درک جفت های عمده


ویلیام اکهارت:
«به این فکر نکنید که بازار قرار است چه کاری انجام دهد. شما مطلقاً هیچ کنترلی روی آن ندارید. به این فکر کنید که در صورت رسیدن به آن چه خواهید کرد. به ویژه، شما نباید هیچ زمانی را صرف فکر کردن در مورد آن سناریوهای تخیلی کنید که در آن بازار مسیر شما را پیش می‌برد، زیرا در آن شرایط، آینده روشنی دیگر برای شما وجود ندارد. در عوض روی چیزهایی تمرکز کنید که کمتر می‌خواهید اتفاق بیفتند و روی اینکه چه پاسخی خواهید داشت.»

ژنتیک فراگیری یا آموختن زبان«بخش ۱»

سخنان مترجم:
مدت هاست که در مورد « ژن زبان » مطاله میکنم، من در این مدت تنها یک مقاله تحقیقاتی شهلا شریفی را که استاد زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد است، در گوگل دریافت نمودم. در این مقاله ضمن تاریخچه ای ژن زبان (Foxp2)، روی مطالعات و کارکردگی های تیم تحقیقاتی که این ژن را در خانواده های معلول مورد بررسی قرار داد اند، بحث صورت گرفته است. به دلیل اینکه موضوع شناسایی ژن زبان برایم خیلی جالب و حایز اهمیت بود، خواستم این مقاله تحقیقاتی را از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه نمایم، تا بتوانم با این تلاش کم رنگ خود دریچه ای کوچکی را برای محققان زبانشناسی بازگشایی نمایم. این مقاله حدود 25 صفحه میباشد، به همین دلیل ناگزیزم آنرا به چندین بخش تقسیم نموده به نشر بسپارم.
مقدمه
فراگیری زبان در اوایل کودکی به طرز قابل ملاحظه ای قوی است. حتی در موارد اختلالات عصبی شدید، توانایی کودک در درک و استفاده از زبان اغلب تا حدی حفظ می شود. چنین یافته هایی انگیزه انسان برای برقراری ارتباط را نشان می دهد و این ایده را که زبان ذاتی است (پینکر، 1994) را پشتیبانی می کند. در زبان ‌شناسی، فلسفه، روان‌شناسی و ژنتیک بحث ‌های قابل ‌توجهی در مورد اینکه آیا فراگیری زبان ذاتی است یا آموزش داده شده، ترکیبی از هر دو، یا شاید تعادلی که در نقاط مختلف رشد کودک تغییر می‌کند، وجود داشته است.
این فصل بر درک کنونی نقش ژنتیک در زبان متمرکز خواهد شد. هنگامی که به نقش ژنتیک در فراگیری زبان فکر می کنیم، مهم است که آن را در چارچوبی از سایر تأثیرات خارجی که در جای دیگر این کتاب مورد بحث قرار گرفته است، در نظر بگیریم.
میزان موروثی بودن توانایی زبانی یا ارثی بودن آن به خوبی در زمینه های ذیل تثبیت و بررسی شده است (بری، یاسین، و بیشاپ، 2007؛ بیشاپ، آدامز، و نوربری، 2006؛ استرومسوولد، 1998).
عوامل ژنتیکی نقش کلیدی در توانایی فرد برای کسب موفقیت و استفاده از زبان را بازی می کنند. معمولاً بسیاری از عوامل ژنتیکی در این زمینه دخیل هستند که با یکدیگر و هم با عوامل محیطی به شکل پیچیده ای در تعامل هستند. در این فصل، چگونگی کمک ژنتیک به زبان و اینکه چگونه تکنیک‌ های ژنتیکی جدید می ‌توانند به پایه‌ های مولکولی فراگیری زبان نفوذ کنند، بررسی خواهیم کرد. همچنین در مورد محدودیت‌ های مطالعات ژنتیکی، آنچه که آنها نمی ‌توانند به ما بگویند و اینکه چگونه با درک کنونی ما مطابقت دارد، بحث خواهیم کرد.
ژن ها به صورت مجزا عمل نمی کنند و واضح است که عوامل محیطی نیز نقش مهمی در فراگیری زبان دارند. به عنوان مثال، سطح تحصیلات مادر و با توجه به موقعیت اجتماعی-اقتصادی مادر، با توانایی های تحصیلی و زبانی فرزندان مرتبط است. (ریلی و همکاران، 2010).داستان مشابهی در معیارهای شناخت عمومی دیده می شود که وضعیت اجتماعی-اقتصادی مادر با ضریب هوشی (IQ) کودک مرتبط است (هانسکام و همکاران، 2012). ما برخی از یافته‌ های کلیدی مطالعات محیطی ژن x را مورد بحث قرار می‌دهیم و با در نظر گرفتن برخی از محدودیت ‌های این نوع طراحی مطالعه، تصویری از درک کنونی در این زمینه ارائه می‌کنیم.
تفکیک روابط بین زبان و سایر جنبه‌های شناختی نیز به همان اندازه دشوار است، همانطوری که ویگوتسکی خاطرنشان کرده است: ” کلمه ای که از اندیشه خالی است، یک چیز مرده محسوب میشود و فکری که در کلمات مجسم نشده است، مثل سایه باقی می ماند” (ویگوتسکی، 2012).
توانایی زبانی ارتباط قوی با توانایی شناختی تعمیم یافته را نشان می دهد: یک کودک با عملکرد بالا به طور کلی زبان پیشرفته تری را در سنین پایین تر توسعه می دهد و برعکس، کودکی که از نظر شناختی عقب افتاده باشد به احتمال زیاد برای رسیدن به نقاط عطف زبان تلاش می کند. توانایی زبان همچنین به شدت با سایر حوزه های رشدی مانند خواندن مرتبط است که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و بر یکدیگر تأثیر گذار هستند. به این ترتیب، این حوزه های مرتبط باید به عنوان بخشی از یک طیف در نظر گرفته شوند، نه به عنوان فنوتیپ های مستقل.
از نظر مطالعه علمی، این می تواند به شدت چالش برانگیز باشد. در سطح فیزیولوژیکی، زبان و گفتار قوه‌ های جداگانه ‌ای هستند (بازنمایی ذهنی و تحقق آن بازنمایی، بر این اساس). با وجود اینکه، این دو ویژگی به‌ طور پیچیده ‌ای در هم تنیده یا بافته شده ‌اند و تفکیک آن در سطح رفتاری دشوار است. به همین دلیل، ما انتخاب کرده ‌ایم که از «زبان» به‌ عنوان یک اصطلاح جامع که هر دو را در بر می ‌گیرد، استفاده کنیم.
در این فصل به بررسی میدان بازی فعلی در ژنتیک فراگیری یا آموزش زبان می پردازیم. ما با بحث در مورد وراثت پذیری زبان و نقش مطالعات خانواده و دوقلوها یا هم شکمان در درک زبان شروع می کنیم. ما در ادامه میکانیزم های وراثتی را که در رشد زبان دخیل هستند، بررسی می ‌کنیم. در نهایت، با در نظر گرفتن اینکه چگونه رویکرد های توالی ‌یابی DNA مدرن در زمینه ژنتیک زبان انقلابی ایجاد می‌کنند، چشم انتظار هستیم.

