سرمایه اولیه چیست


مشاهده می کنید که خالص درآمد تجمعی تنزیل شده در سال هفتم برابر 4391.33 و در سال هشتم برابر 5039.69 است. بنابراین مدت بازگشت سرمایه اولیه یعنی 5000 بین سال هفتم و هشتم جبران می شود. برای محاسبه دقیق این زمان می توان از درون یابی خطی کمک گرفت.

آیا شرکت سهامی خاص دولتی است ؟✔️

در این مقاله می خواهیم برایتان در رابطه با اینکه شرکت های سهامی خاص شرکت دولتی هستند یا خیر و همچنین به چه نوع شرکت های دولتی گفته می شود توضیحات مفصلی ارائه دهیم لطفا با ما تا انتهایی این مقاله همراه باشید.

آیا شرکت سهامی خاص دولتی است ؟

شرکت های سهامی خاص توسط 5 شریک به ثبت می رسد و اعضای آن نباید هیچ کدام دولتی باشند و کاملا مستقل با ارگان های دولتی به ثبت می رسد تنها یکی از مهم ترین ویژگی که دارند این است که می توانید با ثبت شرکت سهامی خاص به راحتی در مناقصه و مزایده های دولتی شرکت نمایید.

پس شرکت های سهامی خاص وابسته به دولت نمی باشد .

برای دانستن نحوه ثبت شرکت سهامی خاص به مقاله مربوط به آن مراجعه کنید.

منظور از شرکت های دولتی چیست

به نهادی گفته می شود که برای سازمان دولتی کار می کند و با جوز قانونی از طرف دولت و برای دولت شروع به فعالیت می کند. این شرکت ممکن است صفر تا صد توسط دولت تاسیس و یا با بودجه ی دولتی سهام آن تامیین می گردد.

و یا کل سهام آن بواسطه ملی شدن به دولت واگذار شده باشد همانند شرکت ملی نفت ایران. بنابراین شرکت تجاری زمانی شرکت دولتی محسوب می شود که سرمایه آن از طریق شرکت دولتی تأمین شده باشد و شرکت دولتی صاحب بیشتر از نیمی از سرمایه آن باشد.

با این حال شرکت تجاری که تأمین کننده سرمایه آن جهت تاسیس به شکل شرکت سهامی خاص، شرکت دولتی باشد ، شرکت دولتی به معنی خاص تلقی نمی گردد و اداره آن براساس قانون خاصی نمی باشد ؛ ولی بخاطر اینکه بیشتر از 50% سرمایه آن تحت مالکیت شرکت دولتی است، شرکت دولتی قلمداد می شود.این شرکت، تابع مقررات قانون تجاری و لایحه اصلاحی آن است و باید مطابق آن ها تاسیس و ثبت شود.

این شرکت پس از ثبت ، شخصیت حقوقی پیدا می کند. اداره شرکت، انحلال، تصفیه امور بر اساس مقررات قوانین تجاری صورت می پذیرد.شرکت های دولتی را مادامی شرکت سهامی و تجاری می توان تلقی کرد که میزان آن در اساسنامه مشخص نشده باشد.

ثبت اغلب شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی انجام می شود. وجه تفاوت شرکت دولتی و تجاری در مورد بازرس و حسابرسی در شرکت های دولتی است.

شرکای شرکت های تجاری، بازرسین را تعیین می کنند ولی روش انتخاب بازرسان در شرکت سهامی عام متفاوت است و آنها از میان لیست منتشره شده وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شوند .

وظایف بازرس شرکت های دولتی ، قانونی بوده ولی سازمان حسابرسی، عهده دار امور حسابرسی می باشد.

آیا شرکت سهامی خاص دولتی است

سهام در شرکت های سهامی خاص

سهام به این صورت است سرمایه اولیه 100.000 تومان است و 35 درصد آن باید به بانک با نام شرکت در شرف تاسیس واریز شود سرمایه رکن بسیار مهمی در شرکت های سهامی خاص است که معمولا میزان آن است که اعتبار آن را بالا و موجب می شود که شما دارای اعتبار باشد .

همین امر موجب می شود که سرمایه امری ضروری برای شرکت های سهامی باشد اما موردی که بسیار مهم است این است که زمانی که سرمایه ی شما بالا باشد می توانید به راحتی در پروژه های دولتی شرکت نمایید و در همین راستا شما می توانید با اورگان های دولتی همکاری داشتی باشید اما این به منزله ی این نیست که شرکت سهامی خاص یک نوع شرکت دولتی است .

تفاوت شرکت دولتی و خصوصی

مهم ترین تفاوتی که بین شرکت دولتی و خصوصی وجود دارد این است که بخش عمومی یا همان اورگان دولتی هدف اصلی و نهادی اش رسیدگی به مشکلات مردم و حل موانع و مشکلات یک جامعه است . و انگیزه ای برای سود دهی در آنها وجود ندارد.

اما مهم ترین عامل تشکیل شرکت های خصوصی یا همان غیر دولتی جنبه ی اقتصادی است که دارد و بعد خدمات رسانی و بعد از آن رسیدگی به نیاز های جامعه است و تماماً در اختیار اهداف شرکت است و هدف بیشتر کردن سرمایه و همه چیز برمبنایی سهام شرکت شکل میگیرد.

بودجه ای که برای شرکت های خصوصی در نظر گرفته می شود از اموال عمومی و مالیات های که پرداخت می شود تامین می گردد.

اما بودجه ی شرکت های خصوصی توسط سهام داران و اموالشان تهیه تامین می شود و درآمدی که بدست می آورد به عنوان سود سهام در نظر گرفته می شود .

شباهت بخش خصوصی با دولتی

هم بخش خصوصی ( شرکت سهامی خاص ) و هم بخش عمومی ( دولتی ) برای رفاه حال شهروندان و براورد خاسته های آنها تلاش می کنند اما هرکدام به میزان خودشان و هردو هدفشان اشتغال زایی نیز است و کمک به حال و رفاه اجتماعی می نمایند.

منظور از شرکت های دولتی چیست

منظور از شرکت های دولتی چیست

تفاوت های ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص

 1. در شرکت سهامی عام،عبارت( شرکت سهامی عام ) و در شرکت سهامی خاص،عبارت ( شرکت سهامی خاص ) حتماً باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن،در کلیه اوراق،اطلاعیه ها و آگهی های شرکت،به طور روشن و خوانا نوشته شود .
 2. در شرکت سهامی عام، قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین شرکت و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد.اما در شرکت سهامی خاص ، تمام سرمایه منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد .
 3. برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام ( شرکت در شرف تاًسیس ) نزد یکی از بانک ها تودیع نماید.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد .
 4. سرمایه ی اولیه در شرکت های سهامی عام 500.000 تومان و در شرکت های سهامی خاص 100.000 تومان .
 5. در شرکت های سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود .
 6. به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت،تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد. در حالی که حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است .
 7. برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ی مربوط به اساسنامه ای که به امضا کلیه ی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تاًدیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است .
 8. شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه کنند .

