نکات کلیدی نمودار میله‌ای


برای تماس با آگهی، اسکن کنید

پکیج کامل آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی به زبان ساده


تحلیلگران تکنیکال بر این نظر هستند که تمام عواملی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد در نهایت در قیمت متبلور خواهد شد. بر همین اساس است که در تحلیل تکنیکال مقدماتی بررسی نمودار قیمت‌ها می‌تواند دیدگاه مناسبی نسبت به آینده سهام ها به دست بیاورد. قیمت‌ها نکات کلیدی نمودار میله‌ای در بازار سرمایه همواره در حال تغییر هستند و این تغییرات در نمودار قیمت‌ها باعث ایجاد موج هایی پی‌درپی می‌شود. در تحلیل تکنیکال بررسی روی این تغییرات در نمودار قیمت است که ما را به نتیجه می‌رساند. بر همین اساس مهمترین ابزار که در تحلیل تکنیکال مورد بررسی واقع می‌شود، نمودار قیمت سهام ها است.


می‌توانیم تحلیل تکنیکال را مانند جعبه ابزاری در نظر بیاوریم که چندین ابزار مختلف در این جعبه وجود دارد ابزارهایی مثل نمودارهای شمعی شکاف های قیمتی انواع الگوها و… هر یک از این ابزارها درست همانند ابزارهای درون یک جعبه ابزار ممکن است بیشتر یا کمتر از بقیه استفاده شود. باید توجه کنیم که هر کدام از این ابزارها دارای موقعیت های مخصوص به خود هستند و وقتی نتیجه گیری درستی به ما نخواهند داد که در موقعیت مخصوصشان مورد استفاده قرار گیرند. همچنین باید توجه کنیم که استفاده از نتیجه گیری که برآیند به کارگیری چندین ابزار باشد، بسیار بهتر از تنها یک ابزار می تواند به ما در رسیدن به کسب سود مناسب در بازار سرمایه کمک نماید.

اهمیت روند در تحلیل تکنیکال مقدماتی


مهم ترین اصلی که در تحلیل تکنیکال باید در نظر داشته باشیم این است که باید همیشه با در نظر داشتن جهت حرکت روند اقدام به معامله کنیم. چرا که “روند دوست شماست!” به عبارتی دیگر برای به کارگیری هر کدام از ابزارها در تحلیل تکنیکال اولین و مهمترین مرحله این است که بررسی کنیم که آیا این ابزار با روندی که در حال حاضر نمودار سهام آن را داراست متناسب است یا خیر. در غیر این صورت به‌کارگیری این ابزار می تواند نتایج نادرستی را برای ما پیش‌بینی کند.

تعریف روند


قیمت سهام در بازار سرمایه همواره در حال تغییر است و این تغییرات باعث ایجاد موج های پی در پی در نمودار قیمت سهام می‌شود. برآیند این موج های پی در پی به صورت روند کلی بازار در نظر گرفته می‌شود. روند بازار در واقع نشانگر جهت اصلی حرکت قیمت‌ها در بازار سرمایه است. در تحلیل تکنیکال روند بسیار دارای اهمیت است.

انواع روند


برآیند موج های پی در پی در نمودار قیمت سهام ها یا همان روند کلی بازار ممکن است در سه جهت کلی باشد: روند افزایشی یا صعودی، روند کاهشی یا نزولی، روند خنثی یا مستقیم در هنگام انجام تحلیل تکنیکال ، بعد از تشخیص روند کلی بازار با در نظر گرفتن سه سیاست کلی برای معامله می توانیم اقدام به انجام معامله نماییم:


اول: زمانی که روند کلی بازار افزایشی باشد، با استفاده از ابزارهای متناسب با این روند برای انجام معامله خرید اقدام می‌کنیم.
دوم: زمانی که روند کلی بازار سرمایه کاهشی از ابزارهای متناسب با این روند استفاده می‌کنیم تا برای فروش اقدام نماییم.
سوم: هنگامی که بازار دارای روند کلی خنثی است، از ورود به معاملات خودداری می‌کنیم، حتی اگر چند ابزار تکنیکال به ما سیگنال هایی برای ورود به معامله سهام بدهند. چراکه در این روند نتایج نادرستی ممکن است از به کارگیری ابزارهای تکنیکال استنباط گردد.

ترسیم خط روند صعودی و نزولی


همانطور که گفتیم قیمت سهام همواره در حال تغییر و افزایش و کاهش است و این تغییرات باعث تشکیل موج هایی در نمودار قیمت می شود که قله های این موج حاصل از افزایش و دره‌های این موج ها حاصل از کاهش قیمت سهام می باشد.
با استفاده از دو نقطه در نمودار قیمت می توانیم روند صعودی و نزولی را رسم کنیم و زمانی که این خط رسم شده از نقطه سوم نیز عبور کرد، گفته می‌شود که روندی که تشخیص داده شده، تایید نیز شده است.
نقطه اول و دوم برای ترسیم خط روند صعودی، شامل ابتدای حرکت صعودی و اولین دره قیمتی تشکیل شده در نمودار قیمت سهام است. در ترسیم خط روند نزولی این نقاط شامل ابتدای حرکت نزولی و اولین قله قیمتی تشکیل شده در نمودار قیمت سهام می باشد.

ترسیم روند کاهشی و روند افزایشی

روند خنثی قیمت

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال مقدماتی


نمودار خطی و نمودار شمعی دو نمودار از پرکاربردترین نمودار ها در

تحلیل تکنیکال هستند. نمودار خطی نموداری است که از اتصال آخرین قیمت در بازه های زمانی مختلف مثل از ساعتی، روزانه، ماهانه و … حاصل می شود.

نمودار شمعی

نمودار شمعی نیز از نمودارهای مهمی است که اطلاعات زیادی در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار میدهد. هر شمع در نمودار شمعی نشانگر چهار نوع مختلف قیمت در آن بازه زمانی می باشد که عبارتند از: قیمت باز شدن سهام، یعنی اولین قیمتی که سهام روزانه هنگام باز شدن بازار با آن قیمت معامله را شروع می کند، قیمت بسته شدن سهام؛ یعنی آخرین قیمتی که سهام در پایان ساعات معامله در بازار با آن قیمت معامله را به اتمام می رساند، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت.