وراثت پذیری زبان:
مطالعات زیادی وجود دارد که از جفت های دوقلو یا هم شکمان برای ارزیابی اهمیت نسبی ژنتیک در توانایی زبانی استفاده می کنند. این مطالعات به مقایسه صفات خاص بین تک تخمکی (یا یکسان) دوقلوهای، که کل توالی DNAخود را به اشتراک می گذارند، و دوقلوهای دو تخمکی (یا غیر همسان) که به طور متوسط نیمی از DNA جداکننده خود را به اشتراک می گذارند. به معنی که سطح مشابهی با خواهر و برادرهای معمولی دارند. مطالعات وراثت ‌پذیری به تنوع یک صفت بین و درون جفت‌ های دوقلو نگاه می‌ کنند. آنها نسبت تنوع در یک صفت مشخص را که می‌ تواند با عوامل ژنتیکی توضیح داده شود، تخمین می ‌زنند. تخمین های وراثت پذیری از 0.0 برای یک صفت کاملاً محیطی تا 1.0 برای صفتی که کاملاً ژنتیکی است، متغیر میباشد.
اثرات زیست محیطی اغلب برای هر فرد خاص منحصر به فرد است. به عنوان مثال: ضربه زدن به سر در کودکی یا بیمار شدن از یک ویروس. این بدین معناست که پیش‌بینی روابط بین عوامل محیطی و پیامدها دشوار است، مگر اینکه ما تاریخچه بسیار دقیقی در مورد افراد زیادی داشته باشیم. بنا بر این، از آنجایی که دو قلوها یا هم شکمان با هم به دنیا می آیند و بزرگ می شوند، می توانیم فرض کنیم (به درستی یا نادرست) آنها دارای سطح بالاتری از عوامل محیطی مشترک، مانند: تعداد کتابها در خانه، تعداد روزهای تحصیل، وضعیت اجتماعی و اقتصادی درک جفت های عمده والدین که نسبت به دو نفر از جمعیت عمومی هستند یا حتی دو عضو از یک خانواده.
این فرض میکانیزم قدرتمندی را ارائه می ‌کند که به وسیله آن می ‌توانیم اهمیت تأثیرات محیطی مشترک بر یک ویژگی را تخمین بزنیم. اگر یک محیط مشخص بین دوقلوها یا هم شکمان مشترک باشد و اگر این محیط مستقیماً بر یک نتیجه تأثیر بگذارد، هر جفت دوقلو معین باید شبیه به یکدیگر باشد. نسبت به سایر اعضای جامعه مورد مطالعه از نظر این پیامد. این موضوع برای همه جفت های دوقلو، صرف نظر از یکسان یا غیر همسان بودن آنها صدق میکند. به همین ترتیب، با در نظر گرفتن شباهت های بین جفت های دوقلو، می توان اهمیت نسبی اثرات ژنتیکی را تخمین زد. دوقلو های همسان تمام توالی DNA جدا کننده خود را به اشتراک می گذارند. بنابراین، اگر عوامل ژنتیکی بر یک نتیجه مشخص تأثیر بگذارند، دوقلو های همسان باید از نظر نتیجه مشابه یکدیگر باشند. با این حال، این اصل در مورد دوقلو های غیر همسان که به طور متوسط تنها نیمی از توالی DNA خود را به اشتراک می گذارند صدق نمی کند.
با توجه به اینکه محیط مشترک و تأثیرات ژنتیکی الگو های متفاوتی از همبستگی بین و درون جفت‌ های دوقلو را نشان می ‌دهد، می ‌توانیم از این الگو های تنوع برای بر آورد اهمیت نسبی هر یک از این عوامل استفاده کنیم. اگر یک ویژگی صرفاً ژنتیکی باشد، دوقلو های تک تخمکی همیشه نتیجه یکسانی خواهند داشت و دوقلو های دو تخمکی در نیمی از موارد نتیجه یکسانی خواهند داشت. اگر یک صفت درک جفت های عمده یا ویژگی صرفاً به محیط مشترک مربوط باشد، هر دو دوقلو های تک تخمکی و دو تخمکی همیشه نتیجه یکسانی با جفت‌های دوقلوی خود خواهند داشت.
اگر یک ویژگی صرفاً به دلیل محیط منحصر به فرد باشد، یک الگوی تصادفی بین نوع دوقلو و نتیجه وجود خواهد داشت و به طور متوسط، هر دو نوع جفت دوقلو تقریباً نیمی از مواقع نتیجه یکسانی خواهند داشت. در واقعیت، هیچ ویژگی را نمی توان به وضوح در یکی از این سه جعبه مشخص کرد، اما با نگاه کردن به الگو های تنوع در یک صفت، می ‌توانیم اهمیت ژنتیک و محیط را تخمین بزنیم. یک مزیت عمده برای انجام مطالعات از این نوع این است که این روش ‌ها لزوماً نیازی به نگاه واقعی به اطلاعات ژنتیکی برای تخمین وراثت ‌پذیری ندارند و می‌توان آن ‌ها را بر روی مجموعه داده‌ های مطالعات طولی وسیع انجام داد.