منظور از شرکت های دولتی چیست؟

هرشرکتی که براساس سرمایه گذاری شرکت های دوتی ایجاد می شود و تا زمانی که 50 درصد از سرمایه شرکت برای شرکت عمومی ( دولتی ) مذکور باشد نوع آن شرکت دولتی خواهد بود مگر آنکه سرمایه به بخش خصوصی واگذار شود نوع شرکت خصوصی خواهد شد و ماهیتش تغییر پیدا می کند.

شرکت های که تنها از طریق سرمایه گذاری بخش دولتی به صورت سهامی خاص در میاید نمی توان گفت نوع آن را نمی توان گفت تماما خاص است بلکه نصف سرمایه دولتی است در نتیجه متعلق به دولت بوده و می توان گفت شرکت مذکور شرکتی نیمه دولتی ( نیمه خصوصی )است

شرکت مذبور، تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانون تجارت بوده و باید طبق آن ها تشکیل و به ثبت داده شود. پس از ثبت است که دارای شخصیت حقوقی خواهد شد. اداره امور، ورشکستگی و تصفیه آن طبق مقررات قوانین مربوطه، به عمل خواهد آمد.

بهترین شغل برای خانم ها بدون نیاز به سرمایه اولیه چیه؟

بهترین شغل برای خانم ها

“بهترین شغل برای خانم ها” دون نیاز به سرمایه اولیه چیه؟ چالش‌ها و مزیت‌های خانوم‌ها در انتخاب شغل چیه؟ پردرآمدترین شغل برای زنان ایرانی چه شغلیه؟ چه مشاغلی به روحیه زنان بیشتر نزدیک است؟ کسب و کارهایی که خانم‌ها میتوانند در خانه راه بیاندازند چیست؟ در یک کلام بهترین شغل برای زنان چیست؟

در این مقاله قصد داریم بهترین شغلی که خانم ها می‌تونن از تمام تونایی‌هاشون بدون هیچ چالشی استفاده کنند را با دلیل و مدرک معرفی کنیم. در ضمن این مقاله ادامه مقاله بهترین شغل است و حتماً این مقاله را هم بخوانید! قبلش ازتون خواهش میکنم بهترین خاطره از مادرتون را برای ایجاد حس خوب بین ب م می‌ها به اشتراک بگذارید.

فهرست این مقاله:

بهترین شغل از نظر روانشناسی برای خانم ها

وقتی حرف از خانم یا زن میشه ناخودآگاه ماها یک تصویری از مادرمون به یادمون می‌یاد. مادرانی که زحمت‌های زیادی برای ما کشیدن بی‌مزد و منت. وقتی حرف از خانم‌ها میشه یاد خواهری می‌افتیم که همبازی و غم‌خوار نوجوانی و جوانیمون بود. وقتی حرف از خانم ها میشه یاد همسرانی می‌افتیم که زندگی ساز هستند.

همین الن مقاله فن بیان را بخوانید.

اشتباه نکنید! سازندگی خانم ها و زنان فقط در فرهنگ ایرانی نیست. احتمالاً شما هم در فیلم‌ها و برنامه‌های انگلیسی زبان شنیدید که می‌گویند: mother of nature یعنی مادر طبیعت. این عبارت به معنی سازندگی و بخشندگی است.(مطاله بیشتر)

پس “بهترین شغل برای خانم ها” شغلی است که با ویژگی سازندگی و بخشندگی خانم ها هماهنگ باشد.

پیشنهاد مطالعه مقاله:

بهترین شغل از نظر درآمد

بدون صحبت از درامد نمیتونیم در مورد بهترین شغل برای خانم ها حرف بزنیم. شاید مهم‌ترین پارامتر انتخاب شغل برای خیلی از ماها درآمد باشه. سال ها مادرانمون کار مفید و سازنده انجام دادند ولی احتمالاً درامدی نصیبشون نشده.

خانم‌ها باید شغلی را انتخاب کنند که از نظر درآمدی تمام نیازهای داشته و نداشتشون را برطرف کنه! خیل از شغل‌ها را که الان در روزنامه‌ها، مجلات، کاریابی‌ها و … می‌بینیم نوشتن نیازمند به یک همکار خانم ولی وقتی حقوق را میبینی یا در مصاحبه حقوق را میگن آدم تعجب می‌کنه! برای 10 ساعت کار مفید 2 ملیون. (مطالعه از collegeconsensus)

پس شغلی که ما به شما معرفی می‌کنیم باید از نظر درآمدی بهترین باشه:)

فاصله تا محل

مطمئناً نه فقط برای خانم ها بلکه برای همه فاصله تا محل سکونت یک پارامتر بسیار مهم در انتخاب شغل است. بهترین شغل دنیا برای زنان و برای همه حتماً باید از نظر مسافتی به گونه‌ای باشد که عمرمون در مسیر رفت و آمد تلف نشه.

زمان آزاد

خیلی از شغل‌های پردرآمدی که می‌شناسیم به گونه‌ای است که باید روزی حداقل 10 ساعت کار کنیم و معمولاً یا روز آزادی وجود ندارد یا باید کلی برای به دست آوردنش تلاش کنیم!

بهترین شغل برای زنان باید به گونه‌ای باشد که از نظر زمان کاری به گونه‌ای باشد که بر اساس صلاح دید، کار کنند، تفریح کنند یا کار و تفریح را با هم مخلوط کنند!

خانوم خودت باش!

مطمئناً همه ما تجربیات تلخی از مدیرانی که با هاشون کار کردیم داریم یا شنیدیم. نه اینکه همه مدیرها انسان‌های بدی باشند یا حتی انسان‌های فوق‌العاده‌ای نباشند ولی نکته این است که هیچ کسی دوست نداره از شخص دیگه‌ای دستور بشنوه حتی از مادر خودش!

پس یکی از معیارهای بهترین شغل برای خانم ها این است که بتونیم خودمون مدیریت کارها را برعهده بگیریم و کسی نباشه که بهمون دستور بده و امر و نهی کنه و ازمون جواب پس بخواهد!

آینده شغلی

یک معیار بسیار مهم برای انتخاب بهترین شغل برای خانم ها آینده شغلی است که قراره در اون فعالیت کنند. بعضی شغل‌ها هستند که شاید الان خیلی فوق‌العاده باشند ولی آینده چندان درخشانی ندارند و دست کم دارای آینده مبهمی هستند.

به عنوان مثال ممکن است افرادی که الان از تغییر قیمت دلار درآمد خیلی زیادی به دست بیاورند ولی هر لحظه و هر روز ممکن است کل سرمایه خودشون را از دست بدهند و حتی خسارت‌های بسیار زیادی را ببینند.

