آموزش ضریب همبستگی پیرسون


نکته مهم! نرم افزار spss را به کمک این بسته آموزش فوق العاده، بصورت حرفه ای، اصولی و بدون نیاز به کلاس در کمتر از ۲ ماه یاد بگیرید!

آزمونچی

ضريب همبستگي را به عنوان شاخصي براي اندازه گيري شدت رابطه بين متغيرها . دو بخش از آزمون های همبستگی را در نرم افزار spss قبلا در قالب یک پست ارائه دادیم .

در SPSS: ارتباط یک متغیر کمی با یک متغیر کیفی دو گروهه . آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین سن و فشار خون سیستولی افراد مورد مطالعه .

10 ژانويه 2017 . در آموزش ضریب همبستگی پیرسون این فیلم آموزشی با مفهوم ضریب همبستگی و ضریب تعیین در داده های پارامتریک و نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون آشنا خواهید شد.

فصل سوم : تحلیل داده ها در نرم افزار آماری SPSS. فصل سوم. تحليل داده‌ها. در نرم‌افزار آماري SPSS . براي انجام اين آزمون، از آماره خي- دو پيرسون ( - پيرسون) كه از رابطه.

توضيح در خصوص ضريب همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن و تفاوت اين دو |داراي نماد اعتماد الکترونيک و نماد ساماندهي.

از دو ضریب همبستگی پیرسون(pearson correlation coefficient) و اسپیرمن . چنانچه در تحلیل خود نیازمند این آزمون هستید می تواند با تکمیل فرم زیر اطلاعات خود را .

26 آوريل 2014 . ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ،. ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن. (. Pearson. Correlation. ﯾﺎ r( . ﻣﻘﺪار ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ . ﻣﯽ ﺗﻮان آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن.

انواع روش تحقیق همبستگی پیرسون همبستگی اسپیرمن همبستگی کندال. . برای این منظور از آزمون معنی داری ضریب همبستگی استفاده می‌شود. در این آزمون بررسی .

18 ا کتبر 2015 . آموزش تفسیر و محاسبه فرمول ضریب همبستگی پیرسون در spss مقاله ای است . آموزش آزمون کای مربع در spss برای تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی .

آموزش تحلیل آماری پایان نامه

گروه آموزشی تحلیل آماری پایان نامه، مشاوره و انجام پایان نامه

آموزش ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی :

🔺 ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.
🔺 ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است.
🔺 ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس ) را نشان می‌دهد.
🔺 این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

✳️ انواع ضریب همبستگی :

1️⃣ ضریب همبستگی پیرسون

2️⃣ ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی پیرسون :

🔸 ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient)، روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود.

🔸 ضریب همبستگی پیرسون بین 1- و 1 تغییر می کند.اگر r=1 بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است ، رایطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد. مانند رابطه ی بین میزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلین.

🔸 حالت r=-1 نیز وجود یک رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس

🔸 زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه ی خطی وجود ندارد.

آموزش ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون

ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون :

🔸 ضریب همبستگی پیرسون از روشهای پرکاربرد جهت تعیین میزان رابطه بین دو متغیر محسوب می گردیده آموزش ضریب همبستگی پیرسون و با علامتr نمایش داده می شود. این ضریب به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی مورد استفاده قرار می گیرد و مقدار آن همواره بین ۱- و ۱+ در نوسان است. چنانچه مقدار به دست آمده مثبت باشد به معنای این است که تغییرات در هر دو متغییر بطور هم جهت اتفاق می افتد. به عبارت دیگر با هر گونه آموزش ضریب همبستگی پیرسون افزایش در مقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر نیز افزایش پیدا می کند و بر عکس. اما چنانچه مقدار r منفی باشد بیانگر این نکته است که دو متغیر در جهت عکس همدیگر حرکت می کنند. یعنی با افزایش یک متغیر، مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و بر عکس. اگر مقدار به دست آمده برای ضریب همبستگی صفر باشد به معنای این است که هیچگونه رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد. اگر مقدار r دقیقا برابر +۱ باشد بیانگر همبستگی مثبت کامل و اگر برابر ۱- باشد نشان دهنده همبستگی کامل منفی بین دو متغیر است.

