معاملات اوراق قرضه


بازار اولیه و ثانویه در سهام چیست؟

در مفهموم بازار اولیه و ثانویه ، بازار اولیه (primary market) بازاری است که در آن سهام یک شرکت یا واحد اقتصادی برای اولین بار در آن عرضه و منتشر می‌شود. عایدی حاصل از عرضه این سهام منبعی در تامین مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود. از آنجا که در بازار اولیه، سهام برای بار نخست به خریداران و متقاضیان عرضه می‌شود، فروشنده اوراق بهادار در حقیقت همان ناشر اوراق بهادار خواهد بود. ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ , ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.

بازار ثانویه:

با اتمام عرضه اولیه یک سهم در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم بازار دیگری وجود خواهد داشت به نام بازار ثانویه (secondary market) ؛ بنابراین بازار دست دوم (ثانویه) به منظور ایجاد امکان دادو ستد اوراق منتشره در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقدشوندگی آن، تشکیل شده است. در این بازار است که طرفین معامله این امکان را پیدا می‌کنند که علاوه بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش و یا کاهش دهند و یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه نمایند. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﻭﺭﻗﻪ ﺍﻱ ﻗﺮﺿﻪ ﺍﻱ ﺭﺍﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮﻭﺩ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ , ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﻭﺭﻗﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ, (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ) ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ. دفعات انجام معامله در بازار ثانویه محدودیتی ندارد، این ویژگی بازار ثانویه است که موجب می‌شود تا نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابجا شدن مالکیت آنها، قدرت بیشتری پیدا کند.

بازار ثانویه بر اساس اینکه چه نوع سهمی در چه محلی مبادله می‌شود، به چهار بازار تقسیم می‌گردد:

بازار اول: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های بورسی که در بورس انجام می‌شود.

بازار دوم: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های غیر بورسی که در فرابورس انجام می‌شود.

بازار سوم: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های بورسی که در فرابورس انجام می‌شود.

بازار چهارم: بازاری بدون کارگزار و معامله‌گر و مربوط به معاملات خصوصی است که توسط شبکه‌های الکترونیکی و بین سرمایه‌گذاران نهادی و عادی صورت می‌گیرد. نهادها به منظور پرهیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به کارگزاری، عموماً معاملات عمده و بلوک خود را در بازار چهارم انجام می‌دهند.

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ , ﺳﻬﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺪ.

15 بهمن 1346ش.، پنجاهمين سالروز تأسيس بورس تهران

در علم اقتصاد بورس به محلی اطلاق می شود كه وظيفه قيمت گذاری و خريد و فروش كالا و اوراق بهادار را برعهده دارد. اين واژه ريشه در زبان فرانسه به معنای كيف پول دارد. همچنين گفته مي شود در اوايل قرن پانزدهم ميلادی فردی بلژيكی با نام «واندر بورس» ساكن شهر «بروژ» بلژيك با گرد آوردن صرافان در خانه اش به كار خريد و فروش مشغول می شده است. از آن پس بورس محل دادوستد پول و كالا ناميده شد.
امروزه بورس با جذب و به كار انداختن سرمايه های راكد، موجب افزايش حجم سرمايه گذاری در جامعه و تأمين سرمايه لازم برای اجراي پروژه های دولتی و خصوصی می شود. بورس معاملات بازار سرمايه را تنظيم و بين عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان آن ارتباط برقرار می كند. همچنين با قيمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شديد قيمت ها جلوگيری می كند.
اولين بورس معتبر جهان در سال 1611م. در آمستردام تشكيل شد كه هنوز هم در دنيای اقتصاد از منابع مهم تأمين سرمايه در سطح بين المللی است و كمپانی هند شرقی هلند سهام خود را در آن عرضه كرد. اما، تشكيل اين نهاد اقتصادی در ايران به چند قرن بعدتر باز می گردد. ريشه معاملات اوراق قرضه های ايجاد بورس در ايران را می توان در مطالعات دو كارشناس بلژيك و هلندی در سال 1315ش. جستجو كرد. در اين سال به درخواست دولت اين معاملات اوراق قرضه دو نفر طرح تأسيس و اساسنامه بورس را تنظيم كردند. همزمان در بانك ملی نيز گروه كارشناسی برای تأسيس بورس شكل گرفت. ولی آغاز جنگ جهانی دوم امكان اجرايی كردن طرح را برای چند دهه به تعويق انداخت.
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن 1346ش. بر اساس قانون مصوب ارديبهشت 1345ش. تأسيس شد. نخست سهام بانك معاملات اوراق قرضه توسعه صنعتی و معدنی در آن عرضه شد و سپس شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد اقدام به اين كار كردند. در اين بين دولت با اعطای معافيت های مالياتی به شركت ها و مؤسسات حاضر در بورس انگيزه لازم برای عرضه سهام و ادامه فعاليت بورس را فراهم ساخت.
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی بورس به دليل آغاز جنگ تحميلی و نامشخص بودن خط مشی اقتصادی كشور تا سال 1367ش. دچار فترت و سكون شد. با پايان جنگ و اجرای برنامه 5ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با قوانين مصوب برای گسترش بازار بورس زمينه های احيای بورس و افزايش معاملات را فراهم ساخت.
سازمان بورس و اوراق بهادار ايران از سال 1374ش. عضو فدراسيون جهانی بورس های اوراق بهادار شده است. فدراسيون مذكور مهمترين نهاد بين المللی هماهنگ كننده فعاليت بورس های اوراق بهادار است كه اعضای آن بيش از 95درصد ارزش بازار كل بورس دنيا را در اختيار دارد.
15م بهمن سالروز تأسيس بورس در ايران است به همين مناسبت اداره کل خدمات آرشيوی (گروه ارتباطات آرشيوی) 8 عنوان سند در قالب 14 برگ اسناد بورس را تقديم علاقه مندان كرده است.