شغلی که ما در ادامه معرفی می‌کنیم در تمام زمان‌ها از سالیان پیش همیشه بهترین شغل بوده است.

بدون نیاز به سرمایه گذاری

لیست شغل های آزاد در ایران بدون نیاز به سرمایه بالا

خیلی از خانم ها سرمایه اندکی دارند و یا حتی کلاً سرمایه ای ندارند. ممکن است تا به حال به خانه داری و رسیدگی و پرورش فرزندان مشغول بوده‌اند و الان دنبال یک حقوق و مزایا فوق‌العاده هستند.

خیلی از شغل هایی که روزانه با وعده درآمد بالا و مزایای زیاد به ما معرفی می‌شود نیاز به سرمایه بالا است. به ما می‌گویند بیا پولهایت را به من بده تا من برای رضای خدا شما را ثروتمند کنم! درحالی که هیچ برنامه مشخصی به ما ارائه نمی‌دهند.

پس بهترین شغل برای خانم ها که ما معرفی می‌کنیم باید بدون نیاز به سرمایه و با حداقل امکانات قابل انجام باشد.

نه به چالش‌ها

بعضی از زنان چالش هایی دارند که نمیتوانند هر شغلی را داشته باشند به عنوان مثال ممکن است به دلایل متعددی مثل بارداری، نگهداری از فرزند و… نتوانند از منزل خارج شوند و به سر کار بروند. و از طرفی برای روحیه و اعتماد به نفس و.. نیاز دارند تا یک شغلی را داشته باشند.
پس لازم است با در نظر گرفتن این چالش‌ها شغلی را به بانوان عزیز معرفی کنیم.

بهترین شغل برای زنان باید به این چالش ها توجه داشته باشد.

اگر شما یک خانم مهندس هستید مقالت بهترین شغل مهندسی، شغل مهندسی مکانیک، شغل برق و مهندسی برق قدرت را حتماً بخوانید.

امکان پیشرفت

خیلی از شغل‌هایی که زنان به آن مشغول هستند مثل منشی بودن و حتی رئیس دفتری و کارمندی شاید شغل‌هایی با درآمد قابل قبولی باشند ولی در نهایت این شغل‌ها دارای یک سقف پیشرفت نانوشته‌ای هستند.
بهترین شغل برای خانم ها نباید دارای سقف پیشرفت باشند و ما این را همواره درنظر داریم!

زود به درآمد برسه

بعضی از شغل‌ها و حرفه‌ها هستند که در درازمدت می‌توانند از نظر درامدی شغل ایده‌آلی باشند و زمانی به درآمد میرسند که دیگر شور و حرارت جوانی آنچنانی برای آدم باقی نمیگذارند.به عنوان مثال پزشکی و همچنین رشته های دانشگاهی ریاضی برای خانم ها می‌تواند برای خانم‌ها بعد از چندین سال درس و تلاش درآمد خوبی داشته باشد ولی خب بعضی‌ها دوست دارند در سن پایین‌تر به یک درآمد و جایگاه اجتماعی فوق‌العاده‌ای برسند!

شغل هایی با درآمد میلیاردی که آسون باشه!

احتمالاً شما هم مثل من زیاد تاب و تحمل سختی کشیدن برای رسیدن به یک شغل فوق‌العاده را ندارید و دوست دارید با کمترین زحمت بیشترین نتیجه را به دست بیاورید!

نگران نباشید شغلی که ما به شما معرفی میکنیم دوران کارآموزی سختی نداره و شما با کمترین میزان سختی میتوانید بهترین نتیجه ممکن را بگیرید.

شاید فکر کنید الان قرار است شغل هایی که در ایران نیست را بررسی کنیم و وقت شما را بگیریم ولی نگران نباشید!

معرفی بهترین شغل برای خانم ها

خب یکسری از معیارها را با هم مرور کردیم و الان تقریباً میدونیم فوق‌العاده‌ترین و بهترین شغل برای خانم ها باید چه ویژگی‌هایی را داشته باشد! احتمالاً شما هم درست حدس زدید. بهترین شغل برای خانم ها تدریس است.

بیایم یک بار مرور کنیم:

 • روانشناسی: خانم ها می‌توانند با آموزش به دیگران علاوه بر پرورش دیگران به طبیعت و روح خودشون کمک کنند. از این نظر هیچ شغلی با کسب و کار آموزشی حتی قابل رقابت هم نیست.
 • درآمد: کافی است شما یک و فقط یک محصول آموزشی خوب بسازید و در عرض یک سال به درآمدی برسید که سرمایه‌داران بزرگ حتی خواب همچین سود راحتی را هم نبینند.
 • فاصله تا محل شما: خیلی از مدرسان خانم در منزل خودشان و حتی در اتاق خواب پکیج‌های آموزشی پر فروشی را تولید و از آن میلیاردها تومن درامد به دست می‌آورند.
 • زمان آزاد: شما به عنوان یک مدرس خانم می‌توانید خودتان زمان کلاس‌هایتان را تعیین کنید و دیگران تابع زمانبندی شما خواهند بود!
  مدیر بی مدیر: هیچ مدیری از این به بعد به شما دستور نخواهد داد. اگر هم صلاح دیدید که با مجموعه‌ها همکاری کنید کسی که مراحل کار را تعیین می‌کند شما هستید!
 • آینده شغلی: از زمان های بسیار دور مدرسان حضور فعال داشتند و در آینده هم با توجه به نیاز روزافزون مردم حضور پر رنگ تری خواهند داشت.
 • سرمایه: سرمایه هر مدرس خانمی علم و دانشش است. در نهایت به یک کامپیوتر و یک گوشی موبایل نیاز است که این روزها در هر خانه‌ای پیدا می‌شود!
 • نه به چالش‌ها: هر زن و خانمی کافی است یک بار یک دوره یا پکیج آموزشی خوبی را در خانه با بچه‌داری و… تولید کند و دیگر تا آخر عمر فقط کسب درآمد کند و هیج چالشی جلوی این درآمد فوق العاده را نگیرد.
 • امکان پیشرفت: هر چه از زمان شروع فعالیت شما به عنوان یک مدرس خانم بگذرد شما بیشتر محبوب و معروف شده و در نتیجه کاملاً بدیهی است که به همان میزان رشد و پیشرفت خواهید کرد.
 • زود به درآمد برسه: در اکثر زمینه‌های پر مخاطب شما کافی است فقط زمینه درست را انتخاب و بعد از آن چد کتاب و دوره آموزشی مرتبط را تمام کنید و تمااااام. ما در ب م م تا آخر با شما همراه هستیم:)
 • آسون باشه! خداوکیلی آسون‌تر از آموزش مطالبی که دوست دارید اصلاً مگه وجود دارد؟ از داخل خونه هر ساعت شبانه روز موضوعی را که علاقه داری به دیگران یاد میدی همین!

