ابزار برنامه‌ریزی


طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از خوددرمانی در کودکان زیر شش سال بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

مقدمه: ضرورت سنجش تداوم رفتارهای پیشگیری­کننده، مورد تأکید پژوهشگران عرصه سلامت قرار دارد و دستیابی به این هدف، مستلزم به­ کارگیری ابزاری مناسب در متون علمی است. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری­ کننده از خوددرمانی در کودکان بر اساس تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده صورت پذیرفت.

مواد و روش­ ها: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1393 با روش نمونه­ گیری تصادفی بر روی 231 نفر از مادران دارای کودک زیر 6 سال مراجعه­ کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آزادشهر انجام شد. روایی صوری کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت و شاخص روایی محتوای ابزار، با قضاوت کیفی یک پانل 10 نفره خبرگان محاسبه گردید، سپس پایایی با تعیین توافق درونی (ضریب آلفای کرونباخ) تخمین زده شد و مورد تأیید قرار گرفت.

یافته­ ها: روایی سؤالاتی که شاخص روایی محتوایی آنها کمتر از حد مجاز بود، اصلاح شد و تغییرات لازم در آنها صورت گرفت. سپس مراحل روایی آنها تکرار شد تا مقدار مطلوب یعنی نسبت روایی محتوا بیش از 62/0 و شاخص روایی محتوا بیشتر از 79/0حاصل شد. پایایی آنها با تست آلفای کرونباخ و مقدار بیش از 7/0 تأیید شد.

نتیجه ­گیری: نتایج این مطالعه شواهد مناسبی در خصوص ابزار مناسب پایا و روا جهت سنجش رفتارهای پیشگیری­ کننده از خوددرمانی در کودکان بر اساس تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Assessment Tool for Preventative Self-Medication Behaviors in Children under 6 years of age based on the Theory of Planned Behavior

نویسندگان [English]

  • S Mozafari 1
  • M Shamsi 1
  • N Roozbehani 1
  • M Ranjbaran 2

Introduction: sensing the need for continued assessment of preventive behaviors, have emphasized by the researchers of health field. Using the suitable mean in the scientific literature is the way to access this goal. So the current study aimed to evaluate the reliability and validity of self-assessment tool to ابزار برنامه‌ریزی prevent drug behavior in children based on the theory of planned behavior. Material and Methods: This cross - sectional study was conducted with a random sample of 231 mothers with children less than 6 years of age who had referred to the health centers of Azadshahr city, during 2015. Through quantitative and qualitative outward validity, the ratio and index of content validity of tool was judged by a panel of 10 experts. Then, reliability of the tool was determined by the internal agreement (Cronbach's alpha coefficient) and was estimated and approved.

Results: After reviewing the validity of ابزار برنامه‌ریزی results, content validity index of the questions were revised and the necessary changes were made in the narrative process was repeated until the desired amount of content validity index of more than 0.62 and reliability content of more than0.79 was achieved. Test-retest and reliability with more than 0.7 was confirmed.

Conclusion: The results of this study provided a good evidence of valid and reliable tools to assess preventive behavior of self-medication in children based on the theory of planned behavior.

ابزار برنامه ریزی در تنظیم بازار بسیار پر خطا است

ابزار برنامه ریزی در تنظیم بازار بسیار پر خطا است

معاون وزیر بازرگانی گفت: ابزار برنامه ابزار برنامه‌ریزی ریزی وزارت بازرگانی در تنظیم بازار بسیار پرخطا است چرا که مبنای این برنامه ریزی خطاهای بسیاری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح امروز در همایش تجارت الکترونیک گفت: ابزار برنامه ریزی در تنظیم بازار خطاهای بسیاری دارد و اطلاعات مربوط به توزیع کالا باید در شبکه مویرگی توزیع به خوبی انباشته شده و با کمترین درصد خطا مورد استفاده قرار گیرد، این ابزار برنامه‌ریزی بستری است که صرفا در قالب تجارت الکترونیک می توان شکل گیرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این راستا باید فعالان اقتصادی را شناسایی کنیم که البته یکی از عناصر موجود در شبکه ابزار برنامه‌ریزی توزیع اصناف کشور هستند که کمترین اطلاعات از آنها وجود داشت.