زمانی که قیمت باز شدن سهام کمتر از قیمت بسته شدن آن باشد نمودار شمعی اصطلاحاً bearish candle نامیده می‌شود و زمانی که قیمت باز شدن سهام بیشتر از قیمت بسته شدن آن باشد، یعنی در واقع در آن بازه زمانی قیمت افت داشته باشد، نمودار شمعی اصطلاحاً bullish candle نامیده می شود. دو نمودار شمعی bullish و bearish به صورت دو رنگ مختلف یا توپر و توخالی بودن از هم متمایز می‌شوند.

شمع در نمودار شمعی

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مقدماتی


خطوط حمایت و مقاومت ابزار های خوبی در تحلیل تکنیکال مقدماتی هستند که در نمودار قیمت سهام رسم می شوند و عبور قیمت از این خطوط به آسانی صورت نمی گیرد، یعنی در برابر عبور قیمت از این خطوط دشواری وجود دارد، برای مثال اگر خط حمایتی تشخیص داده شد، معمولاً قیمت از این خط حمایت کمتر نخواهد شد و اگر خط مقاومت ای را تشخیص دادیم بالاتر رفتن قیمت از این خط به سختی صورت خواهد گرفت.


در تحلیل تکنیکال روش های مختلفی برای ترسیم خطوط مقاومت و حمایت وجود دارد. به عنوان مثال یکی از این روش‌ها در نظر گرفتن نقاطی در نمودار قیمت است که تعداد زیادی از افراد در آن نقاط وارد معامله شده اند، یعنی تعداد زیادی معامله صورت می گیرد. خطی که از اتصال این نقاط حاصل می شود، می تواند نوعی خط مقاومت باشد و نشانگر این است که قیمت از این بالاتر نخواهد رفت.

تبدیل خطوط مقاومت و حمایت به یکدیگر


زمانی که یکی از خطوط مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته می‌شود، یعنی قیمت به مقدار زیادی از آن فاصله می گیرد، اگر خط مقاومت باشد به خط حمایت و در صورتی که خط حمایت باشد، به خط مقاومت تبدیل خواهد شد.
میزان قدرت و اعتبار خطوط حمایت و مقاومت معمولاً با سه عامل کلی رابطه مستقیم دارد: طول مدت زمانی که قیمت در آن منطقه باقی می ماند، حجم معاملاتی که در این خطوط صورت می‌گیرد و تعداد دفعاتی که قیمت به این خطوط برخورد می‌کند ولی از آن عبور نمی‌کند و بازگشت می‌نمایند.

تبدیل خطوط حمایت و مقاومت به یکدیگر

کاربرد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال مقدماتی


یک ابزار دیگر در تحلیل تکنیکال مقدماتی وجود دارد که Gap یا شکاف قیمتی نامیده می شود. اگر ما نمودارهای شمعی روزانه را بررسی کنیم، عموماً قیمت بسته شدن سهام در یک روز برابر است با قیمت باز شدن سهام در روز بعدی. در صورتی که این قاعده شکسته شود گفته می شود که یک شکاف قیمتی به وجود آمده است.

انواع الگو ها در تحلیل تکنیکال مقدماتی

الگوهای برگشتی
ابزاری دیگر در تحلیل تکنیکال الگوهای برگشتی هستند که الگوهایی اند که پدیدار شدن آنها در نمودار قیمت سهام نشان دهنده تغییر روند جاری به روندی دیگر است. الگوی سر و شانه، الگوی دو قلو و سه قلو، الگوی بازگشتی W و الگوهای نعلبکی و اسپایک ها از انواع الگوهای بازگشتی هستند.

الگوی سر و شانه

الگوهای ادامه دهنده


یک نوع دیگر از الگو در تحلیل تکنیکال الگوهای ادامه دهنده اند که الگوهایی هستند که با پدیدار شدن خود ادامه روند موجود را پیش بینی می کنند و در واقع تاییدی هستند برای روند جاری. الگوهای مثلث متقارن، مثلث افزایشی و کاهشی، مثلث پهن شونده، پرچم ها و سر و شانه ادامه دهنده از انواع الگوهای ادامه دهنده می باشند.

استفاده تحلیل تکنیکال مقدماتی از حجم معاملات


یکی از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد حجم معاملات است. حجم معاملات با قیمت سهام رابطه مستقیم دارد. یعنی همزمان با افزایش یا کاهش نکات کلیدی نمودار میله‌ای قیمت حجم معاملات هم افزایش یا کاهش می‌یابد. در صورتیکه این رابطه مستقیم بر هم بخورد و نوع واگرایی میان حجم معاملات و قیمت به وجود بیاید، می تواند نشان دهنده تضعیف روند جاری و تغییر آن در آینده نزدیک باشد.

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال مقدماتی


یک ابزار دیگر در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال انواع میانگین های متحرک هستند. شما میتوانید با برنامه های تحلیل بازار سرمایه مثل متاتریدر به انواع میانگین های متحرک مثل میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی دسترسی داشته باشید. هر کدام از این میانگین ها با فرمول خاصی به دست می آیند. استفاده از این ابزار دارای مزیت های بسیاری است که چند مورد از آنها را در ادامه ذکر می کنیم:


حذف نوسانات جزئی و ارائه دید بهتری نسبت به روند جاری، پیش‌بینی جهت حرکت سهام، واقع گرایانه تر بودن میانگین های متحرک نسبت به خود قیمت ها و نیز میانگین های متحرک بزرگ مقیاس مثلاً در ۱۰۰ روزه می توانند روند کلی بازار را به‌خوبی تعیین کنند. به این صورت که اگر خط میانگین متحرک بزرگ مقیاس بالاتر از نمودار قیمت‌ها باشد نشان دهنده روند نزولی و پایین تر بودن آن نسبت به قیمت ها نشان دهنده روند صعودی و زمانی که حول و حوش نمودار قیمت‌ها باشد، روند خنثی را نشان می دهد.