اگر به بهترین شغل برای خانم ها علاقه مند شدید کافی است مقاله زیر را مطالعه نمایید:

به آخر این مقاله رسیدیم لطفاً بهترین خاطره از مادرت را برامون بگو و نظرت را هم در مورد تدریس زیر همین پست با دوستان ب م می به اشتراک بگذار.

حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است؟ (میزان سرمایه‌گذاری منطقی در فارکس)

حداقل سرمایه برای فارکس

فارکس به عنوان یکی از بازارهای مهم جهان امروز اقبال خوبی در میان مردم سراسر جهان به خصوص ایرانی‌ها پیدا کرده است. مخصوصاً این که این بازار بر اساس ارز می‌باشد و ارز چیزی است که در ایران هیچ‌وقت قیمتش پایین نمی‌آید! از این رو افراد بسیاری دوست دارند که بازار فارکس حضور فعل داشته باشند. از این رو اولین سؤالی که در ذهن آن‌ها ایجاد می‌شود این است که حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان می‌تواند باشد؟

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید حداقل سرمایه در بازار سرمایه بورس ایران اکنون ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد؛ یعنی شما به عنوان یک تریدر در بازار ایران حق معامله خرید کمتر از ۵۰۰ هزار تومان (با احتساب کارمزدها اندکی بیشتر) نخواهید داشت.

از این رو یک فرد ایرانی اگر بخواهد در این بازار فعالیت داشته باشد باید این میزان هزینه را پرداخت کند تا اولین سهم خود را معامله کند. حالا سؤال ایجاد می‌شود که در بازار جهانی حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان می‌تواند باشد؟ آیا حداقل سرمایه برای فارکس در این بازار در نظر گرفته شده است یا نه؟ اگر حداقل سرمایه برای فارکس وجود ندارد میزان سرمایه‌گذاری منطقی ما چه قدر باشد بهتر است؟ در ادامه با ما همراه باشید تا به این سؤالات پاسخ دهیم.

حداقل سرمایه برای فارکس، وجود ندارد

حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است؟

حداقل سرمایه برای فارکس، وجود ندارد

از نظر تئوری حداقل سرمایه برای فارکس معنی خارجی ندارد؛ یعنی شما با یک دلار هم می‌توانید در بازار سرمایه فارکس حضور داشته باشید البته اگر با یک دلار به شما سهمی بفروشند! بنابراین در کلام بهتر باید گفت که از نظر قانونی منعی تحت عنوان حداقل سرمایه برای فارکس وجود ندارد اما از نظر منطقی و بازار شما عملاً نمی‌توانید با قیمت‌های بسیار پایین یا با حداقل سرمایه برای فارکس بسیار کم حضور داشته باشید. شما به جز خرید سهم و قیمت سهم باید سواپ، کمیسیون ها و اسپرد را پرداخت کنید؛ بنابراین اصلاً منطقی نیست که بخواهید باید حداقل سرمایه برای فارکس بسیار کم در این بازار حضور داشته باشید.(مقاله پشتوانه ارزهای دیجیتال چیست را مطالعه کنید)

از طرف دیگر ما در ایران زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم به‌صورت مستقیم ارز واریز کنیم بنابراین عملاً باید از یک فیلتر تبدیل ارز و صرافی سرمایه خود را عبور بدهیم این فیلتر نیز برای خود کارمزدی در نظر می‌گیرد. از این رو هنگام تبدیل ارز ایران به ارز دلار و برعکس حداقل سرمایه برای فارکس اگر کم باشد نه تنها سود شما بر نمی‌گردد بلکه چیزی هم باید دستی به صرافی‌ها بدهید!

بنابراین با توجه به دلایل بالا می‌توان گفت که بله شما حداقل سرمایه برای فارکس خواهید داشت؛ اما این که این حداقل چه میزان باید باشد. نیاز دارد که ابتدا شما را با عنوان و مفهومی به نام لات آشنا کنیم.

لات یک نوع ظرف و یک نوع مبدل در بورس فارکس محسوب می‌شود. چیزی شبیه به سکه‌ها و کوین‌های روی میز پوکر. در واقع وقتی شما می‌خواهید در بازار سرمایه فارکس حضور داشته باشید، باید در یکی از انواع لات‌ها یا ظرف‌ها معاملات خود را انجام دهید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

هر لات میزان واحد متفاوتی دارد که بر اساس این واحد، میزان سود مختلفی نیز به شما می‌دهد. در واقع حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس لات‌ها مشخص می‌شود و لات بر اساس استراتژی و مدیریت سرمایه شما؛ اما در بازار چند نوع لات داریم. برای این که بدانیم حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان باشد باید ابتدا این لات‌ها و واحدهای تبدیلی آن را بشناسیم. در ادامه با ما همراه باشید که می‌خواهیم با شناخت انواع لات‌ها حداقل سرمایه برای فارکس را مشخص کنیم.

انواع لات و تأثیر آن در حداقل سرمایه برای فارکس

انواع لات و تأثیر آن در حداقل سرمایه برای فارکس چیست؟

به طور کلی می‌توان گفت که لات‌ها به ۴ دسته اساسی تقسیم می‌شود.

۱- لات استاندارد: این نوع لات در واقع به اندازه ۱۰۰ هزار واحد ارزی یا همان صد هزار دلار ارزش دارد. این نوع لات در هر پیپ به اندازه ده دلار تغییر ایجاد می‌کند؛ یعنی این که شما با خرید یا فروش یک سهم به ازای هر یک پیپ که تغییر اتفاق افتاده است، شما ده دلار سود یا ضرر کرده‌اید. حداقل سرمایه برای فارکس برای این لات ۲۵ هزار دلار می‌باشد. این نوع لات عموماً شرکت‌های تجاری و … استفاده می‌شود.

۲- مینی لات: نوعی دیگر از لات است که اتفاقاً تأثیر بسیار زیادی در مورد حداقل سرمایه برای فارکس می‌گذارد. این لات به اندازه ۱۰ هزار واحد مالی یا همان ۱۰ هزار دلار می‌باشد. همچنین در این لات میزان مبدل هر پیپ ۱ دلار محسوب می‌شود. برای این که بتوانید از سرمایه اولیه چیست این لات استفاده کنید حداقل سرمایه برای فارکس شما باید هزار دلار باشد. این لات بسیار مورد استقبال تریدرها به خصوص تازه‌کاران قرار می‌گیرد.

۳- میکرو لات: این لات را کوچک‌ترین واحد تجاری – عملی می‌دانند. اندازه لات هزار دلار است و شما می‌توانید با سرمایه ۱۰۰ دلار وارد این لات شوید. هر پیپ تغییر در این لات به اندازه ۱۰ سنت محاسبه می‌شود. این نوع لات را کسانی که سرمایه کمتری دارد مناسب است اما واقعیت این است که چندان سوددهی مناسبی نخواهد داشت.

