أنواع الحسابات


نگاهی به جزئیات دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی

دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به آن اشاره شده بود، در ۲۱ ماده و ۱۰ تبصره در بیست و پنجمین جلسه هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، حساب تجاری مشتری فقط در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی قابل افتتاح است.

اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی است و نیز اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری‌شدن حساب سپرده بانکی است دو روش تبدیل حساب تجاری به غیرتجاری هستند.

در ماده ۵ بخشنامه آمده است که مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ۶، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال۱۳۸۰ را ارائه دهد. البته حساب سپرده مشتری خارجی که مجوز موضوع این ماده را در اختیار ندارد از طریق رویه موضوع بند ۴-۱ ماده ۴ دستورالعمل به مؤسسه اعتباری معرفی می‌شود و مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نیست.

گفتنی است مشتری خارجی مشمول این تبصره می‌تواند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل، به مؤسسه اعتباری مراجعه و با ارائه مجوزهای مربوط، تقاضای خود برای تجاری‌شدن حساب را تسلیم کند. در صورت اقدام نکردن ظرف مهلت زمانی مذکور، تمام ابزارهای پذیرش اختصاص‌یافته به او غیرفعال می‌شود.

در ماده ۶ نیز آمده مشتری ایرانی‌ای که اطلاعات اقتصادی آن نزد مؤسسه اعتباری مؤید وجود فعالیت تجاری به نامش نباشد، حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع‌ بند ۴-۱ ماده ۴ دستورالعمل به‌عنوان حساب تجاری معرفی می‌شود. مؤسسه اعتباری پس از تغییر وضعیت حساب سپرده به أنواع الحسابات وضعیت تجاری، از مشتری دعوت می‌کند ظرف مهلت دو ماه برای به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی خود نزد مؤسسه اعتباری اقدام کند. در صورت ارائه‌ندادن اطلاعات لازم از سوی مشتری، حساب مشتری به وضعیت غیرتجاری تغییر می‌یابد و مراتب به‌نحوی‌که بانک مرکزی تعیین می‌کند به او اعلام خواهد شد.

مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری

مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشتن ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری، در صورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته‌چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه‌پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته‌چک متصل به‌ حساب تجاری،‌ به آنها دسته‌چک اعطا کند. تخفیف‌هایی در کارمزد خدمات بانکی حداکثر «تا ۴۰ درصد» در رابطه‌ با سرفصل‌های «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات» اعمال می‌شود. سقف روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری، به حداکثر تا پنج میلیارد ریال می‌رسد و سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر به ۳۰ میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.

افزایش برداشت غیرحضوری ماهانه از تمامی حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا سی میلیارد ریال، اعمال‌نکردن محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری و در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به‌عنوان یکی از وثایق قابل‌ قبول برای اعطای تسهیلات خرد، موضوع دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی از دیگر مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری است.

تفکیک و تبدیل حساب تجاری و غیرتجاری

در تبصره دو ماده ۴ نحوه تبدیل حساب تجاری به غیرتجاری توضیح داده شده که اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی است و نیز اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری‌شدن حساب سپرده بانکی است دو روش تبدیل حساب تجاری به غیرتجاری هستند.

بر اساس این بخشنامه مؤسسه اعتباری باید با استفاده از روش‌هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اطلاع‌رسانی لازم را در خصوص مفاد این دستورالعمل؛ به‌ویژه فرایند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوق‌های بانکی تمهیدشده، انجام دهد.

تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری برمبنای عملیات تجاری و غیرتجاری او، اجرای سیاست‌های تشویقی و نیز اعمال کنترل‌های مذکور در دستورالعمل به‌صورت سامانه‌ای باشد.

مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حساب‌های سپرده نزد خود را مستمراً تحت رصد و ارزیابی داشته باشد؛ یعنی حساب‌های غیرتجاری برمبنای میزان درآمدهای شغلی و غیرشغلی دارندگان آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب هیئت‌عامل بانک مرکزی و حساب‌های تجاری أنواع الحسابات متناسب با ماهیت کسب‌وکار دارندگان آن حساب‌ها و با استفاده از اطلاعات اقتصادی موضوع مواد ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی و حساب‌های تجاری اشخاص حقوقی غیرفعال وفق دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال مصوب هیئت عامل بانک مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وظایف مؤسسه اعتباری

در این بخشنامه اعلام شده که یک مؤسسه اعتباری موظف است قابلیت‌های لازم برای تغییر وضعیت حساب سپرده بانکی از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری و نیز از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری در سامانه‌های عملیاتی خود ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که تغییرات مذکور بی‌درنگ و به روشی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، به سامانه سیاح اعلام شود.