مفتح تصریح کرد: هم اکنون یکسری اطلاعات مواج، متغیر و سیار راجع به اصناف در وزارت بازرگانی وجود دارد در حالی که دسترسی به اطلاعات مکانیزمی برای به روز کردن اطلاعات است که البته این نظام طراحی شده و بالغ بر 70 درصد پیشرفت داشته است.

به گفته وی تا به حال 28 هزار خودرو با 300 میلیارد تومان گردش مالی تماما در بستر تجارت الکترونیک و بر اساس هماهنگی میان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و چندین سایت معامله شده و بانک های ملت، پارسیان و سامان ساپورت این پروژه اجرایی را به عهده دارند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: تجارت الکترونیک تصحیح کننده انجام خرید و فروش به صورت الکترونیکی است که اگر بخواهیم این بستر فعال شود باید 4 ابزار برنامه‌ریزی مشخصه را در نظام تجارت الکترونیک فعال کنیم.

به گفته مفتح بحث گردش اطلاعات و سرعت در اختیار قرار گرفتن کالاها باید در بستر تجارت الکترونیک فراهم شود ضمن اینکه مدیریت و برنامه ریزی شامل نظارت و بازرسی نیز یکی از بحث های مهمی است که در قالب آن مدیریت بازار براساس تجارت الکترونیک صورت می گیرد.

به گفته وی اصلاح نظام توزیع یکی از محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی که رویکرد آن استفاده از ابزارهای نوین و نیز تجارت الکترونیک است.

معاون وزیر بازرگانی گفت: نگاه ما به تجارت الکترونیک نگاه یک بستر و شبکه توزیع نوین است که باید آن را بهینه کرد.

مفتح تاکید کرد: به شدت محتاج نظارت در عرصه بازارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک هستیم چرا که هیچ نظامی حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا بدون عنصر نظارت وجود ندارد و هیچ نظام اقتصادی مستثنی از ابزارهای نظارتی نیست.

وی خاطرنشان کرد: آزادترین اقتصادها که رقابت پذیری را در سطح بسیار زیادی بالا برده اند بی نیاز از ابزار نظارت نیستند.

ابزارهای دیجیتال در برنامه ریزی مشارکتی

تخفیف اولین سفارش

فنّاوری، ما و زیست‌جهان ما را دگرگون می‌سازد و نه تنها برایمان قابلیت‌های جدیدی فراهم می‌آورد، بلکه جهان‌های تازه‌ای را نیز برای فهمیدن و به اشتراک گذاشتن با دیگران پیش رویمان قرار می‌دهد. فنّاوری خدمتگزاری خوب، اما در عین حال اربابی نابکار است. از این رو باید بیاموزیم که چگونه آن را به‌درستی در جهت بهبود محیط خود به خدمت بگیریم.

کتاب حاضر مجموعه‌ای از مقالات درباره جایگاه ابزارهای گوناگون فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ریزی و توسعه شهری است که بر تجارب کشور فنلاند، به عنوان جامعه‌ای پیشرو در این حوزه، تمرکز دارد. مؤلفان با رویکردهای متنوع کمّی و کیفی ضمن تبیین چارچوب نظری مرتبط با بوم‌شناسی ابزارهای برنامه‌ریزی مشارکتی، به وضوح نحوه کاربرد آن ها را در عمل تشریح می‌کنند. این کتاب ابزار برنامه‌ریزی برای آن دسته از پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های معماری و شهرسازی، جغرافیا، و محیط زیست که به مطالعه، تحقیق و عمل در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی مشاکتی تمایل دارند، سودمند است.کتاب حاضر برای دروس مشارکت در شهرسازی، روش تحقیق و تدوین پایان‌نامه، روش‌های برنامه‌ریزی شهری، طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری، اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی، اصول GIS، GIS پیشرفته، کارگاه کاربرد GIS در مدیریت شهری برای دانشجویان رشته شهرسازی و همچنین دروس شهر هوشمند، هوشمندسازی شهری و مشارکت ذی‌نفعان محلی، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، مدیریت شهری و توسعه محلی، مدیریت توسعه پایدار شهری برای دانشجویان رشته جغرافیا قابل استفاده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان در حرفه شهرسازی و مدیریت شهری نیز از آن بهره‌مند شوند.

