اولویت سرمایه گذاری


اولویت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع، مناطق محروم می باشد

معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد:مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باید از اولویت های اصلی ارائه خدمات توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک قرارباشد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،محمدرضافیاض در مجمع عمومی عادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت:الکترونیکی شدن صدور ضمانت نامه های این صندوق، ازاقدامات مهم در تکریم ارباب رجوع،سهولت امور و کمک به توسعه سرمایه گذاری صنایع کوچک است.

رییس مجمع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ترکیب هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌تواند سال آینده دستاوردهای بهتری برای پشتیبانی از صنایع کوچک در مناطق کمتر توسعه‌یافته و کمک به شعار امسال اشتغال و تولید بویژه در مناطق محروم داشته باشد.

وی افزود: براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت،توجه به تولید داخل و صنایع کوچک مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

فیاض گفت: تمام تلاش وزارت صنعت، معدن وتجارت در سال جاری، حمایت از تولید داخل و رونق بنگاههای صنعتی است.

معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد: همه اولویت سرمایه گذاری اولویت سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، دستگاهها و سازمانها ، همت و تلاش خود را برای پشتیبانی از تولید بکار بسته اند.

فیاض افزود: با نظر مساعد وزارت اقتصاد وکمیسیون اقتصادی دولت، مسئله مشمول شدن واگذاری صندوق های وابسته به وزارت صنعت،معدن وتجارت برطرف و موضوع واگذاری ها مرتفع می شود.

وی همچنین گفت: باید تلاش شود موانع موجود برای توسعه سرمایه گذاری، و حمایت از صنایع کوچک بر طرف شود و در بودجه سال ۹۷ این مهم لحاظ شود.

معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد با توجه به فعالیت گسترده صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و رشد صدور ضمانت نامه ها در سال ۹۵ و شش ماهه سال ۹۶ ، افزایش سرمایه این صندوق در سال ۹۷ محقق شود.

در این جلسه، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ضمن تشریح عملکرد این صندوق گفت: برنامه این صندوق در سال ۹۶ ، رشد ۱۰۰ درصدی صدور ضمانت نامه ها نسبت به سال ۹۵ است.

وی گفت : این میزان رشد در شش ماهه اول سال ۹۶ تحقق یافته است و ما در تلاش هستیم تا پایان سال هم همین مسیر رشد اولویت سرمایه گذاری را ادامه دهیم.

مقیسه گفت: افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه، به منظور ارائه خدمات بیشتر به صنایع کوچک، لازم و ضروری است که امیدواریم با مساعدت دولت و مجلس شورای اسلامی محقق شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت اولویت سرمایه گذاری سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: بررسی اثر بخشی فعالیت های این صندوق در اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه از برنامه های است که در سال ۹۶ دنبال می شود.

وی گفت: صدور الکترونیکی ضمانت نامه های این صندوق اتفاق مهم وبزرگی بود که محقق شد زیرا ضمن سهولت کار برای صنعتگران، نظارت کامل و شفاف بر فرایند صدور ضمانت نامه ها محقق شد.

مقیسه گفت: هم اکنون، مدیران صندوق ، وزارتخانه و هر نهادی می توانند از ابتدای در خواست متقاضی تا پایان مراحل صدور ضمانت نامه، نظارت لحظه ای برکل فرایند را داشته باشند.

در مجمع عمومی عادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، که با حضور نمایندگان وزارت صنعت،معدن وتجارت، اقتصاد و دارایی و دادگستری واعضای هیات مدیره برگزار شد گزارش حسابرس قرائت وسپس صورت های مالی سال ۹۵ صندوق تصویب شد.

اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه

سازمان‌ها برای دستیابی به مزیت رقابتی نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی دارند که از طریق اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سازمان محقق می‌شود. از طرفی محدودیت منابع مانع از اجرای تمام پروژه‌های بالقوه می‌شود و اولویت‌بندی و انتخاب از بین آنها اولویت سرمایه گذاری ضروری خواهد بود. نـکته حائز اهمیت در ارزیابی طرح‌‌های سرمایه‌گذاری، در نظر گرفتن معیار‌های متنوع در کنار شاخص‌های شناخته شده اقتصادی در یک مدل تصمیم‌گیری است که ضمن منظور نمودن مأموریت و استراتژی سازمان، در نزدیک نمودن مدل مربوطه به دنیای واقع تأثیر به‌سزایی داشته باشد. در بسیاری از سازمان‌ها، به‌جای وجود یک سیستم یکپارچه بنابر معیارهای مشخص و اندازه‌گیری شده برای تصمیم‌گیری، نظرات خبرگی تبیین نشده و گهگاه سلیقه‌های شخصی بر انتخاب پروژه‌ها اولویت سرمایه گذاری تأثیر می‌گذارد. در این مقاله یک مدل اولویت‌بندی چندمعیاره برای ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شرکت فولاد مبارکه ارائه می‌شود که در آن معیارهای مناسب و نحوه اندازه‌گیری آنها به‌همراه روش تعیین اولویت تشریح می‌شود. کاربرد مدل فوق در عمل ضمن انتخاب سیستمی پروژه‌ها و کاهش اعمال سلیقه‌های شخصی، شانس حذف پروژه بعد از تصویب را هم کاهش می‌دهد. کاربرد مدل فوق بر روی مجموعه پروژه‌های کاندید سرمایه‌گذاری شرکت در سال 97، انطباق بیش از 85 درصد اولویت‌بندی به‌دست آمده را با آنچه در عمل رخ داده، نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها

 • اولویت بندی
 • پروژه سرمایه گذاری
 • مدل های تصمیم گیری چندمعیاره

20.1001.1.26767562.1400.19.108.3.9

عنوان مقاله [English]

Modelling Mesures of Prioritization of investment projects (Mobarakeh Steel Company Case Study)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Riyahi 1
 • Mohammadreza Sharifi 1
 • Morteza Navabi 2
 • Saeedeh Ketabi 3
 • Mahsa Ghandehari 4
 • M Z 5

To achieve competitive advantage, organizations need to build the infrastructure that can be achieved through the implementation of investment projects in the organization. On the other hand, limited resources prevent the implementation of all potential projects, and prioritizing and selecting among them would be necessary. When evaluating investment projects, it is important to consider a variety of criteria and organization's mission and strategy along with well-known economic indicators in a decision-making model to make it closer to the real-world situations. In many organizations, unclear viewpoints, and sometimes personal tastes, instead of having an integrated system according to specific and measured criteria for decision making, influences the choice of the projects. This paper presents a multi-criteria prioritization model of integrative AHP and SAW, for evaluating investment projects in Mobarakeh Steel Company, which describes the appropriate criteria and how to measure them along with the priority determination method. Applying of the proposed model in practice to systematically select the projects reduces the chance of project elimination after approval, while decreases the personal manner. The application of the proposed model on the set of investment projects of the company in 1997 shows the compliance of more than 85% of the obtained prioritization with what has happened in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prioritization
 • Investment Project
 • Multi-Criteria Decision-Making Models

مراجع

عبدی، م و نجفی (1397)، «انتخاب آنلاین سبد سرمایه‌گذاری به‌روش تطابق با الگوی طیفی»، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 34، 175-192.

Archer and Ghasemzadeh. (1999). “An integrated framework for project portfolio selection”. International Journal of Project Management, 17(4), 207-216.

Bacon, C. J. (1992). The Use of Decision Criteria in Selecting Information Systems/Technology Investments. MIS Quarterly, 335-353.

Dutra et al. (2014). “ An economic-probabilistic model for project selection and prioritization”. International Journal of Project Management, 14.

Fernandez, Cunha, Ferreira, Araujo and Gomes. (2015). Research and development project assessment and social impact. Production, 25(4), 725-738.

Fernandez, et al. (2015). Research and development project assessment and social impact. Production, 25(4), 725-738.

Forman E., G. S. (2001). THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS-AN EXPOSITION. Operations Research, 49(4), 469-486.

Garciá-Melón et al. (2009). PROJECT PRIORISATION FOR PORTFOLIO SELECTION BASED ON THE ANALYTIC NETWORK PROCESS. Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process 2009.

Garciá-Melón, e. a. (2009). PROJECT PRIORISATION FOR PORTFOLIO SELECTION BASED ON THE ANALYTIC NETWORK PROCESS. Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process 2009.

Gomede and Barros. (2014). A Multicriteria Approach to Project Portfolio. 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI).

