عام در بازار اول و بازار دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار …

شرايط پذيرش شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟|021 …

بورس اوراق بهادار تهران به علت دارا بودن انباشته‌ای بزرگ از منابع مالی شفاف یکی از … در بورس. شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های موجود در بازار اول – تابلوی اصلی:.

دانش سرمایه‌گذاری – آکادمی بورس امین سهم – کارگزاری امین سهم

منظور از بازار اولیه و شرایط عمومی پذیرش در بورس شرایط عمومی پذیرش در بورس بازار ثانویه چیست؟ … پذیرش شرکت‏های سهامی عام در بازار اول و بازار دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفا در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می‏پذیرد. … بین شرایط پذیرش سهام در بازارهای بورس و فرابورس برای آشنایی بیشتر ارائه …

دستورالعمل پذیرش و عرضۀ اوراق بهادار در فرابورس ایران

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش. و ﻋﺮﺿﮥ. اوراق ﺑﻬﺎدار. در ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان. ﺑﺨﺶ اول. : ﺑﺎزارﻫﺎ. ﻓﺮا. ﺑﻮرس اﯾﺮان. داراي. ﭘﻨﺞ. ﺑﺎزار ﺑﻪ. ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ. : .1. ﺑﺎزار اول .2. ﺑﺎزار دوم .3. ﺑﺎزار ﺳﻮم .4. ﺑﺎزار. اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ .5.

تفاوت شاخص بازار اول و بازار دوم در بورس چیست – خبرگزاری آنا

ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار سهام سبب شده است تا موضوع آشنایی با … به گزارش خبرنگار حوزه بورس گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار به … در شرایط پایین‌تری قرار دارند در بازار دوم بورس تهران پذیرش می‌شوند. شاخص بازار اول بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌هایی است که در …

بازار فرابورس چیست و چه تفاوتی با بورس دارد؟ | بلاگ تی …

روال و تنوع شرایط پذیرش شرکت ها در فرابورس به سبکی است که با احراز حداقل شرایط … بازار اول، در این بازار سهام شرکت هایی معامله می‌شود که آخرین سرمایه ی … پس از ثبت شرکت‌ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مدارک ارائه‌شده از جانب …

شرکت‌ها چگونه می‌توانند وارد بورس شوند؟ – تجارت‌نیوز

بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم است. … متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص … تسه چیست؟

بورس اوراق بهادار تهران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود. …. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد از جانب ایران در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین تصویب قانون جدید …

بازار پایه چیست؟ – به زبان ساده – مجله فرادرس

در بازار اول فرابورس، سهام شرکت‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری … بازار پایه یکی از بازارهای فرابورس است که به منظور عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار ایجاد شده … شرکت‌هایی که در بازار بورس ثبت شده‌اند، اما شرایط پذیرش ندارند.

تفاوت بورس و فرابورس چیست ؟ | آکادمی پارسیان بورس

فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاری برای معامله اوراق بهادار است که … و هدایت بخشی از بازار سرمایه می‌باشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را … پذیرش شرکت‌های سهامی عام در بازار اول و بازار دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار …

هر آنچه می‌خواهید از بورس بدانید (قسمت اول) در گذشته، …

مزایا و معایب بورس، تعریف بازار بورس اوراق بهادار ، انواع بورس، انواع بازار سرمایه، انواع … به نام بورس امریکن، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا، در مقام اول قرار دارد. …. سهم چیست. سرمایه هرشرکت سهامی ، به قسمتهایی مساوی تقسیم می شود که به ….. چرا که این شرکتها در هنگام پذیرش باید دارای شرایط خاصی باشند ، که این …

معرفی انواع تابلوهای بورس

معرفی انواع تابلوهای بورس

به عنوان یک فعال بازار سرمایه، اصطلاحات زیادی وجود دارد که کم و بیش با آنها رو به رو شده و یا به گوشتان می خورد و شما برای بالا بردن دانش بورسی خود بهتر است تا با مفهوم این اصطلاحات آشنا باشید. یکی از این اصطلاحات بازارهای اول و دوم و تابلوهای اصلی و فرعی بورس می باشد. در این مطلب قصد داریم تا انواع تابلوها و بازارهای بورس و تفاوت آنها را به شما معرفی کنیم.