مکالمه نخستین ابزار مدیریتی در برنامه ریزی زندگی و سازمانی

مکالمه به این دلیل مهم است که یکی از ابزارهای کارساز بشر برای کنترل و درک محیط خویش و تاثیر در آن است. افزون بر این باید گفت که حداقل برای اکثر افراد، استفاده از کلام یکی از بهترین ابزارهای کسب بیشترین پاداش در محیط زندگی و به حداقل رساندن تنبیه است.

مهارت کلامی

مکالمه، نخستین ابزار مدیریتی است. مکالمه در واقع چگونگی برنامه‌ریزی زندگی و سازمانی کارها و نحوه ایجاد رابطه با همکاران و مشتریان است. مکالمه نحوه درک احساسات اشخاص، تفکر و اعمال آنها و راهی برای تاثیرگذاری بر دیگران و تاثیرپذیری از آنهاست. زبان، نوعی سیستم ارتباطات انسانی مبتنی بر اصوات گفتاری است که به عنوان نمادهای قراردادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حواس ما، پیوسته ما را آماج بمبارانی از علائم قرار می‌دهد تا وادار شویم آنها را تفسیر کرده و در بانک اطلاعاتی خود ذخیره سازیم.

نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که مدیران ۹٪ درصد روز کاری خود را به خواندن، ۱۶٪ به نوشتن،۳۰٪ به گفتگو و ۴۵٪ درصد را به گوش دادن می گذرانند. لذا با توجه به درصد زمانی که ارتباطات شفاهی(گفتاری) به خود اختصاص می دهد ما در مهارت کلامی تاکید بر جنبه شفاهی یا گفتاری ارتباطات را مد نظر قرار داده ایم.

بر این اساس مهارت کلامی عبارت است از به کارگیری آگاهانه نمادهای کلامی به منظور ترغیب کردن دیگران به انجام کار. روان شناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که از راه زبان، انسان تحول اساسی پیدا می کند. بعضی از اهل منطق، معرفت شناسان و صاحبنظران فراتر می روند و می گویند به واسطه زبان و از طریق کلام است که کودک از وضع و حال حیوان به صفت انسان در می آید. یا می گویند زبان خانه وجود است و اگر زبان نبود تاریخ نبود.

اهمیت ارتباط کلامی

مکالمه به این دلیل مهم است که یکی از ابزارهای کارساز بشر برای کنترل و درک محیط خویش و تاثیر در آن است. افزون بر این باید گفت که حداقل برای اکثر افراد، استفاده از کلام یکی از بهترین ابزارهای کسب بیشترین پاداش در محیط زندگی و به حداقل رساندن تنبیه است.

در میان همه اموری که مدیر طی روز انجام می دهد، حرف زدن در مرتبه اول قرار دارد. گفتار مدیر را از طریق تماس تلفنی، شرکت در کنفرانس ها، جلسات، تماس های رودر رو با شهروندان و… می توان مورد توجه قرار داد. مدیر با بهره جستن از کلمات کار می کند. در حقیقت هنگامی که مدیر در سازمان خود انجام وظیفه می کند، مهمترین جنبه شغلی وی آن است که از محیط کلامی خویش به طور شایسته بهره گیرد.