۴- نانو لات: این لات به طور کلی نه سود خاصی دارد و نه حداقل سرمایه خاصی می‌خواهد. از آن جهت که این لات چندان مورد استفاده ما قرار نمی‌گیرد از توضیح آن صرف نظر می‌کنیم و به مبحث جذاب حداقل سرمایه برای فارکس برمی‌گردیم.

شاید تا الآن متوجه شده باشید که حداقل سرمایه برای فارکس باید در چه حد و حدودی باشد. احتمالاً گزینه مورد نظر شما یکی از گزینه‌های مینی لات و میکرو لات خواهد بود. پس بیایید حداقل سرمایه برای فارکس برای هرکدام از این لات‌ها را حساب کنیم.

حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس میکرو و مینی لات

حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس میکرو و مینی لات چقدر است؟

بیایید فرض کنیم که شما با حداقل سرمایه برای فارکس برای میکرو لات وارد بازار می‌شوید؛ یعنی با ۱۰۰ دلار می‌خواهید شروع به خرید و فروش کنید. فرض می‌کنیم شما در خرید خودتان بعد از مدتی توانستید ۱۰۰ پیپ سود بگیرید.

در میکرو لات به ازای هر پیپ شما تنها ۱۰ سنت سود می‌کنید؛ بنابراین در مجموع شما ۱۰۰ سنت یا یک دلار سود می‌کنید. این سود شما البته خالص نخواهد بود و باید از آن هزینه‌هایی مانند سواپ و اسپرد و کارمزد و … را پرداخت کنید؛ اما حال بیایید با حداقل سرمایه برای فارکس خود را به ۵۰۰ دلار افزایش بدهید میزان سود شما ۵ برابر خواهد شد و شما به سود ۵ دلاری خواهید رسید.(در ادامه مقاله کاربرد طلا و سود معامله از ترید را هم مطالعه کنید)

حال فرض کنید که می‌خواهیم در واحد مینی لات وارد معامله شویم؛ بنابراین حداقل سرمایه برای فارکس شما ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. فرض کنید دقیقاً همان ۱۰۰ پیپ را بعد از مدتی سرمایه‌گذاری به دست آورید. در این حالت با توجه به این که هر پیپ در مینی لات برابر یک دلار است، پس سود شما در نهایت ۱۰۰ دلار خواهد شد. حال اگر به جای ۱۰۰۰ دلار حداقل سرمایه برای فارکس را ۵۰۰۰ دلار در نظر بگیرید سود شما ۵۰۰ دلار خواهد شد.(در ادامه مقاله حساب آزمایشی فارکس را هم مطالعه کنید)

این در حالی است که اگر یک تریدر خوب و قابلی باشید می‌توانید تعداد پیپ‌های بیشتری از این بازار نصیب خود کنید. پس فرق بین مینی لات و میکرو لات در یک سود برابر چیزی حدود ۱۰۰ برابر است. حال به نظر خود شما حداقل سرمایه برای فارکس باید چقدر باشد تا این سرمایه بر اساس میزان سودی که قرار است برای ما داشته باشد، منطقی باشد؟ شما کدام حداقل سرمایه برای فارکس را انتخاب می‌کنید؟

سخن پایانی از حداقل سرمایه برای فارکس

سخن پایانی از حداقل سرمایه برای فارکس

به طور کلی می‌توان گفت که حداقل سرمایه برای فارکس یک مفهوم اختیاری محسوب می‌شود که می‌تواند بر اساس نوع استراتژی شما کاملاً متغیر باشد؛ اما به‌صورت کلی این حداقل سرمایه بهتر است در حوزه مینی لات باشد. در این حوزه نوسانات کمتری را شاهد هستیم و می‌توان اطمینان بیشتری به بازار داشت.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم بخوانید)

مسئله مهم دیگر در حداقل سرمایه برای فارکس این است که شما به ازای چند برابر سرمایه اصلی خودتان می‌تواند از بروکر اهرم مالی دریافت کنید؛ بنابراین چندان نگران میزان حداقل سرمایه برای فارکس خود نباشید. این اهرم‌ها در حداقل‌ترین حالت‌های ۱:۱۰ می‌باشد و بروکر بی چون و چرا آن را به شما می‌دهد.

اما به‌صورت کلی اگر ماجرا را نگاه کنیم شما به عنوان یک تریدر به دنبال کسب سود هستید و هدف شما از سرمایه‌گذاری کسب سودهای بیشتر است؛ بنابراین اگر قرار است سود خوبی داشته باشید کمی ایده آل های خود را بزرگ کنید و در لات‌های بزرگ‌تر وارد معامله شوید. البته این زمانی است که از نظر فنی و تکنیکالی قوی هستید و سرمایه اولیه چیست می‌دانید که دقیقاً قرار است از کجا به کجا برسید. نگران مفاهیم مختلف این بازار هم نباشید.

به طور کلی تجربه مهم‌ترین درس‌ها را به شما خواهد داد. تنها شما باید از تجربه کردن نترسید و بدانید به ازای ضررهایی که می‌کنید تجربه‌هایی گران‌بها اما شاید تلخ به دست می‌آورید. باور کنید این نیز لازم است. ما در این مقاله در مورد ورود به بازار فارکس و سایر موارد آن توضیح داده ایم در صورت داشتن هرگونه سوالی حتما با ما در میان بگذارید.

چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ درامد فارکس چقدر است؟

کدام یک از ما دوست نداریم سودی دلاری داشته باشیم؟ به هر حال ما در کشوری زندگی می کنیم که خواسته یا ناخواسته اقتصاد آن وابستگی زیادی به دلار دارد. از این رو داشتن یک درآمد یا سود دلاری می تواند به نوعی ارزش دارایی های شما را حفظ کند. از این رو درآمد فارکس در ایران بسیار مورد توجه کاربران و فعالان بازار قرار گرفته است.

از این رو این سوال پرسیده می شود که چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ ورود به بازار فارکس اصولا کار چندان سختی محسوب نمی شود. همانطور که شما در بازار بورس ایران می توانید سهمی را خرید و فروش کنید در بازار فارکس نیز می تواند جفت ارزهای مختلف را خرید و فروش کنید.

اما مسئله ای که باعث می شود مسئله ورود به بازار فارکس کمی چالش برانگیز شود این است که این بازار، یک بازار جهانی و بین المللی است و اصولا خرید و فروش ها در آن بر اساس ارزهای بین المللی امکان پذیر است. از این رو اگر قرار باشد ما به عنوان یک معامله گر ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در فارکس کنیم، ابتدا باید دقیقا بدانیم که چگونه می توانیم سرمایه خودمان را به یکی از این ارزها تبدیل و سپس آن را وارد بازار فارکس کنیم.