🔵 آموزش تحلیل آماری پایان نامه
🔵 مشاوره و انجام پایان نامه برای فصل سوم(روش تحقیق)، فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها) و فصل پنجم(نتیجه گیری) پایان نامه
🔵 آموزش، مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه، مقالات و پروژه ها

آموزش آزمون ساده همبستگی پیرسون در spss (بصورت تصویری)

spss-min

در ادامه آموزش های کاربردی نرم افزار spss، در این پست شما را بصورت ساده با آزمون همبستگی پیرسون در اس پی اس اس آشنا می کنیم. آزمونهای همبستگی فرآیندی برای اندازه گیری میزانی است که دو متغیر متریک(استاندارد) بصورت در برخی جمعیت ها آموزش ضریب همبستگی پیرسون بهم مربوط میشوند. به این میزان که معمولا با عدد مشخص میشود ضریب همبستگی می گویند.

۱-ویدیوی آموزش آزمون همبستگی پیرسون

دانلود این ویدیو

۲-مقاله آموزش آزمون همبستگی پیرسون

اگر از طریق ویدیوی بالا آزمون همبستگی را یاد نگرفتید، این مقاله را بخوانید.یک تعدادی ضریب همبستگی وجود دارد اما همبستگی معمولاً به معنای تولید ضریب همبستگی گشتاور است که تحت عنوان همبستگی پیرسون (مگر اینکه به روش های دیگر تبین شده باشد) نامیده می شود. فرضیه ی صفر بیانگر این است که ابدا هیچ ارتباط خطی بین متغیر ها وجودندارد که به آن ضریب همبستگی صفر میگویند. شکل زیر نشان دهنده ی این ایده اصلی است.

آزمون همبستگی در spss

مثال آزمون همبستگی- SPSS Correlation Test Example

یک سیاستمدار می خواهد بداند که آیا سن و درآمد خالص ماهیانه به هم مرتبط هستند؟ او از ۳۰ مخاطب سوال میپرسد نتایج بدست آمده از سن-جنس در فایل sav هستند آیا این داده ها احتمال اینکه سن و درآمد در جمعیت مورد تحقیق بهم مرتبط هستند را تعیین میکند؟ (ترکیب) synax زیر داده ها را باز میکند:

توی این پک فوق العاده،اس پی اس اس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بدون هیچ کلاسی، بهترین مقالات رو بنویس، خفن ترین تحلیل های آماری رو انجام بده یا اصلا حسابی پول در بیار!

بررسی سریع داده- Quick Data Check

قبل از اجرای هرآزمون آماری، ما ابتدا میخواهیم یک تصوری از اینکه داده ها اساساً چه شکلی هستند داشته باشیم یک گزینه خوب اینجا نمودار پراکندگی است. اسکرین شات ها شمارا در راه اجرا پیش میبرند.

 • ابتدا به graphs>legacy dilaogs>scatter/dot می رویم.

 • سپس simple scatter را انتخاب می کنیم.
 • روی Define کلیک می کنیم.
 • درآمدرا به محور Yمختصات انتقال می دهیم.
 • سن را به محورX.
 • نتایج را در ترکیب زیر جایگذاری کنید:

نتایج نمودار پراکندگی-Resulting Scatter Plot

در این مورد نمودار پراکندگی که مقعول بنظر میرسد همه ی پاسخ دهندگان سنی بین ۲۰تا۶۸ سال دارند. سنین بصورت منطقی با متوسط ۴۵ سال پراکنده شده اند. سپس میزان درآمد از۱۰۰۰یورو تا ۴۵۰۰ یورواست. این یک نوع از دامنه ای است که ما برای درآمد ماهیانه در یک کشور پیشرفته انتظار داریم. علاوه بر این که چگونه سن و درآمد ها بصورت جداگانه توزیع شده اند، همچنان می بینیم که پاسخ دهندگان پیرتر به درآمدهای بالاتر گرایش دارند. این نشان دهنده ی یک همبستگی مثبت بین سن و درآمد است.