وقتی یک مدیر پیامی می فرستد باید سعی کند تا از زبان(تا حد امکان)، با دقت و با ملاحظه تمام جوانب استفاده کند، تا سوء تفاهم ها را کم کند. به این ترتیب مهارت در ارتباط گفتاری برای مدیر مهم و ضروری است و او بایستی تلاش کند تا گفتارش واضح و روشن و در عین حال قابل فهم و به دور از ابهام و تحریف باشد.

۱۰ ابزار برای زمان‌بندی انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی

۱۰ ابزار برای زمان‌بندی انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی

همه ما با نحوه پست کردن انواع استاتوس‌ها، توییت‌ها و تصاویر در شبکه‌های اجتماعی مختلف آشنا هستیم. اگرچه مدیریت چندین شبکه برای بازاریابی تجاری شما در شبکه اجتماعی موضوع دیگری است که پیچیدگی خاص خود را دارد.

اگر مدیریت کانال‌های شبکه اجتماعی برای شما سخت و زمان‌بر است؛ ۱۰ ابزار برای زمان‌بندی انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی اشاره‌ شده در این مقاله برای مدیریت آسان شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنید.

در این مقاله ابزار مدیریت را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنیم. لیست “بهترین ابزارها” که شامل بهترین ابزار شبکه‌های اجتماعی به‌صورت رایگان است و لیست “سایر ابزارها ” که لیست ابزارهای رایگان و پرداختی موجود در بازار را شامل می‌شود.

لیست بهترین ابزار‌ها برای زمان بندی انتشار پست در شبکه‌های ابزار برنامه‌ریزی اجتماعی

Buffer

Buffer

ابزار Buffer از جهت پشتیبانی عالی است و برای برنامه‌ریزی انواع مختلف پست‌ها شامل متن‌ها، لینک‌ها، تصاویر و … برای اکثر شبکه‌های اجتماعی، بسیار مناسب است. شما می‌توانید به‌صورت خودکار و بر اساس برنامه تعیین‌شده پست‌ها را منتشر کنید. علاوه بر این شما می‌توانید برای هر پست در هر شبکه اجتماعی به‌صورت جداگانه‌ای برنامه‌ریزی کنید.

این ابزار دارای امکانات آنالیزی است و شما می‌توانید کارآیی پست‌های به اشتراک گذاشته‌شده خود را چک کرده و بهترین محتوای مناسب مخاطبان خود را کشف کنید. ویژگی قابل توجه این ابزار؛ تعیین زمان ایده آل برای تحویل پست‌ها است، بنابراین دسترسی مخاطبان شما را تقویت می‌کند. علاوه بر این، شما می‌توانید اکثر این کارها با استفاده از برنامه‌های موجود بر روی موبایل خود انجام دهید. هم در محیط اندروید و هم در محیط IOS.

قیمت: برای استفاده‌های اولیه رایگان است، برای امکانات بهتر دارای هزینه‌ای بین ۱۰ تا ۹۹ دلار

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، توییتر، لینکدین، پینترست، گوگل پلاس و اینستاگرام

Hootsuite

Hootsuite

Hootsuite یکی از پلتفرم‌های شگفت‌انگیز است که درزمینهٔ به شما مدیریت بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی از طریق یک پنل کمک می‌کند. ابزارهای موجود در این پلتفرم به شما اجازه می‌دهد که محتوای اجتماعی در پروفایل‌های متصل را برنامه‌ریزی کنید. علاوه بر این می‌توانید یک دید کامل و واضحی نسبت به‌صف محتوا در داشبورد خود داشته باشید و آنالیز داده زمان واقعی پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را مشاهده کنید.