یک یافته مهم در ژنتیک رفتاری این است که وراثت پذیری هوش در طول زندگی به طور پیوسته افزایش می یابد. در دوران شیر خوارگی، تأثیرات ژنتیکی حدود 20 درصد از تغییرات هوش را تشکیل می ‌دهند. در بزرگسالی، حدود 60٪ از تغییرات را تشکیل می دهند. تصور می ‌شود که این به اصطلاح «اثر ویلسون» منعکس ‌کننده یک روش «تقویت ژنتیکی» است که در آن کودکان محیط‌های متفاوتی را انتخاب می ‌کنند که تمایلات ژنتیکی آن‌ ها را در طول عمر ترکیب می‌کند. (Plomin & Deary, 2015 ).

قابل توجه است که فینکل و همکاران او در سال (1998) دریافتد که توانایی زبان به شدت و به طور پایدار در طول زندگی بزرگسالی قابل ارث است، و شاید به طور غیر منتظره ای که در این مطالعه خاص، زبان مستقل از شناخت عمومی باشد. این یافته توسط مطالعات جدیدتر پشتیبانی می شود که نشان می دهد ژن x ژن و ژنx تعاملات محیطی به طور فزاینده ای در توانایی کلامی در زندگی بعدی اهمیت پیدا می کند. (رینولدز و فینکل، 2015).
اثر ویلسون در درجه اول در نمونه های بالغ و هوش عمومی گزارش شده است. با این حال، گرایش ‌های توصیف ‌شده در مطالعاتی که به فراگیری زبان می‌پردازند، منعکس شده ‌اند. هاییو توماس، دیل و پلومین (2012) در مطالعه خود بر روی کودکان 2 تا 12 ساله دریافتند که عوامل محیطی بیشتر تفاوت های مشاهده شده در گروه های 2 تا 4 ساله را به خود اختصاص داده اند، در حالی درک جفت های عمده که وراثت پذیری در گروه های سنی 2 تا 4 و 7 تا 10 سال افزایش یافت. کار آنها نشان داد که عوامل ژنتیکی ممکن است با رشد کودک اهمیت بیشتری پیدا کنند.
توستو و همکاران او در سال (2017) این موضوع را حتی بیشتر اصلاح کردند و نشان دادند که وراثت پذیری زبان از سنین 7، 12 و 16 سالگی افزایش می یابد. آنها همچنین یک همبستگی ژنتیکی قوی بین زبان شفاهی و درک مطلب در سنین 12 و 16 سالگی و به میزان کمتری بین زبان شفاهی و روان خواندن در 7، 12 و 16 سالگی نشان دادند. این یافته‌ ها مجدداً منعکس‌کننده مطالعات شناخت هستند که در آن مشخص شد اگر چه تأثیر عوامل ژنتیکی در طول عمر افزایش می ‌یابد، این همان مجموعه‌ ای از عوامل ژنتیکی است که در طول زمان بر شناخت تأثیر می‌ گذارد.
علاوه بر این، مشخص شد که مجموعه ای از ژن های یکسان بر جنبه های مختلف هوش، از واژگان گرفته تا حافظه فضایی تا سرعت پردازش و عملکرد اجرایی، تأثیر می گذارد. این مطالعات به وضوح نشان می دهد که ژنتیک نقش مهمی در اکتساب و حفظ زبان در طول زندگی ایفا می کند، اما همچنین این تأثیرات را می توان با دوره زندگی تعدیل کرد.
آنچه که ترسیم آن چالش برانگیزتر است، نقش خاص عوامل ژنتیکی در شناخت تعمیم یافته، زبان و توانایی خواندن است. همپوشانی این حوزه‌ های رشدی یکی از بزرگ‌ ترین چالش ‌ها در ژنتیک رفتاری است.
آدامه دارد.

آموزش پرورش و نگهداری فنچ

پرورش پرندگان و تکثیر آن ها یکی از شغل هایی است درک جفت های عمده که علاقمندان زیادی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. آیا شما نیز یکی از افرادی هستید که به پرورش پرندگان زینتی علاقه مند هستید؟ پرورش فنچ نیز تا حدودی مانند پرندگان دیگر انجام می شود، اما به دلیل تفاوت هایی که در هر گونه از این پرنده های کوچک زینتی وجود دارد، بهتر است نکاتی را در رابطه با چگونگی پرورش و فروش این پرندگان زیبا بدانید. در نتیجه تا انتهای این متن با ما همراه باشید.

به طور کلی بسته به هدف از پرورش فنچ و مکان نگه داری آن ها ، پرورش فنچ ها به دو روش اصلی زیر صورت می پذیرد :

1 . پرورش فنچ به عنوان پرنده خانگی : در این روش یک جفت پرنده در یک قفس و یا حداکثر چند جفت پرنده در یک پرنده خانه در حیاط ، پاسیو یا گلخانه منزل نگه داری و پرورش می یابند .

2 . پرورش فنچ و تکثیر اقتصادی آن به عنوان یک شغل سودآور : در این روش به منظور تکثیر انبوه فنچ ، تعداد زیادی فنچ در قالب گله های مجزا به عنوان پرنده مولد در تعدادی پرنده خانه که در یک سالن مناسب تعبیه شده اند ، نگه داری می شوند .

فنچ یا سهره پرنده ای کوچک و بسیار زیباست که توجه افراد علاقمند زیادی را به خود جلب می کند. سهره ها اصالتا از جنگل ها و مناطق کوهستانی کشور استرالیا مهاجرت کرده اند و انواع و نژادهای مختلفی دارند. با توجه به این موضوع که امروزه خرید و فروش پرنده هایی مانند فنچ سود زیادی برای افرادی که جوجه کشی و تکثیر انواع پرنده های زینتی را انجام می دهند دارد، در این متن به این موضوع خواهیم پرداخت. در واقع قصد داریم روش های نگهداری و تکثیر فنچ را به صورت گله ای و در تعداد بالا بیان کرده و چگونگی سودآوری و صادرات آن را حتی از گوشه ای از منزلتان برای شما شفاف کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تکثیر این درک جفت های عمده پرنده پیشنهاد می کنیم مقاله جوجه کشی فنچ را هم مطالعه کنید.

پرورش فنچ

آموزش پرورش فنچ

پرورش فنچ به صورت گله ای

اولین قدم در پرورش فنچ این است که شما با انواع این پرندگان زیبا آشنایی داشته باشید. انواع مختلفی از این گونه سهره در کشور ما وجود دارند که از جمله آن ها می توان به فنچ راه راه، فنچ زبرا، فنچ پیشانی قرمز، فنچ بنگالی، فنچ رنگین کمانی، فنچ سینه سرخ، فنچ بلوطی و … اشاره کرد.