استراتژی خرید با استفاده از میانگین متحرک مراحل نمودار قیمت سهام


ابتدا باید توجه کنیم که زمانی که میانگین متحرک شیب به خصوصی نداشته باشد روند خنثی است و در روند خنثی انجام معامله به سود مناسب منجر نخواهد شد. سپس ابتدا با استفاده از میانگین متحرک بزرگ مقیاس روند کلی را تعیین می نکات کلیدی نمودار میله‌ای کنیم (با توجه به سیاست معامله ذکر شده در ابتدای مطلب) بعد از یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر (متناسب با درجه احتیاط و دقت مورد نظر) استفاده میکنیم. هر زمان که نمودار قیمت به قیمت متحرک برخورد کند و به سمت بالا برود می توانیم تا زمان تشکیل یک شمع در نمودار شمعی صبر کنیم و بعد از آن وارد معامله خرید سهام شویم و منتظر کسب سود مناسب از این معامله باشیم.

نکات کلیدی و مهم برای سرمایه گذاران کوتاه مدت بورس

در ادامه مجموعه کاملی از آموزش های تحلیل تکنیکال مقدماتی را به زبان ساده و روان برای شما تهیه کردیم. فراگیری اصول مطرح شده در این آموزش می تواند راه گشای درک بهتر شرایط موجود و در نتیجه پیش بینی دقیق تر آینده بازار و کسب سود معقول و کم خطرتر از بازار خواهد شد.

انواع روند در تحلیل تکنیکال و ترسیم خطوط روند

انواع روند در تحلیل تکنیکال

در مقالات قبلی در مورد انواع نمودارها و نحوه نمایش تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص صحبت کردیم و گفتیم که قیمت را می‌توان با نمودار میله‌ای، کندل‌ استیک و یا خطی نمایش داد. حال می‌خواهیم در مورد انواع روند در تحلیل تکنیکال و نموداری که از کنار هم قرار گرفتن این میله‌ها و کندل‌ها ایجاد می‌شود، بحث کنیم.

قیمت در بازارهای مالی به صورت مستقیم و خطی حرکت نمی‌کند و میله‌ها و کندل‌های ایجاد شده در یک روز، با روز دیگر نسبت مشخصی ندارند. بنابراین وقتی نمودار قیمت در بازه زمانی طولانی با تعداد زیادی کندل یا میله بررسی می‌شود، تغییرات قیمت به صورت زیگزاگی و موج‌های متنوع و پی‌ در پی هست. برآیند این تغییرات موجی ممکن است به صورت صعودی، نزولی و یا خنثی باشد و جهت اصلی بازار را برای تحلیلگران مشخص کند.

در این مقاله سعی داریم انواع روند در تحلیل تکنیکال را بررسی کرده و نحوه ترسیم خطوط روند و کار با آنها را آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

انواع روند در تحلیل تکنیکال

روند در واقع جهت حرکت قیمت، در بازارهای مالی را برای تحلیلگران مشخص می‌کند. روند در بازه زمانی بزرگتر از بازه زمانی نمایش نمودار، قابل بررسی است. به عنوان مثال اگر نمودار را در بازه زمانی روزانه نگاه می‌کنید، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در یک روز است. اما شما برای تشخیص روند حتما نیاز دارید که چند کندل روزانه در نمودار داشته باشید.

در این حالت می‌توانید طبق مبانی اصولی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، روند قیمت را تشخیص دهید و خطوط روند را ترسیم نمایید. انواع روند در تحلیل تکنیکال عبارت است از روند صعودی، نزولی و خنثی. در ادامه نحوه تشخیص و ترسیم هر کدام توضیح داده می‌شود.

انواع روند – روند صعودی

فرض کنید قیمت بیت‌کوین در اول فروردین 30.000 دلار و در آخر اردیبهشت 40.000 دلار می‌باشد. در این حالت در بازه زمانی دو ماهه مورد نظر قیمت بیت‌کوین صعودی بوده و به اندازه 10.000 دلار رشد کرده است. لذا روند قیمتی بیت کوین در این بازه زمانی صعودی بوده است. اما توجه کنید که این به این معنی نیست که در کل این دو ماه قیمت روند رو به رشد داشته است. به عنوان مثال ممکن است قیمت در اواخر فروردین به 35.000 دلار رسیده باشد اما 10 اردیبهشت 32.000 دلار قیمت داشته باشد.

با توجه به این مثال می‌توان روند صعودی، اولین روند از انواع روند در تحلیل تکنیکال را به این صورت تعریف کرد. اگر تغییرات قیمت در بازار به نحوی باشد که کف‌های قیمتی در طی زمان به سمت بالا حرکت کنند، در این حالت بازار، روند صعودی دارد. در صورتی که سقف‌های قیمتی تشکیل شده نیز در طی زمان به سمت بالا حرکت کنند در این حالت روند صعودی قوی خواهد بود.

ترسیم خط روند صعودی

برای ترسیم نیاز هست که نمودار قیمتی حداقل دو کف تشکیل داده‌باشد. (منظور از کف در اینجا پایین‌ترین قیمت در دره‌های ایجاد شده نمودار است.) حتما نیاز است کف دوم قیمت بالاتری نسبت به کف اول داشته باشد. در این حالت خط روند صعودی خواهد بود که این دو کف را به هم وصل می‌کند.

برای این که خط رسم‌شده به نوعی تایید نکات کلیدی نمودار میله‌ای شود و اعتبار آن بیشتر باشد، لازم است که کف بعدی نمودار به این خط رسیده و به آن واکنش دهد. بنابراین هر چقدر تعداد نقاط برخورد کف نمودارها به این خط بیشتر باشد خط روند صعودی اعتبار بیشتری خواهد داشت.

بسیاری از تحلیلگران انتهای سایه کندل‌ها را برای رسم این خط در نظر می‌گیرند. در مقابل عده‌ای دیگر بدنه‌ کندل‌ها را برای رسم انتخاب می‌کنند. در نمایش کندل استیک قیمت‌، بدنه قسمتی است که قیمت شروع و قیمت پایانی در بازه زمانی مورد نظر را مشخص می‌کند. سایه‌ها، خطوط عمودی متصل به بدنه هستند که سایه بالا، بالاترین قیمت و سایه پایین، پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی را نشان می‌دهد.

در حالت کلی بهتر است که از سایه‌ها برای ترسیم این خطوط استفاده شود چرا که سایه‌ها در نتیجه معامله معامله‌گران در بازار نکات کلیدی نمودار میله‌ای ایجاد می‌شوند لذا روی آینده قیمت تاثیر دارند. اما در مواقعی که در نظر گرفتن بدنه کندل‌ها به جای سایه باعث ایجاد خط روند بهتری با تعداد نقاط برخورد بیشتری شود، در این حالت می‌توان از سایه‌ها صرف نظر کرد.