بورس ترکیه برای ایرانیان و بررسی شرایط ورود به بورس ترکیه

یکی از راه های سرمایه گذاری در ترکیه اقدام به سرمایه گذاری در بورس ترکیه است.

برای انجام این سرمایه گذاری باید شرایط خاصی را داشته باشید.

بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۲۶ بنا شد.

البته در سال ۲۰۱۳ با ادغام بازار های سرمایه گذاری بورس طلا معاملات مدت دار کار خود را گسترش داد.

 • شرایط سرمایه گذاری در بورس ترکیه
 • باز کردن حساب سرمایه گذاری در بورس ترکیه
 • چگونه سرمایه گذاری در بورس ترکیه را انجام دهیم
 • انواع بازار سرمایه گذاری در بورس استانبول
 • بازار سهام ترکیه
 • بازار بین الملل
 • بازار اوراق قرضه و اسناد

شرایط سرمایه گذاری در بورس ترکیه

توجه داشته باشید معاملات بورس ترکیه از طریق صندوق سرمایه‌گذاری بورس موجود در بانک‌ها انجام میگردد.

برای سرمایه گذاری در بورس اولین قدم داشتن یک حساب بانکی میباشد.

برای باز کردن حساب بانکی با پاسپورت شما میتوانید مقاله افتتاح حساب بانکی مراجعه کنید.

البته شرکت ترکیه هلپر میتواند برای شما نیز در بانک زراعت، معتبر ترین بانک ترکیه حساب بانکی باز کند.

در نتیجه بعد از افتتاح حساب میتوانید از طریق صندوق سرمایه‌گذاری بورس بانک زراعت اقدام به معاملات خود کنید.

شما با واریز ملبغ مورد نیاز به صندوق بانک، بانک مدیریت مبلغ شما را برعهده می‌گیرد.

باز کردن حساب سرمایه گذاری در بورس ترکیه

برای شروع کار ابتدا در سایت رسمی SPK وارد شوید و لیست موسسات معتبر و بانک های مجاز را ببینید.

در این لیست به مواردی مثل خدمات کارگزاری، کارمزد معامله، نرخ کمیسیون و سایر هزینه ها را حتما توجه کنید.

در انتخاب کارگزاری حتما توجه کافی داشته باشید زیرا تمام سود شما توسط کارگزاری تعیین میشود.

چگونه سرمایه گذاری در بورس ترکیه را انجام دهیم

برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار در زمان مشخص خرید و فروش خود را از طریق معاملات آنلاین انجام دهید.

سفارشات به طور خودکار مقدار و قیمت را تطابق داده و ارسال سفارشات صورت میگیرید.

به طور خلاصه شما در صورتی که سرمایه ای منفعل دارید میتوانید با سرمایه گذاری در بورس ترکیه به سودآوری برسید.

برای این کار تنها یک حساب کاربری سرمایه گذاری در یک کارگزاری بورس افتتاح کنید.

البته برای سرمایه گذاری در بورس ترکیه همانند همه بازار های مالی با دانش و اطلاعات کافی قدم بردارید.

با متنوع کردن سرمایه گذاری ها، یک سبد متعادل بسازید و ریسک خود را در معاملات به حداقل برسانید.

انواع بازار سرمایه گذاری در بورس استانبول

دربورس استانبول میتوان بازار ها را به دسته کلی تقسیم کرد.