Kaiser et al. (2014). “Successful project portfolio management beyond project selection techniques: Understanding the role of structural alignment ”. International Journal of Project Management, 14.

karlsson. (2015). Construction financial projection for strategic capital investment projects in a mining context. Research proposal presented at NFF PhD workshop. Copenhagen Business School.

Kendall G. and Rollins S. (2003). Advanced Project Portfolio Management and the PMO: Multiplying ROI at Warp Speed.

Kim and Lee. (2018). A probabilistic alternative approach to optimal project profitability based on the Value-at-Risk. Sustainability, 10, 747.

Miller, J. (2002). A proven project portfolio management process. Paper. Project Management Institute Annual Seminars & Symposium. San Antonio, TX. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Padilla and Munoz. (2017). Selecting and Prioritization Projects: A study on Intergovernmental and Non-profit Organizations. Master Thesis. Umea School of Business and Economics.

Plazibal and Babic. (1996). How to choose the best investment project - Multicriterial appeoach. Zbornik radova, 20, 59-69.

Project-Management-Institute. (2008). A Guide to the Project Managment Body of Knowledge: (PMBOK Guide). Maryland.

Project-Management-Institute. (2017). The standard for portfolio management. Pennsylvania: Project Management Institute Inc.

Tahri, H. (2015). Mathematical optimization methods: Application in project portfolio management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 339 - 347.

Trebuna et al. (2017). Economic Evaluation of investment project in the area of sheet metal processing. METABK, 56(1-2), 245-248.

Vargas, R. (2010). Using the analytic hierarchy process (ahp) to select and prioritize projects in a portfolio. PMI® Global Congress 2010.

Vasović J. V., Radojičić M., NEŠIĆ Z. (2014). “Possibility Of Choosing Development Investment Programs Of A Production Company By Applying Discounted Investment Appraisal Technique”. Journal Of Engineering Management And Competitiveness (JEMC), 4(1), 41-46.

اولویت‎‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی شهرداری اصفهان چیست؟

اولویت‎‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی شهرداری اصفهان چیست؟

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان گفت: انجام فعالیت‌های مرتبط با صنعت ساختمان و استفاده از ظرفیت‎های بخش خصوصی با استفاده از ساختار قراردادهای مشارکتی در قالب مشارکت مدنی یکی از اولویت‌های این سازمان است.

شهرام رئیسی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به پروژه‌های اولویت‌دار جهت مشارکت سرمایه‌گذاران، اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری حلقه اتصال بدنه شهرداری با بخش خصوصی است.

وی افزود: بر اساس دستور مدیریت شهری اولویت مهم در این سازمان، احیا و مولدسازی فضاهای موجود ایستگاه‌های خط یک قطار شهری اصفهان با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده از نظر زیرساخت‌های فیزیکی با مشارکت بخش خصوصی است.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: اولویت دیگر، انجام فعالیت‌های مرتبط با صنعت ساختمان و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی با استفاده از ساختار قراردادهای مشارکتی در قالب مشارکت مدنی است تا تأمین منابع مالی با استفاده از روش غیرمنقول انجام شده و ظرفیتی به ظرفیت‌های دیگر شهر اضافه شود.

وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت رونق گردشگری با مساعد شدن شرایط کرونا از دیگر موارد قابل توجه برای مشارکت با سرمایه گذاران است تا از ظرفیت‌های در اختیار شهرداری به نحو احسن در جهت افزایش رفاه شهروندان استفاده کنیم.

اولویت وزارت صمت در سال ١۴٠٠ اعلام شد

اولویت وزارت صمت در سال ١۴٠٠ اعلام شد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پشتیبانی از بخش تولید را وظیفه همه ارکان حاکمیت دانست و اولویت سرمایه گذاری گفت: بر این اساس، توسعه سرمایه‌گذاری اولویت وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ است.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی در برنامه «تیتر امشب» با تاکید بر اینکه پشتیبانی از بخش تولید، وظیفه همه ارکان حاکمیت است، گفت: تحقق پشتیبانی که در شعار امسال بر آن تاکید شده، نیازمند همکاری و ورود همه ارکان حاکمیت است.