خط روند صعودی

نمودار بالا یک روند صعودی و خط روند صعودی را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید خط روند صعودی از سایه کندل‌ها پس از تشکیل کف دوم رسم شده‌است. قیمت پس از ایجاد سقف دوبار دیگر به این خط برخورد کرده و دوباره روند صعودی خود را ادامه داده‌است. این تعداد برخورد معتبر بودن خط روند رسم شده را نشان می‌دهد.

انواع روند – روند نزولی

حال فرض کنید قیمت اتریوم در اوایل فروردین 3.000 دلار بوده است و در اواخر اردیبهشت این قیمت به 2.000 دلار رسیده است. بنابراین در این دو ماه به طور کلی می‌توان گفت قیمت نزول کرده و به اندازه 1.000 دلار کاهش داشته است. این کاهش قیمت در این مدت نشانگر روند نزولی قیمت در این مدت است. اگرچه ممکن است قیمت در این بین افت و خیزها و یا به عبارت نموداری کف‌ها و قله‌هایی ساخته باشد.

قله‌ها نقاطی در نمودار هستند که اگر از آنها به سمت راست یا چپ حرکت کنیم قیمت کاهش می‌یابد. به عبارتی قله‌ها ماکزیمم قیمت محلی هستند. کف‌ها نقاطی در نمودار هستند که اگر از آنها به سمت راست یا چپ حرکت کنیم قیمت افزایش می‌یابد. بنابراین کف‌ها نشان‌دهنده مینیم قیمت محلی هستند.

با توجه به مثال ذکر شده می‌توان گفت روند نزولی که دومین روند از انواع روند در تحلیل تکنیکال است، روندی است که در آن قیمت در طی بازه زمانی کاهش می‌یابد به نحوی که سقف‌های قیمتی رفته رفته ارتفاع کمتری نسبت به قله‌های قبلی ایجاد می‌کنند. در صورتی که کف‌های قیمتی نیز در طی روند نزول قیمت‌های پایین‌تری تجربه کنند روند نزولی قوی‌تر خواهد بود.

ترسیم خط روند نزولی

برای ترسیم خط روند نزولی نیاز است که دو سقف قیمتی که سقف قیمتی دوم قیمت پایین‌تری نسبت به سقف اول دارد ایجاد شده باشد. در این حالت خطی که دو سقف را به هم وصل می‌کند خط روند نزولی است. برای اینکه خط روند نزولی اعتبار بیشتری پیدا کند حتما نیاز است که سقف بعدی قیمتی در روند نزولی به این خط واکنش نشان داده و دوباره قیمت کاهش یابد.

ترسیم خط روند نزولی نیز همانند خط روند صعودی، بهتر است که از سایه‌ها باشد و فقط در صورتی که ترسیم از بدنه‌ها باعث اعتبار بیشتر خط روند شد، در این حالت می‌توان سایه‌ها را نادیده گرفت.

خط روند نزولی

نمودار بالا یک روند نزولی را نشان می‌دهد که پس از تشکیل سقف دوم با قیمت پایین‌تر از سقف اول رسم شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت پس از مدتی کاهش دوباره روند صعودی داشته اما با رسیدن به خط روند نزولی به آن واکنش نشان داده و دوباره روند نزولی گرفته است. این موضوع نشان‌دهنده اعتبار بالای خط روند رسم شده است.

انواع روند – روند خنثی یا Side

روند سومی که از انواع روند در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می‌گیرد، روند خنثی یا ساید است. در روند خنثی بر خلاف روندهای صعودی و نزولی تغیرات قیمت منجر به سقف‌های یا کف‌های بالاتر و یا پایین‌تر نمی‌شود بلکه کف‌ها تقریبا در یک سطح و سقف‌ها نیز در یک سطح قرار دارند و معمولا اختلاف این دو سطح باهم برابر نیست. در این حالت ما یک خط روند نداریم بلکه دو خط در سقف و کف‌ها داریم که قیمت بین این دو خط نوسان می‌کند.

روند خنثی

نمودار بالا یک روند خنثی یا ساید را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید سقف‌ها و کف‌های تشکیل شده تقریبا با هم ارتفاع برابری دارند و اختلاف بین سقف‌ها و کف‌ها مقدار قابل توجهی نیست.

نکات مهم انواع روند در تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران

در مورد انواع روند در تحلیل تکنیکال نکات مهمی وجود دارد که بدون توجه به آنها امکان موفقیت در تحلیلگری وجود ندارد. در این بخش ما سعی می‌کنیم به طور کامل این نکات را به شما عرضه کنیم اما لازم است شما نیز با دقت و حوصله نکات گفته شده را مطالعه کنید تا ملکه ذهنتان شود.

روند بهترین دوست معامله‌گران است

تشخیص انواع روند در تحلیل تکنیکال و ترسیم خطوط روند پایه‌ی بسیاری از تحلیل‌ها و سیستم‌های معاملاتی است. تحلیلگران معمولا پیش از هر کاری در نمودار به این کار می‌پردازند. روند بهترین دوست معامله‌گران است و اکثر افراد با تجربه در بازارهای مالی این نکته را در تمامی تحلیل‌ها و معاملات خود رعایت می‌کنند. معامله بر خلاف روند، معمولا جزو فعالیت‌های پرریسک در بازارهای مالی تقسیم‌بندی می‌شود و به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود معامله‌ای بر خلاف روند بازار انجام شود.

قیمت به انواع روند احترام می‌گذارد

خطوط روند معتبر معمولا خطوطی هستند که قیمت به آنها احترام می‌گذارد. بنابراین تا زمانی که نشانه‌ی مهمی از تغییر روند دیده نشده است فرض بر ادامه روند فعلی است. با تشخیص درست روند می‌‌توان در نقاطی که قیمت به خط روند نزدیک شده است آماده ورود به معامله شد. برخورد سوم معمولا بهترین نقطه برای ورود به معاملات است. نقاط برخورد بعدی هم با بررسی شرایط هر کدام نقطه‌ی مناسبی برای ورود به معامله هستند.