این پلتفرم چندین مورد از شبکه‌های رسانه‌ای ابزار برنامه‌ریزی اجتماعی را مانند یوتیوب و وردپرس برخلاف بسیاری دیگر پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید حجم زیادی از پست‌ها را با بارگذاری در فایل‌های CSV برنامه‌ریزی کنید. جالب اینجاست که این پلتفرم همانند بافر است و شما می‌توانید پست‌های خود را با استفاده از برنامه‌های موجود بر روی گوشی‌های اندروید و IOS مدیریت کنید.

قیمت: استفاده رایگان از ویژگی‌های محدود، برای امکانات بهتر دارای هزینه‌ای بین ۱۹ تا ابزار برنامه‌ریزی ۴۹۹ دلار

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، توییتر، لینکدین، یوتیوب، وردپرس، گوگل پلاس و اینستاگرام

Slack Social

Slack Social

ابزار Slack Social به شما کمک می‌کند تا اشتراک‌گذاری محتوای خود را ساده کنید و ارتباط با مخاطبین خود را بهبود ببخشید. با استفاده از این پلتفرم شما می‌توانید تمام پروفایل‌های شبکه اجتماعی خود را مدیریت کنید و در شبکه‌های مختلف تنها با یک کلیک پست بگذارید. همچنین این برنامه گزارش تحویل ایمیل به شما می‌دهد که به شما اجازه می‌دهد تا آمار پست‌ها را بررسی کنید و از کار آیی پروفایل‌هایی که در صندوق ورودی ایمیل شما هستند باخبر شوید.

Slack Social دارای یک محیط گرافیکی مناسب و آنالیز پست‌های شما در این پلتفرم به زبان ساده ارائه‌شده است تا شما به‌راحتی کار آیی کمپین خود را درک کنید. ویژگی قابل توجه این ابزار این است که شما می‌توانید وضعیت پست‌های برنامه‌ریزی شده خود را در زمان مشاهده کنید و پروفایل‌های شبکه اجتماعی خود همانند پست‌های برنامه‌ریزی خود به‌راحتی و با یک کلیک مدیریت کنید.

قیمت: استفاده رایگان برای ویژگی‌های محدود، ابزار برنامه‌ریزی برای استفاده از امکانات هزینه‌ای بین ۷ تا ۱۴ دلار دریافت می‌کند

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، توییتر، لینکدین، یوتیوب، Blogger و Tumblr

Later

Later

later یکی دیگر از پلتفرم‌هایی است که به شما اجازه می‌دهد تا پست‌های مرتبط مانند تصاویر و ویدیوها و برنامه اضافه و به‌صورت خودکار ارسال کنید. شما می‌توانید پست‌ها را در حالت تقویمی مرتب کرده و محتوای برنامه‌ریزی‌شده را به‌صورت اجمالی مشاهده کنید. پست‌ها را می‌توانید به‌راحتی به‌صف کنید و حتی می‌توانید آن‌ها را به‌صورت فایل‌های توده‌ای از گوگل درایو، دراپ باکس یا کامپیوتر خود بارگذاری کنید.

شما می‌توانید پست‌ها را با استفاده از پیش‌نمایش کشیدن و گذاشتن Later که امکان استفاده از آن‌هم در موبایل و هم در کامپیوتر وجود دارد، برنامه‌ریزی کنید. همچنین شما این اجازه را دارید که قبل از برنامه‌ریزی، پست‌ها را به‌صورت پیش‌نمایش مشاهده کنید. با استفاده از این ابزار شما می‌توانید محتوای خود را جستجو، مدیریت و دوباره ارسال کنید و با استفاده از آنالیز پلتفرم پست‌های خود درزمینهٔ میزان کلیک و دنبال کننده‌ها چک کنید.

قیمت: استفاده رایگان برای دارندگان اکانت‌های اولیه، برای استفاده از امکانات بهتر هزینه‌ای بین ۹ تا ۴۹ دلار دریافت می‌کند.