حوزه تولید نیازمند مشارکت مردم

معاون طرح و برنامه وزارت صمت، رسیدن به اهداف تعیین شده در حوزه تولید را نیازمند مشارکت مردم اعلام کرد و افزود: باید بتوانیم از ظرفیت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید استفاده کنیم؛ در سال ۹۹ تا حدی این کار توسط وزارت صمت انجام شد و در بخش صنعت، علی‌رغم همه چالش‌ها و نبود یک ساختار مدون، به تشکل‌ها و بخش خصوصی اعتماد کردیم و اقداماتی را در این زمینه انجام دادیم که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ بتوانیم با نهادینه کردن این نگاه و اعتماد به بخش خصوصی در همه دستگاه‌ها، به بخش تولید کمک کنیم.

ضرورت ایجاد جذابیت در حوزه تولید

زرندی ایجاد جذابیت در حوزه تولید را یکی دیگر از عوامل مهم در رونق بخش تولید اعلام کرد و افزود: تولید در کشوری رشد می‌کند که دارای جذابیت باشد و برای این کار، مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمک زیادی انجام دهد.

طبق توضیحات معاون طرح و برنامه وزارت صمت، باید اولویت سرمایه گذاری شرایط به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار بین بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن و تولید، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید روی آورد و این نیازمند ایجاد جذابیت در بخش تولید است.

استفاده از ابزار مالیات در کنترل بازارهای موازی تولید

وی ادامه داد: برای این کار نیازمند کنترل بازارهای موازی و استفاده درست از ابزار مالیات هستیم و باید اقتصاد کلان را به سمتی ببریم که سرمایه‌گذاری در بخش تولید انجام شود.

طبق گفته‌های زرندی، ایجاد جذابیت در بخش تولید منوط به همکاری و هماهنگی بین همه ارکان و دستگاه‌های حاکمیتی است.

حوزه تولید نیازمند پشتیبانی همه دستگاه‌ها

وی در بخش دیگر گفتگو با بیان اینکه بخش تولید تنها مربوط به وزارت صمت، جهاد کشاورزی و یا راه و شهرسازی نیست، تصریح کرد: وزارت صمت تنها یک حلقه از زنجیره تولید است و موضوع پشتیبانی که در فرمایشات مقام معظم رهبری و در شعار سال بر آن تاکید شده است باید از طرف همه دستگاه‌ها مورد توجه قرار بگیرد و لازم است همه بخش‌ها، به طور شفاف برنامه‌هایشان را برای این موضوع مطرح کنند.

زرندی در ادامه بر همکاری مجلس و قوانین حمایتی تاکید کرد و گفت: وزارت صمت اقدامات زیادی در راستای حمایت از تولید در سنوات گذشته انجام داده است؛ در سال گذشته به دنبال اصلاح ساختار مالی شرکت‌های تولیدی، بیش از ۲۰۰ شرکت وارد مرحله پذیرش بورس شدند و تعداد زیادی اوراق بدهی برای این شرکت‌ها منتشر شد.

معرفی طرح‌های نیمه‌تمام برای سرمایه‌گذاری جدید

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به مشکلات متعددی که در بخش تولید وجود داشت، رشد بخش تولید را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: در سال گذشته بیش از هزار و ۴۶۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید برگشت، در کنار آن شناسایی ظرفیت‌های خالی سرمایه‌گذاری و معرفی طرح‌های نیمه‌تمام برای سرمایه‌گذاری جدید، شناسایی ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل از جمله اقدامات وزارت صمت برای رونق تولید کشور بوده است.

اجرای طرح آزادسازی معادن حبس شده در آینده نزدیک

زرندی در ادامه به طرح‌های مختلف وزارت صمت برای رشد تولید در بخش معدن اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه مربوط به آزادسازی معادن محبوس شده است که به زودی اجرا خواهد شد.

۱۸ دستگاه مرتبط به حوزه تولید وجود دارد

وی در ادامه با یادآوری اینکه ۱۸ دستگاه با بخش تولید در ارتباط هستند و وزارت صمت تنها متولی فرآیند راه‌اندازی کار تولید است، تصریح کرد: بر اساس بخشنامه‌ها و قوانین موجود، دستگاه‌های متعدد در مراحل مختلف ورود می‌کنند و خوشبختانه با پیگیری وزارت صمت بخشنامه‌ای از سوی رئیس جمهور در بهمن ماه سال گذشته صادر شد که بر اساس آن، تولید کننده قبل از شروع کار و تنها یکبار به همه دستگاه‌های مربوطه تعهدات لازم را می‌دهد.