قیمت پایانی، بهترین قیمت برای تشخیص انواع روند

برای ترسیم خطوط روند بهترین قیمت، قیمت پایانی است و اکثر تحلیلگران از این قیمت برای رسم استفاده می‌کنند. در صورت عدم دسترسی به این قیمت می‌توان از قیمت باز شدن کندل‌ها (قیمتی که در اولین معامله آن روز ثبت می‌شود) استفاده کرد. در این صورت معمولا خط روند از وسط کندل‌ها عبور می‌کند.

خطوط روند به همدیگر تبدیل می‌شوند

خط روندها معمولا به همدیگر تبدیل می‌شوند. به این معنی که وقتی روند نزولی شکسته می‌شود همان خط روند نزولی برای قیمت به عنوان حمایت عمل می‌کند. در این حالت، قیمت در روند جدید ایجاد شده نیز می‌تواند به این خط واکنش نشان دهد.

انواع روند در تایم فریم‌های مختلف متفاوتند

روند در تایم فریم‌های مختلف باهم متفاوت است. انواع روند در تحلیل تکنیکال شامل روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی را می‌توانیم درتایم فریم‌های مختلف مشاهده کنیم. به عنوان نمونه خط روندی که در تایم فریم ماهانه رسم می‌شود ممکن است صعودی باشد اما در تایم فریم هفتگی قیمت روند نزولی و اصلاحی داشته باشد. هر چقدر تایم فریم مورد استفاده بلند مدتی باشد، اعتبار خط روند نیز بیشتر است.

معمولا تحلیلگران خط روندها را به صورت چند زمانی ترسیم می‌کنند. به این معنی که در تایم فریم‌های مختلف مثل ماهانه، هفتگی، روزانه و … خطوط روند را ترسیم می‌کنند. نوسانگیرها معمولا از تایم های کوچکتر چند ساعته تا چند دقیقه برای ترسیم خط روند استفاده می‌کنند. آنها با استفاده از خطوط رسم شده،آنی وارد معامله شده با کسب سود از آن خارج می‌شوند.

اگر خط روند ترسیم شده برای مدت زمان بیش از یک سال باشد به آن خط روند بلند مدتی می‌گویند. خط روندی که برای حدود سه ماه رسم می‌شود خط روند میان مدتی است. به خط روندی که برای زمان کمتر از یک ماه رسم شده باشد خط روند کوتاه مدتی می‌گویند. خط روند بلند مدتی در درون خود چند خط روند میان مدتی تشکیل می‌دهد. ممکن است این خطوط در جهت روند بلند مدتی یا خلاف جهت آن باشد. معامله‌گران بسته به شخصیت معامله‌گری خود می‌توانند با استفاده از این خطوط وارد معامله شوند.

خط روند، خط قرمز معامله‌گران است

خط روند، خط قرمز معامله‌گران است به این معنی که عبور قیمت از آن برای معامله‌گران بسیار مهم است. در این حالت معامله‌گران معمولا معامله باز نمی‌کنند. آنها منتظرند تا با دیدن نشانه‌های بیشتر، تغییر شرایط و روند را بررسی کنند. در صورت اطمینان از تغییر روند وارد معامله شوند. برای شکست خط روند حتما نیاز است که حجم بالایی از معامله در آن قسمت انجام شده باشد. اگر قیمت با کندل قدرتمندی از خط رد شد، تاییدیه صادر شده است.

معامله در روندهای خنثی

در روندهای خنثی معمولا معامله‌گران در سقف‌ها وارد موقعیت فروش و در کف‌ها وارد موقعیت خرید می‌شوند. اگرچه توصیه این است که در روندهای خنثی به کل وارد معامله نشد. این مساله در تایم های کوتاه اهمییت بیشتری دارد. باید صبر کنید تا اینکه قیمت یک روند صعودی یا نزولی به خود بگیرد و بعد وارد معامله شوید. بنابراین معامله نکات کلیدی نمودار میله‌ای در انواع روندها باهم متفاوت است و حتما باید به این نکته توجه شود.

جمع‌بندی

در این مقاله انواع روند در تحلیل تکنیکال و نحوه رسم و استفاده از آنها تشریح شد. این مبحث پایه‌ بسیاری از تحلیل‌های پیشرفته است و اکثر تحلیلگران از آن در سایر روش‌های تحلیلی خود استفاده می‌کنند. بنابراین توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله می‌تواند کمک شایانی به شما در مسیر تحلیل‌گری کند.

نکات کلیدی نمودار میله‌ای

مشاهده سایر اصطلاحات واژه‌نامه بورسینس

نمودار خطی (به انگلیسی Li e G aph) نموداری است که از خطوط برای اتصال نقاط مجزای داده استفاده می‌کند. این نقاط نشان‌دهنده مقادیر در یک بازه زمانی مشخص هستند.

نمودارهای خطی از نقاط داده که بصورت مستقیم به هم متصل شده‌اند تشکیل می‌شود تا به ایجاد یک تصویر از اطلاعات کمک کند. این نمودار که در بسیاری از حوزه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند در به تصویر کشیدن تغییرات در طول یک بازه زمانی مفید واقع شود.

درک بهتر نمودارهای خطی

در حوزه مالی، نمودارهای خطی معمولا جهت نمایش بصری مقادیر در یک بازه زمانی به کار برده می‌شود. این نمودارها اغلب برای نمایش تغییرات قیمت اوراق بهادار، درآمد شرکت، و تاریخچه شاخص‌های اصلی سهام به کار گرفته می‌شوند.

این نمودارها همچنین برای مقایسه سهام مختلف با هم مفید هستند.

در سرمایه گذاری، خصوصا در زمینه تحلیل تکنیکال، نمودارهای خطی اطلاعات بسیار خوبی در اختیار کاربر می‌گذارند تا بتواند روندها را به وضوح ببیند و تحلیل بهتری داشته باشد.

با وجود داشتن مزایای بسیار، این نمودارها محدودیت‌هایی نیز دارند.

به عنوان مثال، نمودارهای خطی معمولا در صورت وجود نقاط داده بسیار زیاد، وضوح و شفافیت خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این، با کم و زیاد کردن گستره نقاط داده روی محورها میزان تغییرات نیز ممکن است به لحاظ بصری تغییر پیدا کند.

رسم نمودار خطی

نمودارهای خطی از دو محور تشکیل شده‌اند: محور xها (افقی) و محور yها (عمودی) که در نمودار تحت عنوان (x,y) نشان داده می‌شوند.