 • بازار سهام
 • بازار بین الملل
 • بازار اوراق قرضه و اسناد

بازار سهام ترکیه

بازار سهام استانبول به هفت دسته کلی تقسیم میشود.

بازار ملی: شرکت هایی که بعد از از پذیرش شرایط، بورس آنها وارد این بازار میشود.

بازار ملی ثانویه: این بازار شرکت ها و بنگاه های کوچک را شامل میشود که انتظار رشد بالایی دارند.

بازار اقتصاد جدی: مربوط به فاینانس شرکتهای مربوط به فناوری اطلاعات است.

بازار ETF: برای مبادله برگه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاسیس شده است.

بازار شرکت‌های تحت نظر و مراقبت: این بازار برای شرکت هایی میباشد که به دلیل افشا نشدن اطلاعات شرکت از ارائه اطلاعات بیشتر خوداری کردند.

این شرکت ها برای مراقبت بیشتر زیر نظر بیشتری از شرکت بورس فعالیت میکنند.

بازار عمده فروشی: در این بازار هر سهمی را که در بازار ملی یا بازار ملی ثانویه دادوستد نشود وجود دارد.

البته در این بازار سهام ها با حجم بالا خرید فروش میشود.

بازار کوپن حق تقدم: در این بازار حق تقدم کوپن یا گواهینامه برای افزایش سرمایه استفاده میشود.

بازار بین الملل

این بازار در سسال ۱۹۹۷ با پذیرش اوراق قرضه بین الملل توسط نایب رییس خزانه داری کار خود را آغاز کرد.

در حال حاضر سپرده‌گذاری بزرگترین بانک قزاقستان به نام (Kazkommertsbank) در این بازار معامله میشود.

همچنین اوراق قرضه اروپا به نام (Eurobond) که توسط دولت جمهوری ترکیه منتشر می‌شود نیز در این بازار اماده معاملات میباشند.

تمامی این معاملات به دلار آمریکا انجام میشود.

بازار اوراق قرضه و اسناد

بازار اوراق قرضه و اسناد، بازار متشکلی را برای معامله اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارند خود شامل ۳ بخش می باشد:

 • بازار موافقتنامه‌های بازخرید و بازخرید معکوس
 • بازار خرید و فروش یکجا
 • بازار دارایی‌های غیرمنقول و مستغلات

ساعات رسمی معاملات رسمی بازار سهام از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ میباشد.

برای بازار اوراق قرضه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ میباشد.

اوراق قرضه چیست؟

اوراق قرضه چیست؟ به موجب ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347: «ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود». این اوراق به موجب ماده 51 لایحه مذکور صرفاً توسط شرکت سهامی عام می تواند منتشر شود. با این حال باتوجه به خلاف موازین شرع اعلام شدن معامله اوراق قرضه به موجب نظریه شماره 20518/30/85 مورخ 28/11/1385 شورای نگهبان، امکان استفاده از اوراق قرضه عملا منتقی است ولی می توان به جای آن از اوراق مشارکت استفاده کرد. این اوراق برخلاف اوراق قرضه، علاوه بر شرکت سهامی عام، به موجب معاملات اوراق قرضه ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376، شرکت های سهامی خاص و شرکت های تعاونی تولیدی نیز مجاز به انتشار اوراق مشارکت می باشند.

کاربرد اوراق قرضه

از اوراق قرضه برای دریافت وام‎های بلندمدتی که بازپرداخت آن به‎صورت تدریجی می‎باشد، استفاده می‎شود. بنابراین درحالی که بانکها برای دادن وامهای با مبلغ بالا، شرایط دشواری قرار داده‎اند؛ شرکتهای سهامی عام با انتشار اوراق قرضه می‎توانند این مبالغ را به دست بیاورد و دارندگان اوراق قرضه نیز تنها بستانکار شرکت محسوب می‎شوند و حق دخالت در امور شرکت را نیز ندارند (ماده۵۳ ل.ق).

شرکت سهامی خاص چیست

پذیره نویسی چیست

شرایط انتشار اوراق قرضه

شرکت سهامی عام تنها شرکتی است که می‎تواند تحت شرایط مقرر در این لایحه قانونی اوراق قرضه را منتشر نماید. برخی از این شرایط مربوط به شرکت و برخی دیگر مربوط به اوراق قرضه می‎باشد.