توسعه سرمایه‌گذاری اولویت وزارت صمت در ۱۴۰۰

زرندی در پایان اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در سال ۱۴۰۰، توسعه سرمایه‌گذاری و تلاش برای حذف مقررات زاید عنوان کرد و افزود: موضوعی که در بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده، موضوع مشوق‌های سرمایه‌گذاری است که در این زمینه وزارت صمت، با دعوت از ۱۰۰ شرکت برتر و بزرگ کشور کار جدی را آغاز کرده است.

اولویت سرمایه گذاری دولت احیاء واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است

نماینده معاون اول رییس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: 4.5 درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده دولت از محل سرمایه گذاری مهیا می شود که .

(تصویر شماره 1) (تصویر شماره 2)
نماینده معاون اول رییس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: 4.5 درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده دولت از محل سرمایه گذاری مهیا می شود که اولویت سرمایه گذاری در واحد های تعطیل و نیمه تعطیل است.
امیر حسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در نشست هم اندیشی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در محل سازمان توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: دولت سیزدهم دغدغه رشد اقتصادی دارد و برنامه ریزی برای رشد 8 درصدی اقتصادی در نظر گرفته که 4.5 درصد آن از محل سرمایه گذاری محقق می شود.

وی افزود: این حجم از سرمایه گذاری نیازمند نقدینگی بالایی است که برای تحقق آن به سراغ واحدهای فعال و نیمه فعال و پروژه های نیمه تمام رفته ایم که می تواند در زمانی کوتاه تر و با مبالغی کمتر جهش تولید و اشتغالزایی ایجاد کند. در حال فعایت برای احیا در واحدهای اقتصادی مختلفی نظیر صنعتی، کشاورزی و معدنی هستیم.

نماینده معاون اول رییس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: فعالیت ما موازی کاری با سایر دستگاه ها نیست بلکه به دنبال ایجاد زیرساخت لازم برای احیاء واحدهای اقتصادی و ارتباط میان دستگاه های مختلف هستیم.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی نیز در بحث احیاء وارد عمل شده است که می توانند نقدینگی های موجود در جامعه را در این بخش تزریق کند.

مدنی اظهار داشت: میز تخصصی بورس، میز تخصصی در بانک مرکزی برای احیاء واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل شکل گرفته است و از تمام ظرفیت های کشور برای این کار استفاده می شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: از طریق صندوق سرمایه گذاری خصوصی (PE) نیز برای احیاء واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل استفاده می اولویت سرمایه گذاری شود. این روش در بسیاری از کشورها استفاده می شود که ما آن را به شکل مدل بومی آن را اجرا می کنیم.

وی گفت: سازمان های مختلف با مدل های مختلفی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج و صندوق کارآفرینی امید برای احیای واحدهای اقتصادی کمک گرفته شده اند.

مدنی تاکید کرد: برای مشارکت بخش خصوصی در احیاء واحدهای تولیدی باید سود و نفع اقتصادی آنها در نظر گرفته شود تا منابع مالی زیادی که در جامعه وجود دارد به این بخش ورود پیدا کند.

وی گفت: 16 شهریور نخستین رودیداد ملی احیاگران واحدهای اقتصادی و تولیدی برگزار با حضور دستگاه های مختلف برگزار می شود.

دخالت ها در تولید کاهش یابد

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز در این مراسم اظهار داشت: در برخی موارد گفتاردرمانی بر عملگرایی پیشی گرفته است و هنوز موانع زیادی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی وجود دارد و تا این مشکلات رفع نشود نمی توانند به کار خود ادامه دهند.
وی افزود: واحدهای تولیدی برای ادامه کار باید به دستگاه های مختلفی پاسخگو باشند که این امر روند فعالیت آنها را کند می کند.

عمرانی افزود: نهادهای نظارتی باید پشت و پشتیبان تولید باشند و از مداخله در امور واحدهای تولیدی کاسته شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: وجود امضاهای طلایی در برخی دستگاه های دولتی باعث می شود که بسیاری از اقداماتی که برای واحدهای تولیدی باید انجام شود، صورت نگیرد.