به عبارت ساده تر شما نمی توانید بر اساس ریال در بازار فارکس فعالیت کنید. بنابراین ابتدا شما باید سرمایه خودتان را به دلار یا یکی از ارزهای مطرح بین المللی و قابل قبول در بازار فارکس تبدیل کنید. این کار توسط ده ها صرافی آنلاین قابل انجام است. البته در معتبر بودن این صرافی ها دقت کامل و کافی داشته باشید.

ورود به بازار فارکس

سرمایه گذاری در فارکس

گام بعدی سرمایه گذاری فارکس پیدا کردن یک صرافی مناسب است. اصولا صرافی های معتبر و مطرح جهانی معامله گران ایرانی را تحریم کرده اند و عملا اجازه استفاده مستقیم از این صرافی ها برای کاربران ایرانی وجود ندارد. البته با استفاده از وی پی ان های ثابت می توان این تحریم ها را دور زد و به نوعی به عنوان معامله گر کشوری دیگر در این صرافی ها فعالیت کرد.

اما در صورتی که صرافی متوجه تقلبی بودن اکانت شما شود عملا حسابتان را می بندد و سرمایه شما بلوکه می شود. بنابراین همیشه پیشنهاد می کنیم که سرمایه نقد و ذخیره شده کمی در صرافی داشته باشید تا در صورت بروز هر نوع مشکل هیچ اتفاق بدی رخ ندهد و سرمایه زیادی از دست ندهید.

از طرف دیگر باید توجه داشته باشید که به هر حال همان مسیری که برای سرمایه گذاری در این بازار می روید برای برداشت از حساب خود نیز باید انجام دهید. به عبارت ساده تر شما برای سرمایه گذاری در فارکس باید ریال را به دلار یا یورو تبدیل کنید، در مورد برداشت از حساب و سودتان نیز این داستان به صورت برعکس وجود دارد. یعنی شما باید دلار را به ریال تبدیل کنید و سپس از آن استفاده کنید.

بنابراین علاوه بر کارمزد صرافی و اسپرد و … شما باید کارمزد تبدیل دلار به ریال و برعکس را نیز در نظر داشته باشید. از این رو سود واقعی شما بعد از کسر این کارمزدها به دست می آید. توجه به این نکات می تواند هدف گذاری شما در این بازار را واقعی تر کند.

بنابراین اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم، شما برای حضور در بازار فارکس باید از دو واسطه استفاده کنید. واسطه اول ریال را به دلار و برعکس تبدیل می کند و واسطه دوم همان صرافی های مختلف می باشد. البته در ایران نیز برخی از صرافی های آنلاین فارکس وجود دارد که به نوعی وظیفه تبدیل ریال به دلار و برعکس و سرمایه گذاری بر روی جفت ارزها را بر عهده می گیرد. اما توصیه ما این است که در صورت امکان از صرافی های معتبر بین المللی استفاده کنید.

درآمد فارکس در ایران

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس یا منطقی ترین سرمایه؟!

بعد از این که از درآمد فارکس در ایران مطلع شدیم، سوال اصلی این است که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است؟ این سوال را از دو جنبه می توانیم بررسی کنیم.
جنبه اول همان است که در بالاتر گفتیم. در فارکس شما بر اساس لات خرید و فروش می کنید. برای درک مفهوم لات بهتر است بازی پوکر یا انواع بازی های کازینویی را در نظر داشته باشید. در این بازی ها شما نمی توانید ده دلار یا ۲۵ دلار یا ۱۰۰ هزار تومان شرط بندی کنید. بلکه شما باید سکه هایی را با ارزش های مختلف از صاحب کازینو تهیه کنید. این سکه ها هستند که قرار است بین بازیکنان رد و بدل شود.

این سکه ها در بازار فارکس همان لات هستند. شما برای حضور در بازار فارس حداقل باید از نانو لات استفاده کنید. بنابراین می توان اینگونه گفت که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس ۱ صدم دلار یا همان یک سنت است.

اما جنبه مهم دیگری در پاسخ به این سوال وجود دارد و آن این است که این لات چند درصد باید سود دهی داشته باشد تا علاوه بر توانایی پرداخت اسپرد، کارمزد های مختلف و … سود خوبی برای شما باقی بماند؟ شاید بالغ بر هزار درصد سود لازم است تا سود خالص شما عدد قابل قبولی باشد. اما این درصد سود عملا در بازار فارکس عملا غیر ممکن است.

از طرف دیگر یادتان باشد که حضور در لات های بزرگ تر ریسک بزرگ تری هم با خود دارد. به عبارت بهتر شما در بازار فارکس به نسبت سودی که می خواهید باید درصد ریسک آن را نیز قبول کنید. بنابراین وقتی در یک لات استاندارد به هزار هر تغییر پیپ مثبت ۱۰ دلار سود می کنید، باید منتظر باشید که به ازای هر تغییر پیپ منفی نیز ۱۰ دلار ضرر کنید.

تمامی این حرف ها می تواند حداقل سرمایه شما برای حضور در این بازار را مشخص کند. در واقع شما بر اساس استراتژی و درصد سود به ضرری که انتظار دارید در این بازار باید حاضر شوید. هر نوع رفتار غیر منطقی یا احساسی و بدون در نظر گرفتن ریسک، فارکس را تبدیل به همان کازینو می کند.

شما برای سرمایه گذاری در فارکس در ایران و استعلام هزینه ثبت نام در فارکس در مجموعه میداس سرمایه می توانید به این صفحه مراجعه نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایید. همچنین اگر میخواهید در مورد بروکر ویندزور بیشتر بدانید این مقاله را مطالعه نمایید.

دوره بازگشت سرمایه و نحوه محاسبه آن

دوره بازگشت سرمایه و نحوه محاسبه آن

یکی از روش های تقریبی برای تصمیم گیری و ارزیابی پروژه های اقتصادی، دوره بازگشت سرمایه (PB) است.

دوره بازگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه (Pay Back Period) زمانی است که طی آن سرمایه گذاری اولیه طرح با خالص درآمدهای طرح جبران می شود. در تحلیل هر چه این زمان کوتاه تر باشد، بهتر است چرا که اطمینان ما به آینده دورتر، کمتر از آینده نزدیک تر است. بنابراین هر چه مدت بازگشت سرمایه کمتر باشد، ریسک سرمایه گذاری نیز کمتر خواهد بود.

همچنین بعضی از طرح ها دارای عمر مشخصی هستند مثلا در طرح های کشاورزی عمر طرح ها معمولا کمتر از پنج سال است و اگر مدت بازگشت سرمایه طرح کشاورزی بیش از پنج سال باشد، آن را اجرا نمی کنند. برای اقتصادی بودن پروژه در روش PB، زمان مدت بازگشت سرمایه باید کمتر از زمان مورد انتظار بازگشت سرمایه (MAPP) باشد.

مثلا اگر انتظار داریم که یک رایانه پنج سال عمر کند، زمان بازگشت سرمایه اولیه آن باید کمتر از پنج سال باشد. بدیهی است که در مقایشه پروژه ها، پروژه با کمترین مدت بازگشت سرمایه انتخاب می گردد.