در مرحله بعد باید تعیین کنید که قرار است چه فضایی را برای پرورش این پرنده های زیبا استفاده کنید؟ معمولا برای پرورش گله ای این پرنده ها مکانی را مختص آن ها در نظر می گیرند و گوشه ای از محیط منزل معمولا جای مناسبی برای این کار نیست. با این حال می توان منزل را جایی به عنوان نقطه شروع این کسب و کار پر سود در نظر گرفت.

چیزی که در پرورش فنچ اهمیت بسیار بالایی دارد، روش تغذیه این فنچ هاست. فنچ ها باید وعده های غذایی مرتب، سالم و غنی داشته باشند. در غیر این صورت تخم های آن ها نیز ممکن است بدون نطفه بوده یا جوجه ای ضعیف را به دنیا بیاورند. ارزن ریز، میوه ها و سبزیجات شسته و خشک شده، ویتامین، شاهدانه و انواع بادام یا گردو و … برای رشد صحیح این پرندگان حیاتی خواهد بود. این مورد نشان می دهد که شما تنها با دادن دانه و آب نمی توانید فنچ هایی سالم داشته باشید و ممکن است در معرض هر نوع بیماری قرار بگیرند.

پرورش فنچ به صورت گله ای

نکات مهم پرورش و نگهداری فنچ به صورت گله ای

شرایط پرورش فنچ در خانه

برای پرورش دادن فنچ در خانه باید محیط مناسبی را برای نگهداری از آن ها آماده کنید. این محیط باید ویژگی هایی از قبیل دمای مناسب و نور و فضای کافی را داشته باشد. شما نمی توانید به پرورش و تکثیر این فنچ ها در فضا و قفسی کوچک بپردازید، چرا که آ« ها به پرواز کردن نیاز دارند. در نتیجه این که فضایی بزرگ و کافی را برای آن ها در نظر بگیرید، اولویت زیادی دارد. از فضاهایی مثل بالکن بزرگ، حیاط، پشت بام، حتی زیر زمین نیز می توانید برای چنین کاری بهره بگیرید.

بهتر است در پرورش این پرنده ها از قفس کوچک و معمولی استفاده نکرده و اگر قصد تکثیر به تعداد زیاد را دارید، از روش قفس میله و توری استفاده کنید. این روش باعث می شود که آن ها فضای بیشتری برای جنب و جوش داشته باشند. با این حال آن ها نیازمند لانه هایی گرم و بزرگ و ظرف های غذا و آب پر و راحت هستند. توجه داشته باشید میله های توری تیز نباشند و البته جنس میله ای که آن ها قرار است روی آن بایستند بهتر است از چوب خشک شده باشد. زیرا فلزات و چوب خشک ممکن است باعث ایجاد حساسیت در سهره ها شوند.

همچنین لازم به ذکر است که این پرندگان کوچک و زیبا حساسیت نسبتا بالایی نسبت به دمای محیط دارند. به همین دلیل است که نباید قرار دادن وسایل گرمایشی و سرمایشی را در محل استقرار قفس آن ها فراموش کنید.

و در آخر به یاد داشته باشید که این پرندگان به خصوص جوجه های آن ها نیازمند رسیدگی مداوم و تغذیه غنی و مرتب هستند.

بهتر است برای شروع و پس از آماده سازی محیط مناسب برای پرورش، از گونه هایی استفاده کنید که بیشترین مقاومت را در برابر دمای محیط و بیماری دارند. معمولا جوجه های فنچ زبرا چنین مقاومتی را از خود نشان می دهند و بهتر است برای شروع کار با تعدادی از آن ها شروع کنید. بهتر است در ابتدای امر قفس را شلوغ نکنید و اجازه دهید به مرور زمان و با افزایش جفت گیری آن ها تعداد فنچ هایتان افزایش یایند.

پرورش فنچ در خانه

شرایط پرورش فنچ در خانه

سود پرورش فنچ

پرورش فنج در عین حال که کاری سخت و دشوار به نظر می رسد، اما در صورتی که کمی صبر و حوصله درک جفت های عمده به خرج دهید، خواهید دید که سودآوری بسیار خوبی خواهد داشت. در چنین شغلی به هیچ عنوان نباید انتظار سود یک شبه داشته باشید. زیرا در بهترین حالت سوددهی کار شما از چند ماه بعد از شروع کارتان آغاز خواهد شد.

شما می توانید کار خود را با تعداد کمی سهره شروع کرده و ظرف چند ماه به سودی باورنکردنی دست پیدا کنید. پرندگان زینتی مثل فنچ که قیمت بالایی ندارند، برای شروع کار مناسب تر هستند. به این دلیل که اگر بخواهید کار خود را با پرندگان گران قیمتی مثل طوطی شروع کنید، در همان ابتدای کار اگر حتی یکی از آن ها را از دست بدهید باید ضرری میلیونی را متحمل شوید. ما این دسته از پرندگان که هم قیمت بالایی ندارند، کمتر مریض می شوند، نگهداری از آن ها سخت نیست و هم قابلیت تکثیر بیشتری دارند را برای شروع این کار پیشنهاد می کنیم.

سود پرورش فنچ

درآمد و سودآوری پرورش فنچ

پرورش فنچ برای صادرات

همان طور که اشاره کردیم، پرورش فنچ در صورتی که شما به بازدهی یک یا چند ماهه اعتقاد نداشته باشید، کاری بسیار پر سود است و می توانید از آن درآمد نسبتا خوبی کسب کنید. در صورتی که بتوانید نژادهای حساس تری از این نوع پرنده را پرورش داده و با جوجه کشی با دستگاه جوجه کشی تعداد آن ها را گسترش دهید، می توانید به صادرات این پرنده ها نیز فکر کنید. صادرات فنچ در صورتی ممکن است که شما پرنده هایی سالم پرورش داده باشید و البته مجوز این کار را نیز کسب کنید. طبیعتا صادرات فنچ نسبت به پرورش و فروش فنچ در داخل کشور، سودآوری بیشتری خواهد داشت.