هر محور نوع متفاوتی از داده را نشان می‌دهد و نقطه‌ای که این دو محور به هم می‌رسند (۰,۰) است.

محور xها محوری مستقل است که مقادیر آن به هیچ چیز اندازه‌گیری شده دیگری وابسته نیست. محور yها محوریست وابسته و مقادیر آن به مقادیر محور xها بستگی دارد.

هر محور باید بنا به داده‌ای که در طول محور اندازه گیری می‌شود و به فواصل مناسب تقسیم می‌شود (مثل روز اول، روز دوم، و…) نام‌گذاری شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام دو هفته گذشته را اندازه گیری می‌کنید، محور xها باید نشان‌دهنده زمان اندازه‌گیری شده (روزهای معاملاتی در طول بازه زمانی) و محور yها باید نشان‌دهنده قیمت سهام باشد.

هنگام استفاده از نمودارهای خطی برای دنبال کردن قیمت سهام، نقطه داده‌ای که اغلب استفاده می‌شود قیمت بسته شدن (closi g p ice) سهام است. اگر در روز اول معامله، قیمت سهام ۳۰۰ تومان باشد، نقطه داده به دست آمده (۱, ۳۰۰ تومان) است. اگر در روز دوم معامله، قیمت سهام ۳۰۲ تومان باشد، نقطه داده به دست آمده (۲, ۳۰۲ تومان) است.

هر نقطه داده توسط یک خط که تغییرات مقادیر را در طول بازه زمانی مشخص می‌کند مشخص و به نقطه دیگر متصل می‌شود.

اگر مقدار سهام به شکل روزانه افزایش یابد، شیب خط به سمت راست و بالای نمودار حرکت می‌کند. از طرف دیگر، اگر قیمت سهام به شکلی پیوسته و یکنواخت در حال کم شدن باشد، شیب خط به سمت چپ و پایین حرکت می‌کند.

نمودارهای خطی را می‌توان به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزارهایی مانند اکسل مایکروسافت که به شدت سرعت و دقت محصول نهایی را بالا می‌برند رسم کرد. همچنین در اغلب نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، این نمودار به سادگی قابل دسترس است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش چارت و تحلیل تکنیکال – قسمت سوم ویدئو

نمودار خطی (li e cha )

نمودار خطی سومین قسمت از سری مقالات آموزش چارت و تحلیل تکنیکال در فکت کوینز است. در بخش های قبلی به بررسی نمودار زمان-قیمت ، رنکو و نمودار میله ای پرداختیم. همچنین به اهمیت تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن اشاره کردیم. در این قسمت به بررسی نمودارهای خطی (li e cha ) میپردازیم.

نمودار خطی (Li e cha ) چیست؟

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است. زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد. مثلا قیمت بسته شدن (close p ice) در یک تایم فریم، یک نقطه از نمودار را برای ما می سازد. این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. این نمودارها اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز شدن را فراهم نمی­کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در نوسانات یک کوین در نظر گرفته می شود، در این نمودارها اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ،ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده شود.

مطلب مفید: آموزش چارت و تحلیل تکنیکال – قسمت اول ویدئو

مزایا و معایب نمودار خطی (Li e cha )

در زمینه تحلیل تکنیکال نمودارهای خطی اطلاعات بسیار خوبی در اختیار کاربر می‌گذارند، تا بتواند روندها را به عینه ببیند. همچنین برای تشخیص پیوتها میتواند به تحلیلگر کمک کند تا تحلیل بهتری داشته باشد. این نمودارها همچنین برای مقایسه سهام مختلف با هم مفید هستند.

مطلب مفید:آموزش چارت و تحلیل تکنیکال – قسمت دوم ویدئو

نمودار خطی در عین سادگی وضوح میتواند ایراداتی نیز داشته باشد. نمودارهای خطی معمولا در صورت وجود نقاط داده بسیار زیاد، وضوح و شفافیت خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این، با کم و زیاد کردن گستره نقاط داده روی محورها میزان تغییرات نیز ممکن است به لحاظ بصری تغییر پیدا کنند.

چکیده این آموزش

نمودارهای خطی را می توان ساده ترین مدل از یک چارت تحلیلی در نظر گرفت. به عنوان یک تحلیل گر، این نمودار فقط نکات کلیدی نمودار میله‌ای می تواند نمایی از آنچه در آن دوره اتفاق افتاده است را به شما ارائه دهد. ضعف این نمودار این است که تحلیل گر نمی تواند نوسانات قیمت در یک دوره زمانی خاص را مشاهده کند. در نمودارهای سایت adi gview میتوانید نمونه های بیشتری را ببینید.

از آخرین اخبار و تحلیل های فکت کوین زودتر از همه باخبر شوید

Δdocume .ge Eleme ById( ak_js_1 ).se A ibu e( value, ( ew Da e() ).ge Time() );

اکسل پیشرفته-Excel

اکسل پیشرفته-Excel

مباحث دوره:
جداول table
نمودار chart
pivot chart
pivot table
فرمول نویسی مطلق و نسبی
فیلتر filter
گروه بندی group
مدیریت نام ها
برخی از توابع کاربردی
لیست ها
تنظیمات فرمت
فرمت دهی شرطی CONDITIONAL FORMATTING
نکات کلیدی و مثال های کاربردی

مدرس: علی رحمتی توکل

خلاصه سوابق:
کارشناس ارشد مهندسی صنایع (گرایش مهندسی صنایع) از دانشگاه صنعتی شریف
دارای گواهی نامه "حرفه ای مدیریت پروژه" (PMP) از "موسسه مدیریت پروژه آمریکا"
مشاور مدیریت پروژه
مشاور طراحی نرم افزارهای مدیریت پروژه
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های مختلف
مدرس دوره های مدیریت پروژه با برگزاری بیش از 300 دوره و سمینار آموزشی
سابقه همکاری آموزشی با بیش از 60 سازمان، موسسه و دانشگاه