محاسبه PB به دو روش تجمعی ساده و تجمعی تنزیلی انجام می شود:

روش اول، روش تجمعی ساده (ایستا):

در این روش خالص درآمد های پروژه را به صورت تجمعی با هم جمع کرده و سپس مشخص می کنیم که سرمایه اولیه در چه سالی با خالص درآمدهای تجمعی برابر شده است. روش تجمعی روشی قابل اعتماد برای تصمیم گیری و مقایسه پروژه ها نیست زیرا ارزش زمانی پول، ریسک، تورم، ارزش اسقاط و غیره در این روش نادیده گرفته می شوند و ملاک محاسبه مدت بازگشت سرمایه، تنها ارزش اسمی پول است و چه بسا تجزیه و تحلیل بر اساس آن نتایج اشتباهی را به ارزیابان بدهد. جهت یادگیری نحوه محاسبه مدت بازگشت سرمایه به روش تجمعی ساده، با حل مثال زیر همراه ما باشید.

دوره بازگشت سرمایه

دوره بازگشت سرمایه

فرض کنید هزینه اولیه یک سرمایه گذاری 5000 واحد پولی، درآمد سال اول تا سوم به ترتیب 200، 300، 1000 و از سال چهارم تا هشتم 1200 واحد پولی است. اگر عمر مفید طرح 8 سال و مدت مورد انتظار بازگشت سرمایه (MAPP) سرمایه گذار 7 سال باشد، آیا شما این سرمایه گذاری را به او توصیه می کنید؟ (نرخ تنزیل= %8).

برای حل این سوال با استفاده از جدول ابتدا مراحل زیر را انجام دهید.

 1. یک جدول چهار ستونی رسم کنید.
 2. در ستون اول زمان از سال صفر تا سال هشتم به ترتیب بنویسید.
 3. در ستون دوم هزینه های هر سال را مقابل سال آن بنویسید.
 4. در ستون سوم خالص درآمد های (هزینه- درآمد) هر سال را مقابل آن بنویسید.
 5. در ستون چهارم خالص درآمد ها را به صورت تجمعی جمع کنید و بنویسید.
 6. اکنون با توجه به ستون چهارم مشخص کنید که خالص درآمد های تجمعی در چه سالی با مقدار سرمایه گذاری اولیه طرح برابر می شود.

مشاهده می کنید که در ستون آخر، خالص درآمد های تجمعی در سال پنجم برابر 3900 و در سال ششم برابر 5100 است، بنابراین سرمایه اولیه یعنی 5000 در زمانی بین سال پنجم و ششم جبران می شود. زمان دقیق را می توان با کمک درون یابی خطی به صورت زیر محاسبه کرد:

چون که سال 12 ماه دارد، 0.916 را در 12 ضرب می کنیم: (ماه 11 = 916 . 0 × 12).

پس زمان بازگشت سرمایه در این روش 5 سال و 11 ماه، یعنی تقریبا 6 سال است و چون کمتر از زمان مورد انتظار سرمایه گذار است، این سرمایه گذاری توصیه می شود (MAPP > 6).

روش دوم، روش تجمعی تنزیلی (پویا):

برای محاسبه مدت بازگشت سرمایه بهتر است که از این روش استفاده کنید زیرا نقاط ضعف روش تجمعی ساده را بر طرف می کند. در این روش ارزش زمانی پول، نرخ تورم، ریسک و غیره و در یک کلام نرخ تنزیل در نظر گرفته می شود. برای محاسبه PB با استفاده از جدول مراحل زیر را انجام دهید: یک جدول پنج ستونی رسم کنید.

 1. در ستون اول مربوط به زمان است و سال های عمر پروژه را به ترتیب بنویسید.
 2. در ستون دوم سرمایه گذاری اولیه در سال صفر بنویسید.
 3. در ستون سوم خالص درآمد های پروژه (هزینه – درآمد) را بنویسید.
 4. در ستون چهارم با استفاده از نرخ تنزیل، خالص درآمد ها را تنزیل کنید.
 5. در ستون پنجم خالص درآمد های تنزیل شده را به صورت تجمعی جمع بزنید.
 6. در ستون پنجم دنبال دوره ای بگردید که در آن درآمد های تجمعی، سرمایه اولیه را جبران کرده باشند.

قبل از شروع محاسبه PB لازم است که با نحوه تنزیل کردن آشنایی داشته باشید. تنزیل کردن در واقع تبدیل ارزش جریان نقدی آینده با استفاده از نرخ تنزیل به ارزش زمان فعلی است. شما می توانید این کار را با استفاده از فاکتور های استاندارد (P/F , i , n) جهت تبدیل ارزش آینده (F) به ارزش زمان کنونی (P) انجام دهید.

مقدار این فاکتور ها به صورت آماده در جداولی وجود دارد و شما می توانید به راحتی مقدار مورد نظر خود را استخراج کنید. مثلا اگر بخواهیم 200 واحد پولی در انتهای سال اول با نرخ تنزیل 8 درصد به ارزش زمان کنونی تبدیل کنیم به صورت زیر عمل می کنیم:

یعنی ارزش 200 واحد پول در یک سال آینده، اکنون فقط معادل 185.18 واحد پول ارزش دارد. حال که با مفهوم تنزیل آشنا شدید، می توانیم مثال قبل را به روش تجمعی تنزیلی حل کنیم.

پیشگامان بی نهایت سرمایه اولیه چیست مطالعه مقاله نرخ بهره را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

مشاهده می کنید که خالص درآمد تجمعی تنزیل شده در سال هفتم برابر 4391.33 و در سال هشتم برابر 5039.69 است. بنابراین مدت بازگشت سرمایه اولیه یعنی 5000 بین سال هفتم و هشتم جبران می شود. برای محاسبه دقیق این زمان می توان از درون یابی خطی کمک گرفت.

با توجه به اینکه سال 12 ماه دارد، 0.94 را در 12 ضرب می کنیم تا ماه آن هم مشخص شود. (ماه 11.26 = 0.94 × 12).

یعنی مدت بازگشت سرمایه 7 سال و 11 ماه و به صورت تقریبی 8 سال است. از آنجا که این زمان بیشتر از زمان مورد انتظار سرمایه گذار (MAPP=7) است، این سرمایه گذاری توصیه نمی شود.

مشاهده کردید که سرمایه گذاری در این پروژه با روش تجمعی ساده توجیه می شد اما با روش تجمعی تنزیلی توجیه نمی شود.

البته همان طورکه قبلا گفتیم روش تجمعی ساده غیر قابل اعتماد و روش تجمعی تنزیلی قابل اعتماد است. اگر چه هر دوی این روش ها معایبی دارند:

1- تنها نقدینگی پروژه را نشان می دهند و هیچ اطلاعاتی از سودآوری پروژه ارائه نمی کنند.