انواع تابلوها و بازارهای بورس

معرفی انواع تابلوها و بازارهای بورس

طبقه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس، بر اساس معیارهایی عمومی مانند سهام شناور، نقد شوندگی سهام، میزان سرمایه، سود آوری، شفافیت و اطلاع رسانی می باشد. در این راستا شرکت های پذیرفته شده در بورس در دو گروه بازار اول و دوم قرار می گیرند که بازار اول خود شامل تابلوی اصلی و فرعی می باشد.

در واقع با داشتن کد بورسی امکان معامله ی تمام سهام موجود در بازار اول و دوم بورس فراهم می باشد و از این نظر محدودیتی وجود ندارد.

شرایط عمومی برای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

در زیر فهرستی از شرایط عمومی که شرکت ها برای پذیرش در بورس باید داشته باشند، آورده شده است. در واقع برای درج نام شرکت ها در انواع تابلوها و بازارهای بورس، داشتن شرایط زیر الزامی می باشد:

 1. در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد.
 2. هیچ محدودیت قانونی برای نقل و انتقال و یا اعمال حق رای توسط صاحبان شرکت، وجود نداشته باشد.
 3. شرکت دارای سهام با نام و همچنین، حق رای باشد.
 4. تمام بهای اسمی سهام پرداخت شود.

شرایط اختصاصی برای پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران

آشنایی با انواع تابلوها و بازارهای بورس

همانطور که گفته شد، انواع تابلوها و بازارهای بورس شامل دو بازار اول و دوم است که بازار اول خود شامل تابلوی اصلی و فرعی می باشد. در واقع سازمان بورس برای اینکه بتواند نظم خاصی در بازار با توجه به شرایط مختلفی از جمله نقد شوندگی و شفافیت ایجاد کند، این تقسیم بندی ها را انجام داده است. طبق قانون شرکت ها برای پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول بورس باید شرایط زیر را دارا باشند:

 1. برخورداری از حداقل شناوری سهام 20 درصد
 2. حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت 1000 میلیارد ریال باشد.
 3. قبل از پذیرش، حداقل 3 سال سابقه فعالیت داشته باشد.
 4. نداشتن زیان انباشته در ترازنامه
 5. سیستم حسابداری از نظر مالی و بهای تمام شده به صورت مطلوبی انتخاب شده باشد.
 6. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها حداقل 30 درصد باشد. توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شده باشد.
 7. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل محکومیت قطعی کیفری نداشته باشند.
 8. صورت‌های مالی در دو دوره متوالی منتهی به زمان پذیرش، فاقد موارد مردودی و یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس باشد.
 9. هیچ گونه دعاوی حقوقی موثر و با اهمیت بر صورت‌های مالی وجود نداشته باشد.

شرایط اختصاصی برای پذیرش در تابلوی فرعی بازار شرایط عمومی پذیرش در بورس اول بورس اوراق بهادار تهران

تابلوی فرعی بازار اول

به طور مشابه، شرایط لازم شرکت برای ثبت در تابلوی فرعی بازار اول به شرح زیر می باشد:

 1. برخورداری از حداقل شناوری سهام 15 درصد
 2. حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت 500 میلیارد ریال باشد.
 3. قبل از پذیرش، حداقل 3 سال سابقه فعالیت داشته باشد.
 4. نداشتن زیان انباشته در ترازنامه
 5. در دو دوره متوالی منتهی به زمان پذیرش سودآوری داشته باشد. به علاوه چشم اندازی شفاف از نظر سودآوری داشته باشد.
 6. سیستم حسابداری از نظر مالی و بهای تمام شده به صورت مطلوبی انتخاب شده باشد.
 7. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها حداقل 20 درصد باشد.
 8. صورت‌های مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شده باشد.
 9. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل محکومیت قطعی کیفری نداشته باشند.
 10. صورت‌های مالی در دو دوره متوالی منتهی به زمان پذیرش، فاقد موارد مردودی و یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس باشد.
 11. هیچ گونه دعاوی حقوقی موثر و با اهمیت بر صورت‌های مالی وجود نداشته باشد.