همچنین باید سازوکاری باشد که پس از تغییر وضعیت حساب‌های سپرده از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری یا از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری، اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره‌ تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود.

در سامانه‌های عملیاتی و نظارتی مؤسسات اعتباری نیز باید امکان مشاهده وضعیت حساب سپرده بانکی؛ اعم از غیرتجاری و تجاری برای کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه اعتباری و مشتریان مربوط فراهم باشد.

علاوه بر ایجاد سامانه، مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی اتخاذ کند که درخواست خروج هریک از شرکا از حساب تجاری، پس از بررسی مستندات توسط واحد مبارزه با پول‌شویی مؤسسه اعتباری، به روش سامانه‌ای به بانک مرکزی ارسال شود. بانک مرکزی نیز با همکاری سازمان درخواست را بررسی و نتیجه را به مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند.

مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل‌وانتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۱۰میلیارد ریال درون‌بانکی و بین‌بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری او انجام می‌شود را منوط به تکمیل قسمت فرم‌‎های مربوط و ارائه اسناد مثبت دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد مثبت مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور نگهداری کند.

جدیدترین قیمت انواع برنج در بازار | برنج پاکستانی چند شد؟

اشراقی عنوان کرد: با احتساب سرانه مصرف ۳ میلیون تن برنج و تولید داخل، حداکثر نیاز ما به واردات ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است، در حالی که برخی سال‌ها بیش از یک میلیون تن برنج وارد شده است.

جدیدترین قیمت انواع برنج در بازار | برنج پاکستانی چند شد؟

اشراقی عنوان کرد: با احتساب سرانه مصرف ۳ میلیون تن برنج و تولید داخل، حداکثر نیاز ما به واردات ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است، در حالی که برخی سال‌ها بیش از یک میلیون تن برنج وارد شده است.

براساس اعلام انجمن برنج، قیمت برنج با هفته‌های قبل تفاوتی نداشته است و شالیکاران و کارخانه‌های شالیکوبی منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی هستند.

احمد اشراقی، نایب رئیس انجمن برنج در همین رابطه گفت: برداشت کشت اول محصول در استان‌های شمالی به پایان رسیده و برآوردها حاکی از آن است که تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد داشته باشد.

به گفته او، با توجه به شرایط جوی، ضایعات تولید نسبت به سال قبل کمتر است، لذا پیش بینی می‌شود که تولید به ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن برسد.

اشراقی عنوان کرد: با احتساب سرانه مصرف ۳ میلیون تن برنج و تولید داخل، حداکثر نیاز ما به واردات ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است، در حالی که برخی سال‌ها بیش از یک میلیون تن برنج وارد شده است.

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز چندی پیش گفت: قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان و برنج پاکستانی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان است، هرچند برخی واردکنندگان ممکن است، همانند قیمت عمده بنادر عرضه کنند چرا که سرمایه آنها راکد شده است

حساب های انتظامی چه نوع حساب هایی هستند؟ ثبت و ماهیت حساب های انتظامی

حساب های انتظامی

حساب های انتظامی چه نوع حساب هایی هستند؟ و کاربرد آن چی هست؟ ثبت و ماهیت حساب های انتظامی به چه صورت است؟ این ها سوالاتی است که قرار است در این مقاله به آن پاسخ دهیم. پس با بیلان مهر همراه باشید ( شرکت حسابداری بیلان مهر ارائه دهنده خدمات مالی و حسابداری )

حساب های انتظامی (فهرست مطالب)

حسابهای انتظامی چیست؟

حسابهای انتظامی ، حساب هایی هستند که ماهیتی ندارند. از این ها برا ی دادن یا گرفتن ضمانت استفاده می شود. وقتی شرکت چک و سفته به عنوان ضمانت می پردازد ، چون این اسناد وصول شدنی نیست ، به عنوان وثیقه نزد شرکت أنواع الحسابات میماند. در این حال از حساب انتظامی استفاده میشود. در ترازنامه یا سود و زیان جایگاهی ندارند.