اهمیت اخبار فارکس و درک جایگاه اطلاعات تازه پیرامون فارکس

اهمیت اخبار فارکس

برا اینکه اهمیت اخبار فارکس و جایگاه اخبار و تحلیل ها را در فارکس درک کنید با این مقدمه شروع می کنیم که در بازار احتمالا شما هم متوجه شده اید که هنگام معامله فقط دانستن تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن کافی نیست. به همان اندازه اهمیت دارد که بدانید چه چیزی باعث حرکت بازار می شود. خطوط روند، الگوی دوقله یا دو دره، الگوی سروشانه، نیروی اساسی پشت این حرکت ها در بازار وجود دارد. این نیرو همان اخبار فارکس هستند! برای درک اهمیت اخبار، این سناریو را تصور کنید.

داده ها و اطلاعان عمده اقتصادی این پتانسیل را دارد که بازار فارکس را به شدت به حرکت درآوردو در این بین تغییرات اساسی ایجاد کند. این همان حرکت یا نوسان است که بیشتر معامله گران جدید هنگام یادگیری نحوه تجارت بار اخبار فارکس به دنبال آن هستند. این مقاله اهمیت اخبار مهم را در زمان وقوع پوشش می‌دهد و روش‌های مختلفی را که معامله‌گران می‌توانند اخبار را مبادله کنند، ارائه می‌کند. پیشنهاد می کنم برای درک بهتر پس از مطالعه این مطلب، مقاله آموزش ترید اخبار فارکس را نیز حتما مطالعه بفرمایید تا با مهمترین اخباری که می توان با آن ترید کرد نیز آشنا شوید.

چرا باید اخبار را در فارکس دنبال کنیم؟ دلیل اهمیت اخبار فارکس

معامله گران به دلایل مختلف به سمت معاملات اخبار فارکس کشیده می شوند، اما بزرگترین دلیل آن همین نوسانات ناشی از آن است. به عبارت ساده تر، معامله گران فارکس به دلیل توانایی خود در حرکت در بازارهای فارکس به سمت انتشار اخبار جذب می شوند. «اخبار» به انتشار داده‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و تورم اشاره دارد، و معامله‌گران فارکس تمایل دارند چنین انتشاراتی را که با «اهمیت بالایی» در نظر گرفته می‌شوند، رصد کنند.

بزرگ‌ترین حرکت‌ها به دنبال یک رخداد «غافلگیرکننده» در داده‌ها هستند؛ جایی که داده‌های واقعی با آنچه از بازار انتظار می‌رفت در تضاد است . خبر خوب در اینجا این است که شما مجبور نیستید دکترای اقتصاد داشته باشید زیرا تقویم اقتصادی ما و اخبار فارکس تریدر نووا همه این موارد را برای شما آماده میکند!

دلیل اهمیت اخبار فارکس

علاوه بر این، انتشار اخبار در تاریخ‌ها و زمان‌های از پیش تعیین‌شده تنظیم می‌شود که به معامله‌گران فرصت کافی برای آماده‌سازی یک استراتژی محکم می‌دهد. معامله گرانی که می توانند به طور موثر ریسک های نوسانات را در زمان از پیش تعیین شده انتشار اخبار مدیریت کنند، در راه تبدیل شدن به معامله گران یا تریدر ها با ثبات و حرفه ای هستند.

تأثیر انتشار اخبار ویژه بر بازار فارکس

درست قبل از انتشار اخبار مهم، مشاهده حجم معاملات کمتر، نقدینگی کمتر و اسپردهای بیشتر که اغلب منجر به جهش های بزرگ در قیمت می شود، معمول درک جفت های عمده است. در واقع شاهد این هستیم که بازار آماده جهش است! این به این دلیل است که ارائه دهندگان نقدینگی بزرگ، مانند معامله گران خرد، از نتیجه رویدادهای خبری قبل از انتشار اطلاعی ندارند و به دنبال جبران بخشی از این خطر با افزایش اسپرد هستند.

در حالی که حرکات بزرگ قیمت می تواند معاملات بر اساس اخبار مهم در فارکس را هیجان انگیز کند، اما می تواند مخاطره آمیز باشد. به دلیل کمبود نقدینگی، معامله گران ممکن است قیمت گذاری نامنظمی را تجربه کنند. چنین قیمت‌گذاری نامنظمی پتانسیل ایجاد یک جهش بزرگ در قیمت را دارد که در یک چشم به هم زدن از طریق حد ضرر یا استاپ هانتیتنگ حرکت می‌کند و منجر به لغزش می‌شود.

تأثیر انتشار اخبار ویژه بر بازار فارکس

علاوه بر این، در صورتی که مارجین آزاد کافی برای پاسخگویی به آن وجود نداشته باشد، اسپرد بیشتر می تواند معامله گران را دروضعیت مارجین کال قرار دهد. اگر از طریق مدیریت محتاطانه پول مانند تلفیق حد ضرر ها یا توقف ضررهای تضمینی (در صورت وجود) مدیریت نشود، این واقعیت‌های مربوط به مظالعه و اهمیت اخبار فارکس می‌تواند منجر به یک وضعیت بد و شکست در این بازار شود.

به طور کلی، جفت ارزهای اصلی دارای اسپرد کمتری نسبت به ارزهای بازارهای نوظهور کمتر معامله شده و جفت ارزهای فرعی خواهند بود. بنابراین، معامله‌گران ممکن است به دنبال معامله با جفت ارز های فارکس اصلی یعنیEUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، AUD/USD و USD/CAD باشند.

نکته مهم و دقیق استفاده از اخبار فارکس برای معاملات همینجاست که معامله گران باید از قبل به خوبی آماده شده باشند و با ایده روشنی از رویدادهایی که می خواهند به محوریت آن معامله کنند وارد شوند و بدانند چه زمانی این مسادل رخ میدهد. همچنین مهم است که یک پلن معاملاتی یا تریدینگ پلن قوی داشته باشید.

ویلیام اکهارت:
«به این فکر نکنید که بازار قرار است چه کاری انجام دهد. شما مطلقاً هیچ کنترلی روی آن ندارید. به این فکر کنید که در صورت رسیدن به آن چه خواهید کرد. به ویژه، شما نباید هیچ زمانی را صرف فکر کردن در مورد آن سناریوهای تخیلی کنید که در آن بازار مسیر شما را پیش می‌برد، زیرا در آن شرایط، آینده روشنی دیگر برای شما وجود ندارد. در عوض روی چیزهایی تمرکز کنید که کمتر می‌خواهید اتفاق بیفتند و روی اینکه چه پاسخی خواهید داشت.»