وی تصریح کرد: این سوال مطرح است که به واقع چرا تیم های استقلال و پرسپولیس که قرار بود سهام آنها واگذار شود این کار به درستی اجرایی نشده است.

به جای ایجاد واحدهای اقتصادی جدید واحد های اقتصادی تعطیل احیا می شود

علی رسولیان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز در این مراسم اظهار داشت: طرح احیاء واحدهای راکد توسط این سازمان هر ساله انجام می شود و واحدهای راکد دارای متقاضی احیا و تسهیلات لازم برای آنها فراهم می شود.

وی افزود: از سال گذشته با حضور آیت الله رییسی رییس جمهور کشورمان و معاون اول ایشان، تاکید بر احیاء تمام واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، عارضه یابی متفاوتی انجام شد و 12 هزار و 67 واحد صنعتی شناسایی شد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی افزود: چندین سال است که نرخ سرمایه گذاری افزایشی نبوده اما با شرایط با احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل می توان سرمایه گذاری را افزایش داد.
وی اظهار داشت: واحدهایی که احیا می شوند به طور میانگین برای 18 نفر در زمینه های مختلف شغل ایجاد می کند که این اشتغال در بخش هایی مانند کشاورزی، گردشگری و معدنی بالاتر است.

رسولیان افزود: برای ایجاد اشتغال یک نفر در واحدهای صنعتی نیازمند 1.5 میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم که با احیاء واحدهای اقتصادی این میزان سرمایه گذاری کاهش معناداری پیدا می کند.
وی گفت: برای انجام سرمایه گذاری و رفع مشکلات این واحدهای تولیدی می توان از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استفاده کرد که ابزارهای قانونی و توانمندی های مناسبی دارد.

بنابراین گزارش، ابوالفضل کیانی بختیاری مدیر عامل سازمان صنعتی ایرانی نیز در این نشست گفت: برای توسعه احیاء واحدهای صنعتی در همایشی که پیش رو داریم کتاب و دوره های آموزشی در اختیار احیاگران اقتصادی قرار می دهیم و همچنین در این مراسم احیاگران برتر معرفی می شوند؛ 10 صاحبنظر در حوزه احیاء واحدهای اقتصادی نیز مشخص شده اند که نقش کمیته علمی را ایفا می کنند.

وی افزود: سازمان مدیریت صنعتی طرح عارضه یابی عمیق بنگاه های اقتصادی را به عنوان تجربه ای که از گذشته داشته است در اختیار احیاگران اقتصادی قرار می دهد.

توجه به بازار واحد های اقتصادی احیا شده

بنابراین گزارش، فرشاد مقیمی معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در این مراسم اظهار کرد: از کمک شرکت های دانش بنیان نیز برای احیای واحدهای اقتصادی استفاده می شود؛ این آمادگی را داریم که برای استقرار این شرکت ها محلی را نیز اختصاص دهیم.

مقیمی افزود: برخی واحدهایی که نیازمند احیا هستند باید به بازار آنها نگاه متفاوت تری داشت زیرا آنها از گذشته با مشکل بازار مواجه بودند.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: ایجاد زمینه صادرات برای واحدهایی که احیا می شوند باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه می توان از کمک سازمان توسعه تجارت استفاده کرد.

وی تاکید کرد: برخی از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل که نیازمند احیا هستند مالکان آنها نیز باید ترغیب شوند و در واقع برای آنها ایجاد انگیزه صورت گیرد که در این زمینه نیازمند مطالعه بیشتری هستیم.

معاون رئیس جمهوری در توسعه روستایی گفت:تفاهم نامه احیای ۱۰۰۰ واحد تولیدی و صنعتی به منظور توسعه روستاها میان معاون رئیس جمهور در توسعه روستایی و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت منعقد شد. معاون رئیس جمهوری در توسعه روستایی گفت:تفاهم نامه احیای ۱۰۰۰ واحد تولیدی و صنعتی به منظور توسعه روستاها میان معاون رئیس جمهور در توسعه روستایی و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت منعقد شد.به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سید امیرحسین مدنی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی با سازمان ها و شرکت های احیاگر، با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و در این مراسم، تفاهم نامه احیای ۱۵۰۰ واحد اقتصادی و تولیدی به امضای رسید. در چارچوب این مراسم تفاهم .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.