فرضیات آزمون همبستگی-Assumptions Correlation Test

تفسیر ضریب همبستگی به تنهایی هیچ پیش فرضی لازم ندارد. اگر چه آزمون مهم برای یک هم بستگی برخی پیش فرض هارا ایجاد می کند. مشاهدات مستقل (یا حتی متغیرهای یکسان توزیع شده و مستقل تا و دقیق تر).اندازه نمونه بصورت منطقی بزرگ است(N>30)

اجرای آزمون همبستگی- Run SPSS Correlation Test

اسکرین شات بالا روش استانداردی برای بدست آوردن همبستگی رانشان میدهند، چون ما اینهارا بصورت متفاوتی انجام میدهیم این داده های خروجی و ترکیبات آشفته و نامرتب میشود. ما فقط میتوانیم همبستگی سن-جنس را تایپ و اجرا کنیم. ما فکر میکنیم که این یک روش سریع تر و تمیز تر برای بدست آوردن یک ماتریکس همبستگی کامل است. توجه کنید که ما میتوانیم از کلید واژه allو to در این دستورات استفاده کنیم. اگر نا متغیرهای چندگانه ای داشته باشیم یک پیشنهاد بهتر نتیجه گیری با برون داد مرتب تر با استفاده از کلید واژه with که در ترکیب نشان داده شده است،همانطور که میدانید این برون داد مرتب نمیتواند از منو بدست آمده باشد.

خروجی آزمون همبستگی SPSS Correlation Test Output

گزارش یک آزمون همبستگی- Reporting a Correlation Test

زمانیکه یک آزمون همبستگی را گزارش می کنیم، خود همبستگی مقدارN که بر اساس آن هست الزامی هستند.عطف به آزمون مهم یک موش گوتاه گزارش آن یک بستگی خطی قوی است که بین سن و درآمد مشاهده شده است. ضریب پیرسون =۷۳ وp=00 (2سویه) اینجا روشهای چندگانه ای از جمع آوری یک مقدار P برای همبستگی وجود دارد. با گزارش شبیه آنچه ما انجام داده ایم واضح نیست کدام شیوه SPSS بکار رفته است. اینجا از یک آزمون T استفاده کرده است اما متأسفانه مقدار T و میزان آزادی را حذف کرده است. فرمول هایی که SPSS استفاده کرده است زیر Help>Algorithms است.

در مثال مابرای بازدید کنندگان، خروجی داده های ما در زیر چاپ شده است:

اکنون روشن ساختیم ک چگونه با گزارش ما به ضریب همبستگی پیرسون ۷۳;T(28)=5.7,P=.000(۲سویه) به مقدار رسیده ایم

نکته مهم! نرم افزار spss را به کمک این بسته آموزش فوق العاده، بصورت حرفه ای، اصولی و بدون نیاز به کلاس در کمتر از ۲ ماه یاد بگیرید!

هرگونه سوال یا نظری راجب کار با نرم افزار اس پی اس اس دارید در بخش نظرات با سریع آسان مطرح نمایید.

بسیار کاربردی

 • آموزش نرم افزار SPSS از مبتدی تا متوسط (فقط با ۲ ویدیوی رایگان)
 • آموزش آزمون ساده همبستگی پیرسون در spss (بصورت تصویری)
 • آموزش نحوه وارد کردن اطلاعات پرسشنامه و تحلیل آن با نرم افزار spss
 • آموزش کامل و تصویری آمار توصیفی در نرم افزار Spss
 • معرفی اجزای اصلی و مهم Spss برای یادگیری بهتر سطح مقدماتی
 • آموزش توابع آماری اصلی در نرم افزار Spss (یا Statistic functions)
 • آموزش اصولی تحلیل رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS (با مثال ملموس)
 • آموزش کامل نحوه ایجاد یک نمودار ستونی با نرم افزار SPSS (گام به گام)
 • آموزش گام به گام نحوه کاربرد Spss در آمار توصیفی (تصویری)
 • spss چیست، کاربردهای آن کدامند وجدیدترین نسخه آن کدام است؟ (معرفی کامل)

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !

همبستگی پیرسون

همبستگی پیرسون یک عدد بین -1 تا 1 است که نشان میدهد تا چه حد دو متغییر به طور خطی مرتبط هستند. همبستگی پیرسون همچنین با عناوین “ضریب همبستگی حاصل ضرب” (“product moment correlation coefficient” (PMCC)) و یا به سادگی”همبستگی” شناخته می شود.

همبستگی پیرسون فقط برای متغیرهای کمی(ازجمله متغیرهای دو حالتی) مناسب است.

 • برای متغیرهای ترتیبی، از همبستگی اسپیرمن یا کندال و برای متغیرهای اسمی از همبستگی کرامر استفاده کنید.

ضریب همبستگی-مثال

ما از 40 نفر که شغل آزاد دارند، درآمد سالانه آنها را در سال 2010 تا 2014 را پرسیدیم. بخشی از داده های خام در زیر نشان داده شده است.

سوال این است که:

آیا بین درآمد سال 2010 و سال 2011 ارتباطی وجود دارد؟

یک روش عالی برای کشف این موضوع رسم نمودار پراکنش می باشد. در این نمودار هر آموزش ضریب همبستگی پیرسون فرد را با یک نقطه نشان می دهیم. موقعیت های افقی و عمودی هر نقطه نشان دهنده میزان درآمد هر فرد در سال 2010 و 2011 می باشد. نتیجه در زیر نشان داده شده است.

نمودار پراکنش ما یک رابطه قوی بین درآمد در سال های 2010 و 2011 نشان می دهد: افرادی که درآمد کمتری در سال 2010 داشتند (سمت چپ ترین نقاط) معمولاً درآمد کمتری نیز در سال 2011 داشتند (نقاط پایین تر) و بالعکس. بعلاوه، این رابطه تقریباً خطی است. الگوی اصلی در نقاط یک خط مستقیم است.

میزان قرارگیری نقاط ما بر روی یک خط مستقیم نشان دهنده قدرت رابطه است. همبستگی پیرسون عددی است که قدرت دقیق این رابطه را نشان می دهد.

ضریب همبستگی و نمودار های پراکنش

یک ضریب همبستگی نشان دهنده میزان آموزش ضریب همبستگی پیرسون قرار گرفتن نقاط در یک نمودار پراکنش بر روی یک خط مستقیم است.

این بدان معناست که ما معمولاً نمی توانیم همبستگی ها را از چیزی دقیق تر از نمودار پراکنش ،تخمین بزنیم .شکل زیر به خوبی این نکته را نشان می دهد.

ضریب همبستگی-مقدمات

برخی از نکات اساسی در مورد ضرایب همبستگی با شکل قبلی به خوبی نشان داده شده است. کمترین چیزی که باید بدانید این است که:

 • همبستگی ها هرگز کمتر از 1-نیستند. همبستگی 1- نشان می دهد که نقاط داده ها در یک نمودار پراکنش دقیقاً روی یک خط نزولی مستقیم قرار دارند. این دو متغیر کاملاً ارتباط منفی و خطی دارند.
 • همبستگی 0 به این معنی است که دو متغیر هیچ ارتباط خطی ندارند. با این حال، ممکن است برخی از روابط غیر خطی بین دو متغیر وجود داشته باشد.
 • ضرایب همبستگی هرگز از 1 بیشتر نیستند. ضریب همبستگی 1 به این معنی است که دو متغیر کاملاً به طور خطی با هم ارتباط مثبت دارند. نقاط موجود در یک نمودار پراکنش دقیقاً روی یک خط صعودی مستقیم قرار دارند.

ضریب همبستگی-تفسیر خطاها

هنگام تفسیر همبستگی ها، باید برخی موارد را در ذهن داشته باشید. یک بحث مفصل سزاوار یک آموزش جداگانه است اما ما به طور خلاصه به دو نکته اصلی اشاره خواهیم کرد.