تلفن تماس: 09122333560

وب سایت: www.alirahmatitavakol.ir

نام علی رحمتی توکل ایمیل تلفن 09122333560 موقعیت تهران آدرس

برای تماس با آگهی، اسکن کنید

نمودار فروش چیست ؟ انواع ، محتوا و نکات نمودارها و گراف های فروش

نمودار فروش چیست ؟ انواع ، محتوا و نکات نمودارها و گراف های فروش

تحلیل و نمودار فروش ارئه ای بصری از داده های فروش برای یک دوره معین است. نمودار فروش / چارت فروش می تواند با استفاده از ابزارهای زیادی ایجاد شود. نمودارهای استاتیک و همچنین نمودارهای پویا وجود دارد. نمودارهای پویا تعاملی و انیمیشنی هستند و به درک کاربر کمک می کند. آنچه در این مقاله فروش خواهید خواند :

نمودار فروش به عنوان یک ابزار گرافیکی

انواع نمودار فروش

  1. تجزیه و تحلیل فروش سالانه
  2. تحلیل بودجه
  3. کل فروش به مشتری
  4. هزینه خرید مشتری
  5. عملکرد نماینده فروش
  6. چرخه فروش

3 نکته برای نمودار فروش حرفه ای

  1. طرحی زیبا و ساده
  2. محاسبات
  3. نمودار فروش و داشبورد آن را در دسترس و خاص قرار دهید

محتوای نمودار فروش

نمودار فروش به عنوان یک ابزار گرافیکی

تحلیل و نمودار های فروش / چارت فروش می تواند با استفاده از ابزارهای زیادی ایجاد شود. نمودارهای استاتیک و همچنین نمودارهای پویا وجود دارد. نمودارهای پویا تعاملی و انیمیشنی هستند. و به درک کاربر کمک می کند. این برنامه ها به ایجاد چارت فروش کمک کرده و سپس عناصر نمودار را در زمان واقعی چرخانده و یا اصلاح می کنند.

نمودار فروش به عنوان یک ابزار گرافیکی

نمودار فروش به عنوان یک ابزار گرافیکی

همچنین امکان نمایش نمودار در D -2 یا D- 3 و تبدیل نمودار از یک نوع نمودار به نوع دیگر وجود دارد. در مقابل ، نمودارهای استاتیک با استفاده از Excel ، Access یا PowerPoint قابل توسعه هستند. و محدودیت هایی برای نمایش دارند.

انواع نمودار فروش

نمودارهای فروش شامل انواع زیادی هستند. تعیین اینکه چه داده هایی را می خواهید ارائه دهید بسیار مهم است. و بر این اساس می توانید نمودار مناسب و مربوط را انتخاب کنید. در زیر چند مثال از نمودارهای فروش متداول وجود دارد :

تجزیه و تحلیل فروش سالانه

در تجزیه و تحلیل فروش سالانه ، نمای کلی فروش شرکت ارائه می شود. و عملکرد شرکت در سال گذشته به تصویر کشیده شده است. این مطالعه همچنین نشان می دهد که برای سال آینده چه اقداماتی لازم است و ماموریت و چشم انداز شرکت در هنگام تصمیم گیری در مورد اهداف و تعیین اهداف مورد توجه قرار می گیرد. همه چیز از صورتهای مالی شرکت در تجزیه و تحلیل فروش سالانه پوشش داده می شود.

مقالات بازاریابی

فایل اکسل محاسبه پورسانت فروش + ویدیوهای آموزشی مفهوم پورسانت و استفاده از فایل های اکسل

نمودار تجزیه و تحلیل فروش سالانه شامل ورودی های تیم فروش ، تیم بازاریابی و سایر بخش های ذیربط است. داشبورد را می توان با نام و تقسیم بندی مشتری به همراه منطقه و نام کارشناس فروش به فروش ماهانه تقسیم کرد.

تحلیل بودجه

داشبورد تحلیل بودجه رابطی است که توسط بسیاری از تحلیلگران مالی برای به دست آوردن چشم اندازی سریع از بودجه و پیش بینی دقیق در یک نگاه استفاده می شود. مدیر فروش می تواند نمودارها و گرافهای فروش را تحلیل کند. و همچنین می تواند با کمک تحلیل بودجه آینده را پیش بینی کند.

فروش را می توان با محصولات به استان ها و شهرهای مختلف تقسیم کرد. و خلاصه ای از بودجه واقعی و فروش در مقابل بودجه را می توان ارائه داد.

کل فروش به مشتری

فروش کل را می توان در داشبورد به همراه تفسیر و خروجی تک تک مشتریان ارائه داد. این داشبورد نشان دهنده کل فروش و مبلغی است که از مشتری به دست می آید. و به صورت دوره ای می تواند به صورت ماهانه یا سه ماهه در صورت نیاز بدست آید.

کل فروش به مشتری همچنین برای تعیین میانگین خرید هر مشتری در کسب و کار ضروری است. و سازمان می تواند خریدهای حاصل از یک مشتری خاص برای یک دوره خاص را مقایسه کرده و دلایل رشد یا کاهش در تجارت را تحلیل کند.

هزینه خرید مشتری

هزینه خرید مشتری یکی از شاخص های کلیدی عملکرد است که هر شرکتی آنرا پیگیری می کند. تحلیل مشتری می تواند به شما کمک کند تا داده های زیادی را در تجارت خود بدست آورید. انتظار می رود که هزینه خرید مشتری را تا حد ممکن پایین نگه دارد. با این وجود ، اگر ارزش طول عمر مشتری شما بالاتر از رقبا باشد . می توانید با پرداخت هزینه های خرید مشتری سهم خود در بازار را حفظ کنید.

مقالات بازاریابی

تأثیر داده ها و تکنولوژی بر بازاریابی کسب و کار شما در 2017

به عنوان مثال ، اگر وب سایتی دارید که محصولات دیجیتالی با قیمت های مختلف دارد . می توانید قیف بازاریابی و بازاریابی ایمیلی خود را برای تقویت ارزش طول عمر مشتری خود تنظیم کنید. و می توانید بیشتر در فیس بوک و گوگل هزینه کنید.

هزینه دستیابی به مشتری یک عامل اساسی است که باید با سایر شاخص های کلیدی عملکرد ارزیابی شود.

عملکرد نماینده فروش

فعالیتهای کارمندان یا فعالیتهای تجاری می تواند شاخصی برای اندازه گیری عملکرد نماینده فروش باشد. چارت فروش طراحی شده برای اندازه گیری عملکرد نماینده فروش متغیرهای مختلفی دارد و اهداف براساس آن عملکرد اندازه گیری می شود.