کدام اخبار عمده فارکس برای تریدینگ منتشر می شود؟

هنگام یادگیری نحوه تریدیمپ با اخبار، معامله گران باید از رویدادهای خبری مهمی که بر بازار فارکس تأثیر می گذارد آگاه باشند، که می توان با استفاده از یک تقویم اقتصادی از نزدیک آنها را رصد کرد. داده های اقتصادی ایالات متحده آنقدر در بازارهای ارز جهانی تأثیرگذار است که به طور کلی به عنوان مهمترین خبر شناخته می شود. توجه به این نکته مهم است که همه اخبار منتشر شده منجر به افزایش نوسان نمی شود. در عوض، تعداد محدودی از اخبار اصلی وجود دارد که قبلاً بیشترین پتانسیل را برای حرکت بازار ایجاد کرده اند.

درک اهمیت اخبار اقتصادی فارکس

فرض کنید در اخبار شبانگاهی گزارشی پخش می شود مبنی بر اینکه بزرگترین شرکت نرم افزاری که با آن سروکار داشتید ورشکسته شده است. اولین کاری که انجام می دهید چیست؟ ذهنیت شما از این شرکت چه تغییری می کند؟ به نظر شما ذهنیت افراد دیگر از این شرکت چه تغییری خواهد کرد؟

واکنش آشکار این است که بلافاصله سهام خود را به فروش برسانید. در واقع این کاری است که احتمالا همه سهامداران آن شرکت انجام می دهند. واقعیت این است که اخبار ذهنیت و عمل ما در تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهد. این امر در مورد معامله ارز هم صدق می کند. با این حال، تفاوت بارز بین نحوه مدیریت اخبار در بازار سهام و بازار فارکس وجود دارد.

بیایید دوباره به مثال بالا برگردیم و تصور کنید که همان گزارش ورشکستگی شرکت بزرگ نرم افزاری را شنیده اید اما یک روز قبل از انتشار آن در اخبار. به طور طبیعی می توانید تمام سهام خود را به فروش برسانید، و در نتیجه شنیدن این خبر در روز قبل، می توانید بیش از هرکس دیگری که آن را در اخبار شبانگاهی شنیده است، پول در آورید.

برای شما مناسب است؟ متاسفانه به این ترفند کوچک معامله ناجوانمردانه گفته می شود و شما را به زندان می اندازند. مارتا استوارت این کار را انجام داد و در حال حاضر عکس جلد مجله هاست. در بازار سهام وقتی اخبار رانتی را از قبل بشنوید غیر قانونی است اما در بازار فارکس به آن بازی جوانمردانه می گویند!

چرا اخبار در بازار اثر میگذارد؟

هرچه زودتر اخبار فارکس را بشنوید یا ببینید، معامله برای شما بهتر است و مجازاتی برای شما وجود ندارد. مقداری فناوری و قدرت ارتباطات فوری به آن اضافه کنید و آنچه شما دارید آخرین و بهترین اخبار فارکس است.

این اخبار، ابزار فوق العاده برای معامله گران خرده فروشی است زیرا به آن ها اجازه می دهد که نسبتا سریع به اخبار اقتصادی فارکس واکنش نشان دهند. معامله گران بزرگ، معامله گران کوچک، معامله گران درشت هیکل یا معامله گران لاغر، همگی می بایست به اخبار یکسان وابسته باشند تا موجب حرکت بازار شود زیرا اگر خبری وجود نداشت، بازار به زور حرکت می کرد! خبرهای اقتصادی برای بازار فارکس مهم هستند زیرا باعث حرکت آن می شود. صرف نظر از امور تکنیکال یا پرایس اکشن، اخبار سوخت موتور حرکت بازار است!

چرا معامله داده های مبتنی بر رویداد های بزرگ مهم است؟

پاسخ به این پرسش بسیار ساده است : کسب پول بیشتر ! همانطور که در بالا یادگرفتیم، اهمیت اخبار فارکس همینجاست که بخش بسیار مهمی در بازار است چرا که پتانسیل حرکت دادن بازار را دارد. زمانی که خبرهای اقتصادی فارکس منتشر می شوند به ویژه اخبار مهمی که همه در حال دنبال کردنشان هستند، تقریبا می توانید انتظار دیدن حرکت بزرگی را داشته باشید. هدف شما به عنوان معامله گر این است که سمت درست حرکت را بگیرید. این واقعیت که می دانید بازار به احتمال زیاد به چه جایی حرکت می کند، فرصتی ایجاد می کند که ارزش بررسی دارد.

فهم خطرات و مشکلات احتمالی در بازار

مانند هر استراتژی معاملاتی، همیشه خطراتی وجود دارد که باید از آن ها آگاه باشید. برخی از این خطرات عبارتند از: از آنجا که در طول رخدادهای خبری مهم، بازار بسیار فرار است، بسیاری از کارگزاران در این زمان ها اسپردهای معاملاتی خود را گسترش می دهند که این امر موجب افزایش هزینه های معاملاتی می شود.

همچنین می توانید نوسانات قیمت را تجربه کنید. نوسان قیمت زمانی اتفاق می افتد که می خواهید با قیمت خاصی وارد بازار شوید اما با توجه به نوسانات شدید در حین انتشار اخبار اقتصادی فارکس ، به قیمت بسیار متفاوتی می رسید.

حرکت های بزرگ بازار که توسط رویدادهای خبری ایجاد می شوند اغلب در یک جهت نمی باشند. اغلب اوقات ممکن است بازار شروع به حرکت در یک جهت کند فقط برای اینکه در جهت دیگر بازگشت کند. تلاش برای پیدا پیدا کردن مسیر درست گاهی اوقات می تواند موجب سردرد شود!

اگرچه معامله برروی خبرهای فارکس می تواند سودآور باشد اما چندان ساده نیست و نیاز به تمرین زیاد دارد. مهمتر از همه، همیشه باید برنامه داشته باشید. در مقالات بعدی نکاتی در مورد چگونگی معامله برروی اخبار فارکس ارائه خواهیم داد. برای مطالعه بیشتر این لینک را کلیک کنید!