2- ادامه فرآیند مالی بعد از مدت بازگشت سرمایه را نادیده می گیرند مثلا ممکن است مدت بازگشت سرمایه طرحی یک سال باشد که عالی به نظر می رسد و سرمایه شما بعد از یک سال جبران شود اما طرح بعد از آن هیچ درآمدی نداشته باشد و شما بعد از یک سال سرمایه گذاری، تنها اصل پول خود را بدون هیچ سودی دریافت کنید.

بدیهی است که هیچ کس حاضر به انجام چنین سرمایه گذاریی نیست. بنابراین برای ارزیابی پروژه ها لازم است که علاوه بر محاسبه مدت بازگشت سرمایه، روش های دیگری مانند خالص ارزش کنونی، نقطه سر به سر و غیره انجام شود.

نگارش: زینب نقی زاده

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله پنج نیروی رقابتی پورتر را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

کسب درآمد از بازی اکسی اینفینتی بدون سرمایه اولیه

پدیده این روزهای دنیای بازی و رمز ارز چیزی نیست جز اکسی اینفینیتی که اجازه داده کاربران با استفاده از بازی کردن بتوانند پول دربیاورند، اما چطور میتوانیم وارد این عنوان شویم و کسب درآمد کنیم؟ با مایکت همراه باشید.

کسب درآمد از بازی اکسی اینفینیتی بدون سرمایه سرمایه اولیه چیست اولیه

از زمانی که اولین اکسی ها در این بازی عرضه شدند، تقریبا مدت زمان زیادی میگذرد اما با این وجود، روند قیمت ها در این عنوان هیچ فرآیند مشخصی نداشته و در آینده هم معلوم نیست که به چه سمت و سویی برود؛ اما اگر یکی از افراد تازه وارد در دنیای متاورس و بازی های NFT محور هستید، باید بدانید که ورود به بازی اکسی اینفینیتی برای شما چیزی معادل 130 دلار به ازای هر واحد (موجودات اولیه) آب میخورد و شما باید سه موجود را در تیم ابتدایی خود برای شروع گشت و گذار و کنجکاوی در محیط بازی به صف کنید. با اینکه این بازی ساده به نظر میرسد اما برای اینکه بدانید اکسی اینفینیتی چیست نیاز دارید که کمی مطالعه کنید و درباره ساختار بازی اطلاعات اولیه خود را افزایش دهید.

برای دریافت اکسی های رایگان، راه های زیادی وجود ندارد و اکثر راه حل ها هم دردسرهای خاصی دارند، اما اگر خودتان را برای چالش های این مسیر پرپیچ و خم آماده کرده اید، الان نوبت به عمل رسیده و باید دست به کار شوید.

سرمایه گذاری در گروه های دوستانه

شما میتوانید به همراه دوستان خود یک گروه تشکیل دهید، و یک نفر به عنوان سرمایه گذار، خرید تیم اولیه را انجام دهد، بعد از آن کسانی که روی آنها سرمایه گذاری شده به عنوان سهم خود، باید از جوایز و SLP های بدست آمده مقداری را به شما بدهند؛ این کار شبیه به مشارکت بانک ها در پروژه های عمومی است و در آخرهم برای هردو طرف سودآور خواهد بود اما پیدا کردن افرادی که وقت کافی داشته باشند و بتوانید به آنها اعتماد کنید، کار خیلی سختی بوده و نیازمند صرف وقت است.

بازی اکسی اینفینیتی رشد زیادی داشته و به یکی از مشاغل نوینی تبدیل شده که هم اکنون جوانان به آن توجه ویژه ای دارند، حتی نقش های مختلفی هم برای بازیکنان، سرمایه گذاران و مدیران درون بازی وجود دارد و هر کدام از آنها سعی کرده اند یک جایگاه سازی در جامعه کاربری (کامیونیتی) بازی اکسی داشته باشند.

گرفتن بورسیه یا اسکالرشیپ (Shcolarship) و کار کردن برای دیگران

اسکالرشیپ روشی است که یک مدیر یا سرمایه گذار اکانت های متعددی را با سرمایه شخصی خودش میسازد و افرادی را استخدام میکند که در ساعات مشخصی از روز به تجربه این بازی بپردازند و سعی کنند جوایز جدید (منابع ارزی قابل خرید و فروش) برای صاحب اکانت بدست بیاورند؛ کسی که مدیریت همه این افراد را برعهده داشته باشد بیشترین سود را میبرد اما باید دقت کنید که مشاغلی هم به واسطه همین فرد برای افراد علاقمند به رمز ارزها و بازی ها پدید می آید که به جذابیت قضیه افزوده است.

این نوع بورسیه فقط برای بازیکنان خاصی نیست و در بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا رواج دارد و خیلی از جوانان مخارج خانواده های خود را به وسیله آن تامین می کنند، همچنین اگر به CoinGEcko مراجعه کنید، میبینید که ابزار ردیابی سهام های بازی در آنجا در دسترس است و فرد مدیر یا سرمایه گذار میتواند به دقت سرمایه خود را مدیریت و ردیابی کند و وضعیت حال حاضر و روند قابل پیش بینی از آینده آن را بداند.

بازیکنان میتوانند با رفتن به حالت های آرنا یا ادونچر برای خودشان SLP بدست بیاورند و به کیف پول موجود در بازی اضافه کنند، با اینکه درآمد هر فرد از بازی بسته به تلاش و مهارتش در بازی دارد اما اگر بتوانید توکن های با ارزش تری بدست بیاورید و اکسی های جدیدی را به وجود بیاورید قطعا این عدد خیلی بالا خواهد بود؛ طبق گزارش هایی که از افراد مختلف در انجمن های کاربری مثل ردیت دست به دست شده، معمولا فردی که بازی میکند و تحت حمایت یک مدیر قرار دارد، 50 درصد سود حاصل از این فعالیت را برداشته و مابقی هم به حساب مدیر برگردانده میشود و او میتواند تیم خود را گسترش دهد و سرمایه گذاری های جدیدی داشته باشد.

در بعضی از آپدیت های بازی شما میتوانید یک موجود را به شکل رایگان دریافت کنید، یا حتی چند ماه پیش سازندگان در ازای 5 دلار یک قرعه کشی به راه انداخته بودند و اگر شانس خوبی داشتید میتوانستید برنده اکسی های مختلفی شوید و بازی را شروع کنید؛ در حال حاضر و وقتی که این مقاله نوشته شده به جز این راه حل ها روش دیگری وجود ندارد و اگر کسی وعده بازی اکسی اینفینیتی بدون سرمایه اولیه را به شما میدهد، قطعا قصد فریب شما را داشته است؛ نظر شما درباره این موضوع چیست و به نظرتان این بازی در آینده به شکل رایگان به مسیر خود ادامه خواهد داد؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.