 • همبستگی ها ممکن است روابط علی را نشان دهند یا نه. برعکس، روابط علی از برخی متغیرها به متغیر دیگر ممکن است منجر به همبستگی بین این دو متغیر شود.
 • همبستگی ها نسبت به نقاط پرت بسیار حساس هستند. یک مشاهده غیرمعمول ممکن است تأثیر زیادی در همبستگی داشته باشد. با بررسی سریع نمودار پراکنش، چنین نقاط پرتی به راحتی قابل تشخیص هستند.

ضریب همبستگی_نرم افزار

بیشتر ویرایشگرهای صفحه گسترده مانند Excel، Googlesheets و OpenOffice می توانند همبستگی ها را برای شما محاسبه کنند. تصویر زیر مثالی را در Googlesheets نشان می دهد.

ضریب همبستگی_ ماتریس همبستگی

بخاطر داشته باشید که همبستگی در متغییرهای جفت شده اعمال می شود. اگر به بیش از 2 متغیر علاقه دارید، احتمالاً می خواهید نگاهی به همبستگی بین همه جفت های مختلف متغیر بیندازید.

این همبستگی ها معمولاً در یک جدول مربعی نشان داده می شوند که به عنوان ماتریس همبستگی شناخته می شوند.

بسته های نرم افزاری آماری مانند SPSS قبل از اینکه پلک بزنید، ماتریس های همبستگی ایجاد می کنند. یک مثال در زیر نشان داده شده است.

توجه داشته باشید که عناصر مورب (به رنگ قرمز) همبستگی بین هر متغیر و خودش هستند. به همین دلیل است که آنها همیشه 1 هستند.

همچنین توجه داشته باشید که همبستگی های زیر مورب (به رنگ خاکستری) زائد هستند زیرا با همبستگی های بالای مورب یکسان هستند. در اصطلاح، می گوییم که این یک ماتریس متقارن است.

در آخر، در الگوی همبستگی کاملاً منطقی به نظر می رسد که:همبستگی بین درآمد سالانه از هم جدا شود زیرا این سالها فاصله بیشتری دارند.

همبستگی پیرسون_فرمول

اگر بخواهیم همبستگی ها را بررسی کنیم، باید یک رایانه ان ها رابرای ما محاسبه کند. به ندرت (احتمالاً هرگز) به فرمول واقعی احتیاج خواهید داشت. با این حال، برای کامل بودن بحث، همبستگی پیرسون بین متغیرهای X و Y به صورت زیر محاسبه میشود:

این فرمول آموزش ضریب همبستگی پیرسون اساساً به تقسیم کوواریانس بر ضرب انحراف معیارها برمی گردد. از آنجا که ضریب، عددی است که بر عدد دیگری تقسیم می شود، فرمول ما نشان می دهد که چرا از ضریب همبستگی صحبت می کنیم.

همبستگی_معنی داری اماری

داده هایی که ما در دسترس داریم اغلب_نه همیشه_ یک نمونه کوچک از جمعیت بسیار بزرگ است. در این صورت، ما ممکن است یک همبستگی غیر صفر در نمونه خود پیدا کنیم حتی اگر در جمعیت صفر باشد. شکل زیر نشان می دهد که چگونه این اتفاق می افتد.

اگر یک لحظه از رنگ ها چشم پوشی کنیم، تمام 1000 نقطه در این نمودار پراکنش برخی از جمعیت را تصویر می کنند. همبستگی جامعه _که با ρ نشان داده می شود_ بین آزمون 1 و آزمون 2 صفر است.

اکنون، ما می توانیم از این جامعه نمونه N = 20 را بگیریم که برای آن همبستگی r = 0.95 باشد. برعکس، این بدان معنی است که یک همبستگی نمونه 0.95 به طور قطع ثابت نمی کند که یک همبستگی غیر صفر در کل جامعه وجود دارد. با این حال، یافتن r = 0.95 با N = 20 اگر ρ = 0 بسیار بعید است .اما دقیقاً چقدر بعید است؟ و از کجا بفهمیم؟

آماره آزمون

اگر ρ _ همبستگی جامعه_ صفر باشد، پس احتمال همبستگی نمونه داده شده _معنی داری آماری_ آن بستگی به اندازه نمونه دارد. بنابراین ما اندازه نمونه و r را ترکیب وبه یک عدد واحد، آماره آزمون t،تبدیل می کنیم:

حال،T مورد علاقه نیست. با این حال، ما برای یافتن سطح معنی داری برخی از همبستگی ها به آن نیاز داریمT .دارای توزیع t با ν =n-2 درجه آزادی است اما فقط در صورتی که برخی از فرض ها تحقق یابند.