شرایط اختصاصی برای شرایط عمومی پذیرش در بورس پذیرش در بازار دوم بورس

بازار دوم

 1. برخورداری از حداقل شناوری سهام 10 درصد
 2. حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت 200 میلیارد ریال باشد.
 3. قبل از پذیرش، حداقل 2 سال سابقه فعالیت داشته باشد.
 4. نداشتن زیان انباشته در ترازنامه
 5. در یک دوره متوالی منتهی به زمان پذیرش، سودآوری داشته باشد. به علاوه چشم اندازی شفاف از نظر سودآوری داشته باشد.
 6. سیستم حسابداری از نظر مالی و بهای تمام شده به صورت مطلوبی انتخاب شده باشد.
 7. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها حداقل 15 درصد باشد.
 8. صورت‌های مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شده باشد.
 9. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل محکومیت قطعی کیفری نداشته باشند.
 10. صورت‌های مالی در دو دوره متوالی منتهی به زمان پذیرش، فاقد موارد مردودی و یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس باشد.
 11. هیچ گونه دعاوی حقوقی موثر و با اهمیت بر صورت‌های مالی وجود نداشته باشد.

جمع بندی

در این مطلب با انواع تابلوها و بازارهای بورس آشنا شدیم. شرکت ها پس از گذراندن شرایط عمومی پذیرش در بورس، بر حسب شرایط دیگری که دارند، در یکی از تابلوها و بازارهای بورس درج می شوند. نکته دیگر اینست که این دسته بندی در زمان عرضه اولیه ی سهم انجام می شود وگرنه تعدادی از شرکت های موجود در بورس در زمان نگارش این مقاله، شرکت هایی زیان ده بوده و زیان انباشته نیز دارند که این برخلاف قوانین قرار گرفتن در هر یک از دسته بندی های ذکر شده می باشد. همینطور اینکه سهامداران هیچ محدودیتی در معامله ی سهام این شرکت ها ندارند و با داشتن کد بورسی قادر به خرید و فروش سهام تمامی این شرکت ها هستند.

تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ های نوپا و دانش‌بنیان در بورس + جزییات

معاون ناشران و اعضای بورس تهران گفت: براساس دستورالعمل سازمان بورس، شرایط پذیرش شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در بورس تهران فراهم شد.

تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ های نوپا و دانش‌بنیان در بورس + جزییات

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد امین قهرمانی گفت: طبق مصوبه سازمان بورس، شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان باید از طریق سلب حق تقدم وارد بورس شوند و منابعی که بعد از عرضه اولیه به دست می‌آید به خود شرکت برمی‌گردد، در راستای توسعه و گسترش فعالیت‌های شرکت استفاده می‌شود و می‌توان از آن به عنوان یک تأمین مالی واقعی یاد کرد.
او می گوید: شرایط ورود شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان و دیجیتالی به بورس آسان شده است. این شرکت‌ها باید امیدنامه و چشم‌انداز سودآوری شرکت را ارائه و افشا کنند و سپس از طریق سلب حق تقدم در بورس عرضه اولیه می‌شوند. البته روش سلب حق تقدم باعث می‌شود منابعی که از بورس جمع‌آوری می‌شود مستقیم در خود شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شود.

همچنین این دستور العمل به مهیا شدن بستر برای پذیرش آسان‌تر شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در بورس کمک می‌کند.
معاون ناشران و اعضای بورس تهران گفت: بورس‌ها و بازار سرمایه آماده پذیرش شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان هستند. متقاضیان می‌توانند دستورالعملی که ابلاغ شده را مطالعه و بررسی کرده، شرایط خود را با آن تطبیق دهند و درخواست خود را به بورس تهران ارائه کنند.
همچنین در صورت موافقت سازمان بورس تابلو معاملاتی ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس ایجاد خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.