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و پینترست

Postfity

Postfity

ابزار postfity به شما اجازه می‌دهد که مخاطبان خود را به‌صورت مؤثری درگیر کنید و آمارهای موجود در زمان واقعی را برای تمامی اکانت‌های متصل مشاهده کنید. شما می‌توانید چندین اکانت اجتماعی را ثبت و محتوای خود را به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه برنامه‌ریزی کنید. پستیفیتی همچنین شامل سیستم محتوای داخلی پیشنهادی است که پست‌هایی بامعنا و الهام‌بخش ایجاد می‌کند.

پست‌ها می‌توانند به‌صف اضافه شوند و بر اساس برنامه موردنظر آن‌ها را به‌صورت متناوب در ساعت‌های مقررشده منتشر کند. این موضوع به شما کمک می‌کند تا زمان را ذخیره کنید و پست‌های خود را برای تمام شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کنید؛ در این ابزار پست‌ها می‌توانند از هرجایی مدیریت شوند و از طریق گوشی‌های موبایل اندروید و IOS قابل‌برنامه‌ریزی هستند.

قیمت: استفاده رایگان برای ویژگی‌های اولیه، برای برنامه‌های بهتر ماهیانه بین ۸ تا ۴۹ دلار دریافت می‌کند.

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، لینکدین، vkontakte و Xing

Zoho Social

Zoho Social

Zoho Social یک ابزار قدرتمند تجاری است که به شما کمک می‌کند پست‌های نامحدود را بر اساس تقویم انتشار آن به‌طور خودکار و سریع برنامه‌ریزی کند. پست‌ها یا پیام‌ها می‌تواند از طریق یک داشبورد مانند ابزار بالا به‌صف شود. نکته قابل توجه، وجود مشخصه اسمارت کیو در این پلتفرم است که در برنامه‌ریزی پست‌ها برای انتشار به شما کمک می‌کند تا پست‌ها را زمانی منتشر کنید که اکثر مخاطبین شما قادر به مشاهده آن باشند.

Zoho Social همچنین به شما این اجازه را می‌دهد تا پست‌ها را در تعداد زیاد و برای چندین شبکه اجتماعی برنامه‌ریزی کنید. این پلتفرم همچنین دارای امکانات لازم برای همکاری تیمی و بحث برای ایجاد بهترین ایده‌ها برای بازاریابی محتوا است. این ابزار همچنین به شما بینش و تجزیه‌وتحلیلی را در مورد پست‌ها ارائه می‌دهد تا استراتژی رشد و پیشرفت در رسانه‌های اجتماعی را متوجه شوید.

قیمت: استفاده رایگان برای عملکردهای اولیه، برای امکانات بهتر ماهیانه بین ۱۰ تا ۵۰ دلار دریافت می‌کند.

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، لینکدین و گوگل پلاس

سایر ابزارها

postcron

postcron

postcron این اجازه را به شما می‌دهد که پست‌های خود را در چندین شبکه اجتماعی برنامه‌ریزی کنید. این ابزار بر روی تصاویر شما به‌صورت خودکار علامت‌گذاری می‌کند و همچنین دارای امکانات پست خودکار و بارگذاری انبوه است که به شما اجازه می‌دهد تا هزار پست را به‌صورت انبوه با استفاده از اکسل یا Google Docs/Sheet برنامه‌ریزی کنید.

قیمت: برای امکانات کامل ماهیانه بین ۸ تا ۲۱۹ دلار

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، لینکدین و گوگل پلاس

kuku.io

kuku.io

kuku.io یکی از ابزارهای ارتباطی است که به شما اجازه می‌دهد در چندین شبکه اجتماعی پست بگذارید و کمپین‌های بازاریابی مؤثر را مدیریت کنید و بهترین زمان را برای قرار دادن پست در هر اکانت اجتماعی انتخاب کنید. علاوه بر این شما می‌توانید منطقه زمانی خود را تغییر دهید، تاریخچه منتشرشده خود را ببینید و از ابزار تجزیه‌وتحلیل برای آگاهی از کار آیی استفاده کنید.