چکمه های کاری جوشکار زمستانی PU

Winter Pu Welder Work Boots.jpg

لطفاً با خدمات مشتری تماس بگیرید یا برای دریافت آخرین لیست سهام ، ایمیل ارسال کنید.

Q2: آیا کفش / چکمه های ایمنی شما با استانداردهای اروپایی یا آمریکایی مطابقت دارد؟

A2: بله. ما مجوز مربوط به EN20345 و ANSI / ISEA را داریم. ما همچنین می توانیم در اختیار شما قرار دهیم

توصیه های حرفه ای برای اطمینان از اینکه سبک سفارشی شما با الزامات مطابقت دارد.

مزیت ما:

ما همیشه بهترین توانایی خود را برای درک و برآورده کردن نیازها و نیازهای مشتری خواهیم داشت.

ما تلاش خواهیم کرد با ارائه خدمات خوب ، کارآمد و سریع رضایت مشتری را تضمین کنیم.

ما اعتقاد داریم که فراتر از ندای وظایف خود هستیم زیرا معتقدیم که با مشتری و مشتری ما رابطه طولانی مدت برقرار خواهد شد.

ما ارائه سریع تحویل ، برای خریدهای قابل توجهی به چینگدائو را ارائه می دهیم.

تگ های محبوب: چکمه های جوشکاری PU زمستانی ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، عمده فروشی ، خرید ، قیمت ، ارزان

حراجی دمپایی پلاستیکی از ۱۰٫۰۰۰ – ۴۵٫۰۰۰ + عکس

حراجی دمپایی پلاستیکی

فرصت استثنائی برای خریداران عمده دمپایی پلاستیکی. حراجی بزرگ دمپایی پلاستیکی زنانه، مردانه، بچه گانه با تنوع زیاد طرح و رنگ فقط ۱۰/۰۰۰ تا ۴۵/۰۰۰ تومان بشتابید و این فرصت عالی را از دست ندهید.

حراجی دمپایی پلاستیکی

حراجی دمپایی پلاستیکی

انواع مدل دمپایی پلاستیکی عمده موجود در حراجی

در دنیای امروز انواع مختلف دمپایی پلاستیکی وجود دارد که از بین آن میانگین قیمت دمپایی پلاستیکی نسبت یه سایرین بسیار کمتر می باشد.

این دمپایی دارای مدل ها و انواع مختلفی می باشد

مسلما شمایی که در حال خواندن این مطلب می باشد بدنبال دریافت اطلاعات و نمونه مدل های دمپایی پلاستیکی موجود در حراجی هستید.

ما شما را درک می کنیم و در این بخش انواع مدل آن را به شما معرفی خواهیم کرد. شما عزیزان می توانید برای دیدن تصاویر این دمپایی ها به کانال و یا پیج اینستاگرامی این شرکت مراجعه نمایید که آدرس آن را در ادامه برای شما خواهیم گذاشت.

مدل های موجود در حراجی دمپایی پلاستیکی:

 • دمپایی پلاستیکی بیمارستانی
 • دمپایی پلاستیکی سرویس بهداشتی
 • دمپایی پلاستیکی استخری
 • دمپایی پلاستیکی انگشتی

حراجی دمپایی پلاستیکی

حراجی دمپایی پلاستیکی

بررسی کیفیت دمپایی پلاستیکی

برای بعضی از عزیزان این سوالی هست که دمپایی های ۱۰/۰۰۰ تا ۴۵/۰۰۰ دارای چه کیفیتی هستند.

در این قسمت برای شما فیلمی از یک دمپایی ژله ای زنانه قرار می دهیم که در آن شما نمایی نزدیک از دمپایی و انعطاف آن را مشاهده خواهید کرد.

⭐️ ویدیو بررسی دمپایی ژله ای زنانه مدل طناز ⭐️

کانال دمپایی پلاستیکی

این مجموعه برای راحتی شما و احترامی که نسبت به وقت شما دارد:

تمامی مدل های موجود در حراجی دمپایی پلاستیکی را به همراه مشخصات و قیمت آن ها در کانال خود منتشر کرده است که به راحتی می توانید با مراجعه به آدرس زیر،آن ها را مشاهده کنید:

 • لینک کانال دمپایی پلاستیکی : T.me/RekabShoes

اما درصورتیکه دسترسی به تلگرام برای شما سخت است:

 • از طریق راه های ارتباطی زیر با مشاوران مجموعه ارتباط بگیرید تا لیست تمامی آن ها را در شبکه اجتماعی مورد نظر شما مانند: واتساپ، اینستاگرام و… برایتان ارسال کنند.

این امکان برای تمامی مشتریان داخلی و خارجی ما وجود دارد.

معرفی دمپایی پرفروش:
😍 دمپایی زنانه، مدل ویدا 😍

قطب تولید دمپایی پلاستیکی

بیشتر تاجران و فروشندگان فعال در زمینه دمپایی شهر قم را به عنوان قطب تولید انواع دمپایی بخصوص دمپایی پلاستیکی می شناسند.

اما خطاب به افرادی که نمی شناسند و یا به تازگی وارد درک جفت های عمده این عرصه تجاری شده اند باید بگوییم:

 • قطب تولید انواع دمپایی شهر مقدس قم می باشد.
 • بزرگترین کارخانه ها و تولیدی ها در این شهر قرار دارند.
 • تمرکز این تولیدی ها در خیابانی بنام عالیبافت می باشد.
 • رقابت میان این تولیدی ها باعث شده تا کیفیت محصولات بالا و قیمت پایین باشد.

پس اگر شما مخاطب عزیز بدنبال خرید دمپایی پلاستیکی هستید توصیه می شود تا محصول خود را از این شهر تهیه نمایید.

حراجی دمپایی پلاستیکی

خرید عمده دمپایی ارزان قم

همانطور که در بالا اشاره شد، رقابت در بازار تولید دمپایی در قم بالا می باشد و این موضوع سبب شده تا قیمت دمپایی های تولیدی آن ارزان باشد.

علاوه بر قیمت ارزان خرید دمپایی مورد نظر از این شهر مزایای دیگری نیز دارد از جمله:

 1. تنوع محصولات بسیار بالا می باشد و شما می توانید مدل مورد نظر خود را به راحتی پیدا کنید
 2. تولیدی و کارخانه موجود در این شهر قابلیت تامین نیاز شما در حجم دلخواهتان را خواهد داشت.
 3. به علت مرکز بودن شهر قم راه های ارتباطی آن برای ارسال بار به هر شهری وجود خواهد داشت.