اگر شرکت فعالیت های دیگری را برای نماینده فروش انجام داده باشد ، آن فعالیت ها نیز در برابر عملکرد اندازه گیری می شود و ارزش تجمعی تعیین می شود. در بیشتر موارد ، رتبه یا نمره ای به عملکرد کارمندان داده می شود که در مقابل آن تصمیمات مهمی مانند افزایش ، ارزیابی ، ارتقاء و در صورت لزوم آموزش یا اخراج کارمند انجام می شود.

چرخه فروش

این نمودار فروش میزان زمان مورد نیاز مشتریان را برای طی کردن قیف فروش شما نشان می دهد. زمان به عنوان پارمتری برای زمان متوسط گرفتن سفارش تعیین می شود. هرچه چرخه فروش کوتاه تر باشد ، برای شرکت بهتر است ، بنابراین این نمای گرافیکی برای مقایسه عملکرد مدیران و نمایندگان مختلف فروش حیاتی است.

مقالات بازاریابی

تعریف استراتژی فروش و 15 نکته برای استراتژی فروش

شما باید از حفظ اندازه معاملات خود اطمینان حاصل کنید و ارزش طول عمر مشتریان آینده تان را ردیابی کنید. ممکن است متوجه شوید که برخی از مدیران فروش نسبت به سایر مدیران مدت طولانی برای عقد قرارداد فروش را به خود اختصاص داده اند. چارت رشد فروش یک نمودار مهم در فروش سازمان است که به دستیابی به وضوح بیشتر در سفارشات و مشتریان خاص کمک می کند.

3 نکته برای نمودار فروش حرفه ای

تعریف نمودار فروش

تعریف نمودار فروش

هدف اصلی نمودار فروش تعیین وضعیت فروش در سازمان است. چارت فروش می تواند یک سیستم هشدار و یک گزارش اساسی را برای سازمان فراهم کند که در آن می توان بسیاری از تصمیمات مهم را اتخاذ کرد. به همین دلیل ایجاد چارت فروش در سازمان کاری حرفه ای و بی اندازه مهم است.

در زیر چند نکته برای تهیه و آماده کردن نمودار فروش حرفه ای وجود دارد:

طرحی زیبا و ساده نمودار فروش

در ارائه نمودارهای فروش هدف به نمایش گذاشتن نمودار مجموعه ای از اطلاعات وسیع است. استفاده بیش از حد از رنگ ها در نمودارها و گرافهای فروش می تواند برای شخصی که سعی در درک نمودار فروش دارد ، گیج کننده باشد. رنگها همچنین می توانند برای داده های موجود در نمودار فروش نگران کننده باشند و درک آن می تواند چالش برانگیز باشد.

استفاده از فیلترهای مناسب در نمودار ضروری است تا داده های مربوطه نشان داده شود. و داده های غیر مرتبط نیز از نمودار فروش خارج شوند. یک پیشنهاد مفید این است که نمودار فروش را در گوشه بالا سمت چپ داشبورد تحلیل نگه دارید.

استفاده از رنگهای روشن به جای رنگهای تیره برای جلسات فروش نیز مناسب باشد. رسم بیش از حد بسیاری از خطوط و درج داده های بیش از حد در یک نمودار واحد همچنین می تواند نه تنها برای طراح نمودار بلکه برای مدیری که در تلاش برای درک آن است بسیار دشوار باشد. به جای آن ، پیشنهاد می شود در صورت لزوم از نمودارهای چند گانه استفاده شود تا داده ها به درستی به تصویر کشیده شود.

محاسبات

استفاده از محاسبات مناسب می تواند برای همه مفید و صرفه جویی در وقت باشد. اعضای تیم می توانند از محاسبه بهره مند شوند زیرا نیازی به نگرانی از تعداد بیش از حد اعداد برای بررسی میزان رشد ماهانه ندارند. محاسبات همچنین زمانی مفید است که فقط باید یک منطقه خاص یا بخش خاصی از چارت فروش را محاسبه کنند.

به عنوان مثال ، در یک نمودار فروش مشتری ، که معاملات مشتری را سالانه یا ماهانه به تصویر می کشد . اگر کسی بخواهد درصد فروش اختصاص داده شده توسط مشتری را برای یک دوره خاص محاسبه کند ، محاسبات می توانند بسیار راه گشا باشند. انتظار می رود برای ارائه گزارش فروش کلیه مقادیر مهم ممکن در نمودار فروش از قبل محاسبه شده باشد تا درک بهتری از فروش داشته باشیم.

نمودار فروش و داشبورد آن را در دسترس و خاص قرار دهید

چارت فروش باید توسط همه افراد سازمان بویژه تصمیم گیرندگان و مدیریت در دسترس باشد. اگرچه ممکن است آنها به کل داده ها و ارزیابی مشتری مداری نیاز نداشته باشند. اما باید دیدگاه جامعی از وضعیت فروش در سازمان را بدانند.

محتوای نمودار فروش

در حالی که روش های مختلفی برای ارائه نمودار فروش وجود دارد که اکثر آنها در بالا توضیح داده شده است . گزینه های ساده تری نیز وجود دارد که برای به تصویر کشیدن داده ها در نمودار فروش از جمله نمودارهای میله ای یا نمودار های دایره ای که بسیار استفاده می شوند . کسب و کارهای کوچک که حداقل داده برای نمایش دارند از این روشها استفاده می کنند.

این اطلاعات از فروش را می توان با کمک این نمودارهای ساده به مدیریت ارائه داد – هیستوگرام یکی دیگر از روشهای ارائه فروش است. نمودار خطی یا نمودار روند برای تعیین حجم فروش و دستیابی به مشتریان جدید است. و از از نمودار پراکنش scatterplot نیز می توان برای تعیین ارتباط بین دو متغیر مانند تعداد فروشندگان و حجم فروش استفاده کرد.

بیشتر اوقات ، طراحی نمودار فروش بستگی به محتوا و اطلاعاتی دارد که باید منتقل شود. به عنوان مثال ، نمودار فروش می تواند فعالیت های فروش را در بر داشته باشد . و مشخصات و ویژگی های فروشنده در هر منطقه فروش را شامل گردد. و این داده ها باید شامل درآمد فروش هر شخص و حجم فروش وی باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.