ثبت اسناد انتظامی

ثبت اسناد انتظامی به شکل زیر صورت میگیرد. (همچنین مطالعه کنید : ثبت هزینه های در حسابداری )

برای مثال اسناد انتظامی را دریافت کرده ایم:

طرف حسابهای انتظامی ××
حسابهای انتظامی ××

مثال برای حساب انتظامی و سند انتظامی

اگرشرکت أنواع الحسابات الف چکی به عنوان تضمین به شرکت ب بدهد ثبت حسابداری برای دو شرکت به چه صورتی میباشد یا سند مالکیت شرکت که دربانک در رهن گذاشته می شود ثبت آن برای بانک وبرای شرکت به چه صورتی است ؟

شرکت الف:
حسابهای انتظامی (کل)
اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران (معین)

طرف حسابهای انتظامی (کل)
طرف حسابهای انتظامی شرکت نزد دیگران (معین)
شرکت ب:
حسابهای انتظامی (کل)
اسناد تضمینی دیگران نزد شرکت (معین)

أنواع الحسابات

به هر روشی که دوست دارید واریز یا برداشت کنید

Aron Groups LLC شرکت آرون گروپس واقع در سنت وینسنت و گرانادین، خیابان جیمز، ساختمان بانک سنت وینسنت، طبقه اول، به شماره پروانه 542LLC2020 توسط سازمان ثبت شرکت‌های سنت وینسنت و گرانادین و FSA به ثبت رسیده است.

Aron Groups Broker بروکر آرون گروپس تابع شرکت آرون گروپس است که در حال حاضر در چندین بخش تجاری مختلف فعالیت می کند. شرکت سهامی آرون گروپس در سراسر جهان دارای دفاتر تجاری رسمی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دیگر خدمات و دفاتر به صفحه «درباره ما» مراجعه کنید.

تامین کنندگان نقدشوندگی: بروکر آرون گروپس برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان با چندین تامین‌کننده نقدینگی همکاری میکند.
بی۲بروکر (B2Broker): بروکر b2Broker با شماره ثبت 14808 تحت نظارت سازمان VFSC وانواتو فعالیت میکند.

هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی ارائه نمی‌کند.

هشدار ریسک: CFD ها ابزارهای مالی پیچیده ای هستند که به دلیل داشتن اهرم ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. 67٪ سرمایه‌گذاران خرد، زمانی که با CFD ها کار می‌کنند پول خود را از دست می‌دهند. قبل از کار با این ابزارمالی، از چگونگی کارایی آن مطمئن شوید و همچنین امکان پذیرش ریسک از دست دادن سرمایه‌تان را در خود بسنجید.

هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین و امارات متحده عربی ارائه نمی کند.

ساخت حساب بیت کوین و انواع ارز دیجیتال

ساخت حساب بیت کوین

ساخت حساب بیت کوین اولین اقدام برای خرید و فروش بیت کوین و انوع ارز دیجیتال در صرافی های آنلاین می باشد. بنابراین اگر قصد دارید شما نیز به معامله بیت کوین بپردازید، بهتر است قبل از هر اقدامی یک حساب کیف پول برای خود ایجاد کنید.

برای ساخت این کیف پول مراحلی را باید طی کرد که برای آشنایی بیشتر با این مراحل به شما پیشنهاد می کنیم در ادامه مطلب با ما همراه شوید.

مزایای ساخت حساب بیت کوین در صرافی آنلاین

جالب است بدانید پس از داشتن یک کیف پول بیت کوین شما این امکان را دارید تا سایر انواع ارز دیجیتال را از طریق همین حساب خود معامله و خرید و فروش کنید.

در واقع با استفاده از ساخت حساب بیت کوین و انواع ارز دیجیتال می توانید علاوه بر این ارز دیجیتال، برای خرید و فروش اتریوم، استالر، بیت کوین کش و دیگر ارزهای دیجیتال جدید نیز اقدام کنید. جمع آوری بیت کوین رایگان از دیگر مزایای باز کردن حساب بیت کوین است که به نوعی کسب درآمد نیز بشمار می رود.

نصب سکوریتی اینترنت

قبل از هر اقدامی برای تهیه کیف پول بیت کوین به شما توصیه می شود حتما یک برنامه معتبر سکوریتی اینترنت روی سیستم خود نصب کرده و پس از آپدیت آن و همچنین جستجو، مطمئن باشید هیچ گونه بدافزاری در زمینه بیت کوین روی سیستم شما وجود ندارد. سپس یک وبسایت معتبر را برای ساخت حساب بیت کوین در نظر بگیرید.