جالب است بدانید این تولیدی ها در برخی از درک جفت های عمده فصول سال برای افزایش فروش محصولات، حراجی دمپایی پلاستیکی و انواع دیگر دمپایی را برگزار می کنند و این یعنی یک موقعیت عالی برای خرید عمده و بدست آوردن سود بالا از طریق فروش آن ها.

حراجی دمپایی پلاستیکی

دمپایی پلاستیکی قیمت مناسب

دمپایی های پلاستیکی از مواد اولیه ارزانی تشکیل می شوند این مواد شامل :

ارزان بودن این مواد اولیه و همچنین آسان بودن فرآیند تولید این درک جفت های عمده نوع دمپایی سبب شده تا دمپایی های پلاستیکی قیمت بسیار مناسبی نسبت به سایر نمونه دمپایی ها داشته باشند.

قیمت دمپایی پلاستیکی به حدی مناسب و مقرون به صرفه است که امروزه تولید کنندگان دمپایی بیشتر توان و انرژی مجموعه خود را جهت:

این محصول اختصاص داده اند.
این موضوع را می توان در حراجی های دمپایی پلاستیکی که توسط شرکت های مختلف برگزاری می گردد، مشاهده کرد که چه تعداد مدل دمپایی پلاستیکی متنوع با قیمت ارزان وجود دارد.

حراجی دمپایی پلاستیکی

صادرات دمپایی پلاستیکی

دمپایی پلاستیکی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشور ها نیز متقاضی زیادی دارد.

تاجران زیادی در کشور ما ایران هستند که این محصولات را از تولیدی ها و کارخانجات ایرانی خریداری می کنند و آن ها را به کشور های دیگر صادر می کنند.

اغلب این تاجران با شرکت در حراجی های دمپایی پلاستیکی این محصولات را با قیمت بسیار ارزان خریداری می نمایند و با قیمت دلاری صادر می کنند.

از جمله کشور هایی که صادرات دمپایی به آن ها به وفور انجام می گردد:

اگر شما نیز بدنبال حاشیه سود بالا هستید و بدنبال خرید دمپایی پلاستیکی از حراجی آن هستید می توانید با ما تماس بگیرید تا راهنمایی های لازم و لیست قیمت دمپایی پلاستیکی حراج شده به شما داده شود.

حراجی دمپایی پلاستیکی

فروشنده دمپایی پلاستیکی عمده قم

فروشندگان زیادی در شهر قم مستقر هستند که محصولات تولیدی این شهر را به صورت عمده و جزئی به سایر شهر ها و کشور ها عرضه می کنند.

شاید در ذهن شما این مسئله ایجاد شود که خب عرضه عمده و جزئی آن به داخل کشور درک جفت های عمده طبیعی است و قابل انجام می باشد. اما چگونه این دمپایی ها بصورت عمده و تعجب آور تر از آن اینکه به صورت جزئی به کشور های دیگر عرضه می کنند؟؟؟

خب در این قسمت هر دو روش فروش دمپایی پلاستیکی قم را خواهیم گفت:

۱٫ فروش جزئی: یادتان نرود شهر قم یکی از مکان های زیارتی در کشور می باشد درک جفت های عمده که هرساله زائران زیادی به آن سفر می کنند. غالب این مسافران از کشور هایی همچون:

هر کدام از این مسافران اگر برای خود و یا خانواده خود دمپایی پلاستیکی تهیه کنند سالانه حجم زیادی دپایی پلاستیکی به تابعین کشور های دیگر فروخته شده و این یعنی عرضه دمپایی پلاستیکی قم به صورت جزئی به کشور های دیگر چراکه این افراد دمپایی های خریداری شده را با خود به کشور هایشان خواهند برد.

۲٫ فروش عمده: تاجران ایرانی زیادی در داخل کشور و یا حتی در کشور های دیگر هستند که روش های صادرات را به خوبی بلد هستند این افراد سالانه خرید های زیادی از فروشندگان دمپایی پلاستیکی در قم که مهد تولید دمپایی ایرانی هست انجام می دهند و آن ها را صادر می کنند.

امیدواریم این مطلب مفید فایده برایتان قرار گرفته باشد.

حراجی دمپایی پلاستیکی

از کجا دمپایی پلاستیکی عمده بخرم؟

در نهایت می خواهیم به یکی از دغدغه های خریداران دمپایی پلاستیکی عمده بپردازیم و آن هم این است:
از کجا دمپایی پلاستیکی عمده بخرم؟
خب این سوال بسیار معقولانه می باشد چراکه واقعا فردی که قصد خرید دمپایی پلاستیکی عمده را دارد در بازار بزرگ این محصول سردرگم می شود:

 • کدام شهر را برای خرید انتخاب کند؟
 • از کجا مرکز یا تولیدی معتبر پیدا نماید؟
 • چگونه از قیمت ها مطمئن شود؟
 • حتما باید حضوری خرید کند یا خیر؟
 • شرایط ارسال بار چگونه است؟

نصف بیشتر این سوالات را می توان از طریق فضای اینترنت گوگل یا شبکه های اجتماعی برطرف کرد، به اینصورت که همین الان که شما در حال خواندن این مطلب هستید در واقع در یکی از وبسایت های رسمی یکی از بزرگترین مراکز فروش دمپایی پلاستیکی واقع در قطب تولید دمپایی یعنی قم می باشید.

و می توانید از طریق راه های ارتباطی که برای شما قرار داده شده است با مشاوران این مجموعه ارتباط بگیرید و :

 • لیست قیمت دمپایی را دریافت کنید تا بتوانید برآورد هزینه و مقایسه قیمت کنید.
 • تمامی شرایط خرید چه حضوری و چه غیرحضوری را بدست بیاورید.
 • تمامی دغدغه های خود را مبنی بر چگونگی بسته بندی و نحوه ارسال بار جویا شوید.

کافی است با ما ارتباط بگیرید تا دغدغه خود را که از کجا دمپایی پلاستیکی عمده بخرم؟ را رفع نمایید.

🔰 ویدیو رضایت مشتری از تحویل به موقع بار دمپایی 🔰

دوستان عزیز، حتما این ویدیو رو ببینید
🔰🔰🔰

مدیریت : رضا بابکیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.