قیمت: برای امکانات کامل ماهیانه بین ۸ تا ۲۹ دلار

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، لینکدین، گوگل پلاس، پینترست، تلگرام، Tumblr، vkontakte و ok.ru

SmarterQueue

SmarterQueue

SmarterQueue به شما اجازه می‌دهد تا پست‌های رسانه اجتماعی خود را بر اساس ثانیه‌ها با استفاده از تقویم تصویری گذاشتن و برداشتن برنامه‌ریزی کنید. این ابزار می‌تواند به‌صورت خودکار محتوای همیشه‌سبز را بازیابی کند تا به بیشترین تعداد مخاطب و بیشترین میزان درگیری مخاطب برسد. علاوه بر این شما می‌توانید محتواهای سایت‌ها و فیدها را سرپرستی کنید و کار آیی آن‌ها بررسی کنید.

قیمت: ماهیانه بین ۱۹٫۹۹ تا ۷۹٫۹۹ دلار دریافت می‌کند.

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، لینکدین، توییتر و اینستاگرام و گوگل پلاس و پینترست برای آینده برنامه ریزی شده‌اند

Sprout Social

Sprout Social

Sprout Social به شما اجازه می‌دهد که استراتژی رسانه اجتماعی خود را برنامه‌ریزی کنید و پیام‌های موجود در پلتفرم‌های مختلف را با استفاده از تقویم تصویری برنامه‌ریزی کنید. شما می‌توانید پست‌های خود را به صف کنید و همچنین محتواهای چندرسانه‌ای خود را با استفاده از ویرایشگر داخلی تصویر، ویرایش کنید. شما می‌توانید برچسب‌های مرسوم را بر روی پیام‌های خود قرار دهید و آن‌ها را همانند چک کردن تجزیه‌وتحلیل پست‌ها مرتب کنید.

قیمت: ماهیانه بین ۱۹٫۹۹ تا ۷۹٫۹۹ دلار برای امکانات حرفه‌ای خود دریافت می‌کند.

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، لینکدین، توییتر، اینستاگرام و گوگل پلاس

Sendible

Sendible

Sendible برنامه‌ریزی خط جریانی پست را به همراه ابزارهای مؤثر انتشار رسانه اجتماعی پیشنهاد می‌دهد. به‌طور ابزار برنامه‌ریزی شگفت‌انگیزی پست‌ها می‌توانند به‌صورت انبوه برای انتشار یافتن در چند شبکه اجتماعی برنامه‌ریزی شوند.

یکی از امکانات شگفت‌انگیز آن تکرار خودکار پست‌های محبوب است و می‌تواند از طریق RSS فید پست خودکار ارائه دهد. همچنین مشخصه صف هوشمند آن امکان ارائه پست‌های گروهی را فراهم می‌کند.

قیمت: ماهیانه بین ۴۹ تا ۴۹۹ دلار برای امکانات شگفت‌انگیز خود دریافت می‌کند.

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، لینکدین، توییتر، اینستاگرام، پینترست و گوگل پلاس

eClincher

eClincher

eClincher به شما اجازه می‌دهد که محتوای خود را به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه با استفاده از تقویم هوشمند برنامه‌ریزی کنید. انتشاردهنده پست خودکار این ابزار زمان شما را ذخیره می‌کند و به شما کمک می‌کند که نتایج بهتری از استراتژی رسانه اجتماعی خود بگیرید. یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب این ابزار پشتیبانی آن از کوتاه کننده آدرس گوگل است که به‌صورت خودکار لینک پست‌های شما را کوتاه کرده و تجزیه‌وتحلیل را ارائه می‌دهد.

قیمت: ماهیانه بین ۴۹ تا ۴۹۹ دلار برای امکانات مختلف خود دریافت می‌کند.

پشتیبانی‌ها: فیس‌بوک، لینکدین، توییتر، اینستاگرام، پینترست، یوتیوب و گوگل پلاساشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.