ساخت حساب بیت کوین

وبسایت معتبر برای ساخت حساب بیت کوین

امروزه وبسایت های متعددی برای ساخت حساب بیت کوین وجود دارند که غالبا از وبسایت های معتبر و مورد اعتماد در این زمینه استفاده می شود. البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که افتتاح حساب ارزهای دیجیتالی در این وبسایت ها علاوه بر امنیت باید از سرعت و سهولت بالایی نیز برخوردار باشد.

در این میان می توانید به سایت معتبر دیجی اکسچنج مراجعه نماید و هرگونه عملیات ارز دیجیتال خود اعم از خرید بیت کوین، فروش بیت کوین، اتریوم، ریپل و… را در این سایت انجام دهید. هم چنین می توانید برای مشاوره ارز دیجیتال با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

مراحل ساخت کیف پول بیت کوین

زمانی که وارد وب سایت بلاک چین شدید، روی بخش wallet و سپس بر روی بخش sign up کلیک می کنید. در این بخش فرم اولیه ثبت نام برای شما باز می شود. در بخش اول ایمیل خود را وارد می کنید.

در بخش دوم رمز ورود دلخواهتان را وارد کرده و در بخش سوم نیز رمز عبور وارد شده را دوباره وارد می کنید.

این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که تیک گزینه I have read and agree to the Terms and service را فعال کنید.

سپس روی قسمت continue کلیک می کنید.

در این لحظه ایمیلی برای شما فرستاده می شود که باید آن را تایید کنید و وارد صفحه ی مربوط به کیف پول خود می شوید. در این صفحه بخش های مختلفی وجود دارد که باید با هر یک از آنها نیز آشنا شوید.

ساخت حساب بیت کوین

بخش های مختلف کیف پول بیت کوین

پس از ساخت حساب بیت کوین مورد نظر خود، می توانید وارد بخش تنظیمات شده و سپس روی بخش General کلیک می کنید تا به آیدی حساب خود دسترسی پیدا کنید. این آیدی برای ورود و خروج کیف پولتان می باشد که نباید در دسترس دیگران قرار بگیرد.

برای دریافت ارز دیجیتال مورد نظرتان می توانید با انتخاب ارز مورد به خرید و فروش آن بپردازید. از طرفی دیگر با کلیک بر روی بخش send در صورت وجود بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در حسابتان می توانید آدرس های مختلفی را مشاهده و در صورت انتخاب ارز خود را به دیگران انتقال بدهید.

در صورت تراکنش ارزهای دیجیتال پس از ساخت حساب بیت کوین باید کارمزد بپردازید. در این صورت 2 گزینه در کیف پول شما وجود دارد.

اولین گزینه regular است که کارمزد متوسط می گیرد و نسبت به کارمزدهای کمتر در زمان زودتری تراکنش شما تایید می شود.

گزینه دوم priority نام دارد که بیشترین کارمزد را دریافت می کند و در عوض در سریع ترین زمان تراکنش شما تایید می شود.

ساخت حساب بیت کوین

ایجاد امنیت در کیف پول بیت کوین

برای امنیت بیشتر در کیف پول دیجیتالی خود می توانید به بخش Security Center وارد شوید. در این صفحه 3 بخش مجزا برای ایجاد امنیت بیشتر در کیف پول شما وجود دارد.

بخش اول مربوط به Verify Email است که اگر تاییدیه ایمیل خود را نگرفته اید روی این گزینه کلیک کرده و مراحل تایید ایمیل را کامل کنید.

بخش دوم two step verification برای فعال کردن رمز دوم یکبار مصرف می باشد. در این صورت علاوه بر رمزی که در هنگام ساخت حساب بیت کوین فعال کرده اید، یک رمز دوم یکبار مصرف نیز برای شما فرستاده می شود که با کمک آن وارد حساب کاربری خود می شوید.

گزینه نهایی نیز backup phrase می باشد که این گزینه برای بازیابی کیف پول دیجیتال شما بکار می رود و اگر رمز خود را فراموش کنید می توانید با کمک 12 کلمه بازیابی که پس از ساخت کیف پول از این بخش دریافت می کنید به حساب خود وارد شوید.

این نکته را فراموش نکنید که در صورت فراموشی رمز عبورتان، تنها با این عبارت می توانید وارد کیف پول خود شوید. پس این عبارت را دریافت نموده و در جای امنی نگهداری کنید. نکته دیگر اینکه، عبارت را به همان شکلی که دریافت می کنید یادداشت و ذخیره کنید.

شما می توانید پس از ایجاد کیف پول خود، به خرید و فروش بیت کوین و انواع ارز دیجیتال بپردازید. برای کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت مشاوره با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.