آزمون همبستگی_مفروضات

آزمون معناداری آماری همبستگی پیرسون به 3 فرض نیاز دارد:

 • مشاهدات مستقل
 • همبستگی جامعه، ρ = 0؛
 • نرمال بودن: 2 متغیر شامل به طورنرمال درجامعه توزیع می شود. با این حال، این برای اندازه مناسب نمونه، مثلاً 20 < N لازم نیست. *

همبستگی پیرسون_ توزیع نمونه گیری

در مثال ما، اندازه نمونه N= 20 بود. بنابراین اگر فرضیات خود را برآورده کنیم، Tدارای یک توزیع t با df = 18 ،همانطور که در زیر نشان داده شده ،است.

چنین همبستگی از نظر آماری در 05/0 = α یا پایین تر معنی دار است یعنی: آنها (بسیار) بعید هستند و بنابراین فرضیه صفر که همبستگی صفر برای جامعه بودرا ،رد می کنند.

در آخر، همبستگی نمونه 0.95 ما دارای p-value 1.55e -10 -one تا 6,467,334,654است. با اطمینان می توانیم نتیجه بگیریم که یک همبستگی غیر صفر در کل جامعه ما وجود دارد.

آموزش تخصصی آمار و مدل معادلات ساختاری(SEM)

*********
اینجانب سیدسعید انصاری فر دارای لیسانس و فوق لیسانس مهندسی صنایع، فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش MIS و دانشجو دکترا مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی می‌باشم. برخی از سوابق علمی پژوهشی به شرح زیر است:

1- دارای بیش از 40 مقاله در موضوعات مختلف (کنفرانس های بین المللی و مجلات علمی پژوهشی و ژورنال ISC)
2- مولف سه کتاب (مبانی سازمان و مدیریت، آموزش مدل سازی معادلات ساختاری و SPSS، نگهداری کارکنان، چالش ها و نظریه ها)
3- مشاوره آماری و انجام تجزیه و تحلیل آماری در بیش از 700 پایان نامه ارشد و 50 پایان نامه دکترا
4- رتبه 7 کنکور دکترا
5- تدریس خصوصی آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای SPSS، AMOS، Smart PLS، LISREL
6- کسب رتبه پژوهشگر برتر و برگزیده در جشنواره علمی پژوهشی شهرداری اصفهان

*********
تماس با ما:
ایمیل: [email protected]
شماره همراه: 09131025408
شماره تلفن: 32205150
شبکه اجتماعی واتسآپ: 09131025408

*********
گروه علمی آموزشی پژوهشگران برتر:
این گروه با بهره مندی از کادری مجرب آمادگی تجزیه و تحلیل کیفی و داده های کمی آماری در موضوعات مختلف با استفاده از نرم افزارهای مختلفی چون SPSS ، Smart PLS، LISREL،R ، AMOS، Nvivo، Max QDA را دارد.

همکاران:
1-مجید دادخواه
دکتری مدیریت از دانشگاه آزاد اصفهان
2- مرسا آذر:
دکتری مدیریت از دانشگاه آزاد اصفهان
3- زهرا وحیدی:
دکتری مدیریت آموزشی، مدرس تحلیل کیفی
4-محمد مهدی مقامی:
دکتری آمار از دانشگاه اصفهان
5- طناز فریدنی:
کارشناسی ارشد آمار و ریاضی از دانشگاه اصفهان
6- زینب احمدی:
کارشناسی ارشد روان شناسی از دانشگاه اصفهان

***********
از دلایلی که پژوهشگران انجام تحلیل آماری را به ما می سپارند:
- تیم حرفه ای و با تجربه
- متخصص در زمینه انواع نرم افزارهای تحلیل آماری با بیش از 10 سال تجربه
- پشتیبانی و آموزش حضوری به صورت رایگاناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.