الف) شرایط مربوط به شرکت

برای این‎که شرکت بتواند اوراق قرضه را منتشر نماید لازم است دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد و تمام سرمایه‎ی ثبت‎شده شرکت پرداخت و دو ترازنامه‎ی شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. (ماده۵۵ ل.ق) عدم رعایت این موارد مجازات نقدی مقرر در ماده۲۵۰ لایحه مذکور را به ‎دنبال دارد و چنانچه رئیس و اعضای هيأت‎مديره هر شركت سهامي عام بدون رعایت موارد فوق مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ممکن است انتشار اوراق قرضه در اساسنامه‎ شرکت پیش‎بینی شود و یا بعداً مجمع عمومی فوق‎العاده بنا به پیشنهاد هیأت‎مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب نماید. اساسنامه و يا مجمع عمومي مي‎تواند به هيأت‎مديره شركت اجازه‌ دهد طي مدتي كه از دو سال بیشتر نباشد يك یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد. (ماده۵۶ ل.ق) ریيس و اعضای هيأت‎مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات این ماده مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمايد به حبس از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد (ماده۲۵۱ ل.ق).

ب) شرایط مربوط به اوراق قرضه

مبلغ اسمی اوراق قرضه و درصورت تجزیه، قطعات اوراق قرضه در هر بار انتشار باید مساوی باشد. (تبصره ماده۵۶ ل.ق) مبلغ اسمی هر ورقه‎ی قرضه عبارت است از حاصل تقسیم کل مبلغ وام بر تعداد اوراق قرضه.

اوراق قرضه حداقل بايد به امضاي دو نفر كه بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي‎شوند برسد (مواد۶۰ و ۲۵ ل.ق). ورقه قرضه باید حاوی نکاتی باشد که ذیلاً مورد اشاره قرار می‎گیرد:

۲- شماره و تاريخ ثبت شركت.

۳- مركز اصلي شركت.

۴- مبلغ سرمايه شركت.

۶- مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه.

۷- تاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه (اگرقابل بازخريد باشد).

۸- تضميناتي كه احتمالاً براي قرضه درنظر گرفته شده است.

۹- درصورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكر نام اشخاص يا مؤسساتي كه تعهد تعويض اوراق قرضه را كرده‎اند.

۱۰- درصورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت و شرايط اين تبديل.

ریيس و اعضای هيأت ‎مديره و مديرعامل هر شركت سهامي عام كه نكات مندرج در ماده 60 لایحه مذکور را در اوراق قرضه قيد ننمايند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد (ماده ۲۵۲ل.ق).

شرایط صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام

اوراق قرضه چیست؟ – به موجب ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347: «اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسال شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند».

لازم به ذکر است سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دایر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. این گونه سهام تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه قرضه با سهم احراز گردد (ماده 67 مذکور). همچنین سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود مادام که این تعویض به عمل نیامده است تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهد بود (ماده 68 لایحه مذکور). اوراق قرضه چیست؟

احسان نصوحی ارسال به ایمیل 23 خرداد 1394 آخرین بروزرسانی: 16 خرداد 1400

NQ100 ؛ آغاز کاهش خرید اوراق قرضه در ماه نوامبر

در روز گذشته گلدمن ساکس اعلام کرد که بانک مرکزی آمریکا از آغاز کاهش خرید اوراق قرضه در ماه نوامبر خبر میدهد.
نرخ تورم آمریکا در یک ماه گذشته به در رقم 5.4 % ثابت ماند که نشان می دهد تا رشد تورم افسار گسیخته ناشی از صدمات بیماری کرونا تا حد زیادی کنترل شده است که احتمالا ادامه سیاست های کاهش تحرکات مالی برای دولت آمریکا جذاب نباشد و در راستای ادامه رشد اقتصادی و ایجاد شغل بکوشد.
معامله گران اکنون منتظر سخنرانی آقای پاول در سمپوزیوم جکسون در هفته جاری برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد نگرش های ایشان برای تصمیمات اقتصادی هستند.
در مورد وضعیت بیماری کرونا نگرانی ها افزایش داشته زیرا هشدارهایی از عدم کنترل همه گیری تا بهار 2022 داده شده است.

NQ100 D1 2021-08-25

از منظر تحلیل نموداری در بازه زمانی چهار ساعته ؛ در حالی روند در سقف کانال کوتاه مدت قرار گرفته که در آغاز معاملات این هفته مقاومت مهم 15250 - 15180 واحدی شکسته شده و رشد عمومی بازار را نشان می دهد. این مقاومت اکنون در حکم حمایت و حفظ آن برای ادامه روند صعودی لازم است.
محدوده هدف بعدی منطقه 15480 واحد است که در اینجا روند سقف کانال صعودی را نیز شکسته و نشان از تائید ادامه صعود به سمت منطقه قیمتی 15655 - 15775 واحد است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.